Til Catjaya

(På foranledning af Benjis 9 års fødselsdag)

Sender en lille hilsen, selv om tonen måske er et niveau over hvad du egentlig kan tåle men hvem ved hvad..??? ! …Men det kan nu konstateres at den funktionalitet og næstekærlighed der engang var tilstede, sådan helt  umotiveret mellem os tilsyneladende er fordampet ud i de tågede dysfunktionelle illusioner.

At din søn, efter en så længerevarende tidsperiode, på over 3 år,  hvori du som ansvarlig voksen, kunne have beriget ham med oplevelser og meget andet, har befundet sig i et åndeligt mørke, hvor hverken Gud eller hans morfar har været en eksistentiel del af hans liv og hvor du samtidig har ruget på kvalme, afsky og fornægtelse af enhver kontakt med de 2 omtalte personligheder, så finder jeg det påkrævet at tilbagelevere et lille minde.

Der er mange minde man kunne sende retur, men dette ene siger nok rigeligt.

At du, således har valgt som du har gjort, er DIT VALG, ingen andres, men at praktisere det på din søns vegne er en fatal katastrofe, som vil følge dig i alle dine dage her på Urantia, såfremt du ikke vælge at ændre dette.

Du er i din gode ret, ja, selv med Guds erkendelse og hans frie vilje, til at fravælge dit slægtskab, både i kødet som i ånden, men det fritager dig ikke fra selvansvar overfor dit afkom. Når Benji således vokser op uden relation til nogle af de største personlige mænd som er i hans liv, så er du den ansvarlige. Dit moderinstinkt med dennes kærlige omsorg og pleje burde være i stand til at formidle begrebsforståelse og visdom til den unge sjæl som du har bragt ind i verden.

Verden er ikke din til selvforvaltning på egen hånd, men en kort tidsperiode i rummet, hvori vi alle befinder os, før vi alle uundgåeligt skal videre….men hvor vil du hen og hvor kan du  guide og lede den unge uerfarne sjæl, som du  tilsyneladende efter bedste evne, eller mangel på samme, ikke er i stand til at hjælpe, ene og alene fordi du i din egen natur og væsen har fravalgt din guddommelige oprindelse, din sjæls åndelige udvikling med henblik på næste niveau og dermed  din personligheds overlevelse, din skæbne. Vores Fader har i egen selvforståelse af personlighedens åndelige natur (personlighed kommer fra gud ) og dennes næstekærlighed  til sine skabninger nemlig givet enhver retten til af fravælge overlevelse efter det dødelige liv. Lidt underfundigt synes du måske men sandt. Det er aldrig et krav, pligt eller befaling at nogen skal tro på noget som helst.. enhver har universel ret til at fravælge sig et evigt liv. Men du har ingen ret til at gøre dette på vegne af din søn, ved at undlade at informere ham om hans guddommelige oprindelse og dermed hans fremtidige kosmiske skæbne.

Når jeg skriver som jeg gør og har gjort tidligere, så er dette kærligt ment, uagtet at du desinficerer teksten som værende ubehøvlet, beskidt og frastødende. Men hvornår desinficerer du egen adfærd?

Jeg erkender (indrømmer) gerne at jeg ikke selv er fejlfri eller perfekt på alle områder af livets  menneskelige sider, at jeg til tider sikkert kan virke hård og fastlåst i mine meninger og indsigt. Det er dog min overbevisning at vi begge har gavn og glæde af at kunne lægge denne familie tavshed bag os på en behagelig og retmæssig måde. Er vi enige om dette!

Du har i samtlige 3 år besvaret samtlige af mine henvendelser med ultra korte instantgram tweets hvis indhold ikke var andet end affejning af kontakt, Ja du har behandlet din far som var han intet andet end skidt på gulvet.. Hvad er du egentlig så vred over? Jeg har aldrig gjort dig noget ondt eller dårligt. Tværtimod har jeg stået ved din side når du havde brug for det og også ved din moders. Jeg har støttet dig i mangt og meget gennem alle årene og alligevel oppebærer du en holdning, indstilling og adfærd som tilkendegiver din afsky ved mig. Som far og menneske kan jeg vel ikke være så afskrækkende og afskyelig, at al kontakt er udelukket. eller hvad!

Det er som om at jeg ikke har en ret til at udtale mig om noget som helst vedrørende Benji og dig. Som om at børneopdragelse er noget du ved meget bedre end din far. Din social pædagogiske/psykologiske samfunds uddannelse er ikke i sig selv nogen kvalifikation, når denne  administreres så lemfældigt og aggressiv som du udviser, ved helt  at nægte enhver kontakt til  mig. Men naturligvis er dette dit valg- det er jeg enig med dig i, men et sådan er helt unaturligt. Lige så unaturligt som at fortælle din søn at universets skaber og alt tilhørende hertil er illusorisk og at drengen selv må finde et svar på hvorledes liv, kærlighed og sandhed er blevet virkelig.

Vores rejse, som potentielle identiteter og personligheder gennem universernes univers er ikke en tilfældighed eller noget uplanlagt. Vi har alle en skæbne, selvom vi ikke alle ønsker at nå frem til den. Det frie valg, til at fravælge, hvad end man måtte ønske, er ens eget suveræne valg. Ingen tvinger nogen til noget, men vælger man bevidst det ikke eksisterende, så bliver ens liv også derefter. Vi bør begge tænke på at vi også i næste liv skal ses, kunne tale sammen og være venner.

DET evolutionære menneske finder det vanskeligt fuldt ud at forstå betydningen og få mening ud af ondskab, fejl, synd og uretfærdighed. Mennesket er langsom til at forstå, at perfektion og ufuldkommenhed som modsætning producerer potentiel ondskab; at sandhed og løgn som står i konflikt med hinanden skaber forvirrende fejl; at den guddommelige begavelse af fri vilje valg resulterer i synd og retfærdighed i de divergerende verdener; at den vedvarende forfølgelse af guddommelighed fører til Guds rige, i modsætning til dets fortsatte afvisning, hvilket fører til de ugudelige områder.

Guderne skaber hverken ondskab eller tillade synd og oprør. Potentiel ondskab er eksisterende i tid i et univers, der omfatter differentielle niveauer af betydninger og værdier på perfektion. Synd er potentielt i alle verdener, hvor ufuldkomne væsener er begavet med evnen til at vælge mellem godt og ondt. Selve konfliktforholdet mellem sandhed og usandhed, kendsgerning og løgn, udgør potentialitet for fejl. Det bevidste valg af det onde udgør synd; forsætlig afvisning af sandheden er fejl; den vedvarende udøvelse af synd og fejl er ugudelighed.

Realiseringen af det udødelige selv, sjælen i guddommelig fuldkommenhed er ikke en fiktiv drøm, et fatamorgana eller ren illusion men med rette selve den skæbne, som potentielt er tænkt for hver og en af os.

Når den dag kommer, (ved midt 5 års alderen) hvor vi fremstår med bevidsthed om bevidstheden og hvorvidt du og jeg forstår at vælge og følge de impulser og inspiration som din indre stemme, din Tankeretter forærer dig, er hvad der afgør din kommende skæbne. Der er et grundmønster, men ingen forudbestemt måde hvorledes du som levende individ og personlighed skal gennemfører dit første dødelige liv her på jorden. Det er her du begynder at virke, ikke kun som tanke, men i særdeleshed også som en individualitet. Du er nu fremme i lyset, ansvarlig og klar til at påbegynde din åndelige vækst – i så fald af at du ønsker at vokse mod ukendte højder og værdier af evigvarende kvalitet. Erkendelse af selvets egenskaber med sindet som kaptajn, er den proces som fører dig fremad, indad og opad, mens tidens rytme banker i dit hjerte og livs algoritmen om guds eksistens pulserer i din bevidsthed og åndens stemme taler til din sjæl.

Du vandrer og søger på livets landevej, i bibliotekernes reoler, i hver en afkrog af sindets områder efter svar på universets sværeste spørgsmål for at finde en vejledning og råd som vil bringe dig mod dybere indsigt og visdom. En integreret universel kundskabs koncept, et Alfa & Omega glimt af storuniversets konstruktion, indhold og sammensætning. En åbning i det åndelige mørke som indhyller den intellektuelle videnskab som florerer i alle medierne og som på sin egen noget negative måde, manipulere og fordrejer sandhed, godhed og skønhed.

At opvågne i et såkaldt demokratisk samfund, hvor Gud er fjernet fra livets ligning og hvor dets borgere arbejder som lønslaver med kapital som eneste målsætning. Hvor børn og unge gennem deres opvækst i stor udstrækning uddannes som krigere via egocentriske e-sports dræberspil i den naturlige sunde sports navn. Et samfund hvor titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier som er helt uegnet til mennesker og hvor håbet om lykke er omsat til politisk spilleindustri som gennem grådighed, manipulation og reklame frarøver dem enhver glæde, samt kapital, gennem den vedvarende skuffelse.

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimulerede til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og dette fravær forårsager, at ”den falske koncept om gud ligningens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Dette mørke er i dag menneskeskabt. En erkendelse, men ikke en nødvendighed, et livs vilkår vi nødvendigvis er tvunget til at skulle gennemgå på vores rejse som mennesker mod en verden i fred, fordragelighed og god vilje mellem os alle. Vi kunne, om blot ånden i os ville, forandre de forhold som i dag holder os bundet til de store problemstillinger som kræver uanede mængder af energi og kapital.

Den ubalance og globale sindsforvirring verden og befolkninger befinder sig i, kræver i dag en kraftig opgradering til noget mere frugtbart og værdifuldt. ( Et andet ”alternativt end Alternativets”. Hvis du kan læse mellem linjerne på Alternativets fb sider vil du forstå forskellen.) Såfremt civilisationen og samfundene skal udvikles positivt, må menneskeheden forbedre deres spirituelle kvalifikationer og de medfølgende krav om ansvar, retfærdighed og næstekærlighed.

Denne udfordring har jeg påtaget mig helt personligt og begyndte allerede tidligt i min ungdom med at forsøge på at være ærlig, styrke min selvkontrol og tilpasse min adfærd i samfundet til nogle højere værdier om værdighed og retfærdighed. Som årene gik udviklede disse værdier sig til menneskelige kvaliteter, egenskaber og evner, som på andre livsområder var anvendelige værktøjer til en større selvudvikling, selvforståelse og formindskelse af den halvparanoide psykiske sindstilstand som jeg i min ungdom befandt mig i. En side jeg kendte rigtig godt, men som jeg samtidig forstod, var en naturlig del af et ungt menneskes livsopvækst og at kunsten ville være og er, at uddanne sindet og ens personlighed således, at der kom en afklaring, en indsigt som havde en guddommelig baggrund.

Jeg havde hurtig lært visdomssætningen om ”at man ikke kan redde verden, før man forstår at redde sig selv.” og ligeledes forstod jeg tidligt i mine ungdomsår at skulle verden forandre sig mod noget bedre, så måtte hvert enkelt menneske påbegynde denne proces inde i sig selv. Således levede jeg nu gennem mange år. Den ene uddannelse overlappende den næste efter hinanden, fra kok til grafiker, trappevasker, rengøringsassistent videre til musik terapeut, selvstændig vognmand med egen mobil telefon i 1974, som nummer 19 i dette land. Videre til pædagog, skole fritidslærer, gadegøgler, cirkusdirektør, artist  med mere end 2000 forestillinger overalt i Danmark og Europa og videre igen til filosof, foredragsholder, translatør af Urantia Bogen o.a og designer, for 50 år senere at fremstå som pensioneret hønseavler. bonderøv, gåseopdrætter, avatar og virtual ilddanser  i internettets største og mest avancerede virtuel verden, SecondLife, med mere end 250 forestillinger i cyberspace, matrixen  samt senere som Danmarks eneste lovlige og legale kniv- og øksekaster og landets første fuldt elektriske ethjuls gøgler med elektronisk udstyr.

På forunderligste vis smeltede alle disse diversificerende uddannelser og aktiviteter sammen, alt i mens jeg voksede i sind, ånd, personlighed og sjæl mens kroppen forblev i sin grundlæggende form som dengang jeg var 21 (sådan cirka nogenlunde) :-)), dog men en mindre reduktion i kraft og energi. 🙂 Jeg havde også haft den besynderlige vane, kun at spise det, som jeg havde gjort siden jeg som dreng blev fodret med derhjemme og denne kostvane havde altså holdt mig i live i en slags permanent fysisk ungdomstilstand. De mange frugt- og nøddetræer fra haven, hvor jeg senere kom til at bo, var ligeledes med til at gøre mig relativt selvforsynende sammen med en sund varierende kost af slagtede høns, ænder og gæs uden kunstig kemikalie tilsætning og andet giftigt. Det bør dog nævnes at flere af samfundets tillokkende stimulans nydelser såsom tobak, alkohol og stoffer af enhver slags, inklusiv rød fluesvamp, LSD og lidt kokain alle havde været en del af min første halve livsbane. Da beslutningen om at stoppe først var truffet, så blev denne permanent. Der var andet i livet, noget meget mere vigtigt, udover selvtilfredsstillelse, børn og karriere.

Mine mange studier, læsning af åbenbarings bøger og dertil knyttet stof havde ført mig dybt ind i sindets mest selvstimulerende områder. Jeg havde visioner, som var yderst svære at beskrive, endsige forklare til de mennesker som fandt vej forbi mit hjem. Livet således som jeg levede det, var i al sin simple enkelthed en tilstand af harmonisk stilhed, ro og fordybelse bortset fra en del hanegal og lidt motorsavs spektakel, når naboen engang imellem forberedte sit brænde.

Jeg var blevet bevidst om vores menneskelighed og vores guddommelige oprindelse og med baggrund i Urantia bogen, fundet engang i 1976, og hvor der er beskrevet en noget usædvanlig hændelse, som under visse særlige omstændigheder og i relation til menneskers udvikling, kan finde sted, når visse bestemte faktorer er til stede i mennesket og dette er nået frem til et niveau af selvstændig modenhed i sit første liv som dødelig, hvor den maksimale erkendelse i perfekt samarbejde med det guddommelige i mennesket er synkroniseret, forenet og harmoniseret med det højeste som mennesket kan opnå, så opstår der et fænomen, fusionsglimtet.

Den naturlige, fysiske død er ikke en uundgåelighed for de dødelige. De avancerede evolutionære væsener, på enhver verden i universet af universer, der i deres dødelige tilstand opnår den forestående status af en sandsynlig forening af sjæl og ”åndelig tankeretter” (åndelig mentor), dør ikke; de er overført direkte fra det kødelige liv til næste tilværelsesniveau. Denne oplevelse med overførsel fra det materielle liv til en højere tilstand – den udødelige sjæls fusion med den iboende Retter forekommer med en frekvens, der stiger i forhold til den evolutionære udvikling af planeten. Dødelige observatører kan ikke se noget af deres overførte borgere efter fusionsglimtet. Sådanne overførte sjæle begiver sig på en særlig måde direkte til en opstandelses position i den dertil passende uddannelses verden på næste niveau. Disse overførelser af levende mennesker til den næste verden er under opsyn af en ærkeengel.

(Hvorvidt du finder denne beretning for fantasifuld og dybt alarmerende, har ingen relevans for mig som sådan, idet jeg allerede for år tilbage nåede en vis kosmisk forståelse, som er en del af den proces ethvert menneske gå igennem, om blot de vil dette, hvor indsigten i Guds væsen og natur dvs. den guddommelige sandhed nåede en kvalitetsstyrke, som forårsagede tvivlens udslettelse og dette medførte en klarere erkendelse som bekræftede fusionsglimtets realitet.)

Kunne du blot besøge en planet i et avanceret udviklingstrin, ville du hurtigt forstå årsagerne til eksistensen af denne differentierede modtagelse af opstigende dødelige på de højere uddannelsesverdener. Du vil straks forstå, at væsener som har bevæget sig videre fra sådanne højt udviklede niveauer er parate til at genoptage og fortsætte deres Paradisopstigning langt forud for den gennemsnitlige dødelige som ankommer fra en uorganiseret og tilbagestående verden som Urantia. (jorden)

Den store 2100 siders Urantia Bog er uden tvivl den mest avancerede bog, der i dag findes på kloden. (Uanset din tvivl herom.) Men hvis du virkelig er i tvivl om Urantia Bogens ægthed, så bør du igangsætte din egen undersøgelse, før du begynder at vurdere dens troværdighed.

Dens tilblivelse i perioden 1911 og frem til 1942 og senere trykning i 1955, forbliver i al evighed et mysterium. (Dette forringer ikke dens troværdighed men tværtimod forstærker det selve tekstens indhold. Der findes dog en forklaring fra de himmelske åbenbarer, hvorfor bogen ikke er tilknyttet (årsagen hertil)  et menneskeligt navn.) Urantia Bogen er den seneste epokegørende præsentation af sandheder til de jordiske væsener på Urantia, som denne planet hedder. Urantia Bogen hævder modigt at være en åbenbaring af sandheder til vores verden fra superuniversets hovedkvarter. Det er ret bogstaveligt et geni-arbejde, der er forfattet af en gruppe himmelske væsener, hvis IQ’er vil blive målt i 1000’erne efter vores standarder, overbragt fra en verden udover den verden vi kender. Blandt andet kan Urantia Bogen være det mest magtfulde bevis nogensinde, at der er et andet intelligent liv i universet. Et af de mest dybt inspirerende, trøstende principper, der findes i Urantia Bogen, er, at hele universet er mobiliseres bag indsatsen for at hjælpe menneskeheden, både på denne og andre planeter, med at udvikle sig. Vi opfordres til at forstå, at denne udvikling vil finde sted ved at overvinde vores frygt og følelser af adskillelse fra Gud og hinanden, både kollektivt og individuelt. Selvom bogen beskriver mennesker som den laveste form for skabning, der er i stand til at genkende Guds eksistens, understreges det også klart, at der ikke er nogen åbenbar grænse for vores skæbne, når vi stiger op mod vor Skaber efter afslutningen af ​​vores dødelige karriere.

Det guddommelige næstekærligheds budskab eller den Gyldne Regel, om: ”at gøre mod andre, hvad man ønsker disse bør gøre mod en selv.” er ikke kun en floskel, men en universel lov. Selve essensen om at dele, at udvise næstekærlighed, på trods af alt, er noget som allerede tidligt i mit liv udfordrede mig. Derfor begyndte jeg allerede for mere end 20 år siden, at kontakte mange af samfundets forskellige kulturpersonligheder, som hver på deres egen måde, enten gennem det ene eller andet medie, havde udtrykt tanker og mening om emner som jeg fandt af betydning. Alt mellem ateister til fundamentalistiske kristne, forfattere, kosmologer og intellektuelle, ja, faktisk så kontaktede jeg en stor bred vifte af personligheder, som jeg fandt ”modne” til en fordybelse i Urantia Bogen. De modtog alle, både en lille hilsen og bogen fra mig. Ikke på opfordring eller efter henvendelse, men uopfordret og som boggave, ene og alene, fordi de var egnet til at videreudvikle de tanker og ideer som de gennem de forskellige medier havde givet udtryk for og som samtidig havde en berøringsflade, med tangerende emner omtalt i Urantia Bogen.

Undervisning eller uddannelse i gudforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, en medfødt egenskab, til gavn for den enkelte personlighed, individet, dets sjæl og samfundet som helhed.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, men selvudviklende religiøsitet. En selvgenererende energi, som individet behersker efter evne og talent, men som selv ateisterne må erkende er til stede i den menneskelige natur, uagtet hvorledes man filosofisk vælger at betragte den. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den, som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne engang blev formuleret i menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus så smukt udtrykte det:Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette et samfund på denne lov, integreret med grundloven, retssystemet og menneskerettighederne i en højere symbiose.

Hvor svært kan det være at præsentere sit barn for livets (kærlighedens) højeste og dets mest værdifulde! Har barnet ikke ret til at blive oplyst om disse kvaliteter og kvantiteter af livets mange sider! Hvem er vi? og hvem bliver vi? såfremt vi hemmeligholdt sådan en viden!

Selv hvis man ikke ved, hvad menneskelig kærlighed er, skal man stadig dele rigdom. At elske et menneskeligt potentiale ubegrænset – er at dele virkeligheden. Den tid, hvor vi dødelige bor her på jorden, er bare en prøvetid  – før det universelle sind præsenterer sig selv.

Den dødelige karriere, sjælens evolution, er ikke så meget en prøvetid som en uddannelse. Troen på overlevelsens øverste værdier er kernen i religion. Den ægte religiøse oplevelse består i foreningen af højeste værdier og kosmiske betydninger som en realisering af universel virkelighed.

Sindet kender til kvantitet, virkelighed, betydninger. Men kvalitet – værdier – dem føler man. Det, der føles er den gensidige skabelse af sindet, der kender, og den tilhørende ånd, som virkeliggør det.

I det omfang, at menneskets udviklende fremtids sjæl bliver gennemsyret af sandhed, skønhed og godhed som værdirealisering af gudsbevidsthed, i det samme omfang bliver det fremkommende væsen uforgængeligt. Hvis der ikke er overlevende evige værdier i den udviklende menneskesjæl, så er eksistensen som dødelige uden betydning, og livet i sig selv er en tragisk illusion. Men det er altid sandt: Hvad du begynder i tiden vil du sikkert slutte i evigheden – hvis det er værd at fuldføre.

Fremskridt forandrer sig for evigt, forandret i en uendelig realitet i sindet, for at bevæge sig fremad gennem kreative manifestationer af universelt sind for personlighed – mod den højeste skabelse af universel kærlighed.
Universel kosmisk kærlighed i sit sande potentiale er ikke knyttet til det menneskelig køn som sådan, men forbliver alene knyttet til kreativ ånd.

Det er nemt at tage tøjet af og have sex. Folk gør det hele tiden. Men at åbne sin sjæl til nogen, for at lade dem komme ind i din ånd, tanker, frygt, håb, drømme … der bliver det virkelig nært. Det er nogle gange bedst at beholde tøjet på!

“Vær den forandring, du ønsker at se i verden.” og den anden er: “Vi er de vi har ventet på.”

Vi kan bruge vores liv på at lade verden fortælle os, hvem vi er. Normal eller sindssyg. Hellig eller sexmisbruger. Helt eller offer. Lad historien fortælle os, hvor gode eller dårlige vi er. Lad vores fortid bestemme vores fremtid. Eller vi kan selv bestemme. Og måske er det vores opgave at opfinde noget bedre?

I et af mine inspirerede øjeblikke sagde jeg engang: ”Skab det, du ser der mangler i denne verden.”

Min historie fortæller helt klart, at der er blevet skabt en del, sådan rent fysisk og åndeligt, men også at det mest værdifulde stadig er foran os.

Den udødelighed som de religiøse gennem den sidste halve million år har talt om, er ikke en illusion, men en gave givet til dem som søger sandhed, skønhed og godhed.

Selv den første informationskilden for 500.000 år siden var guddommelig (dette er ikke det samme som at sige at det er gud.) ( Det, at noget er guddommeligt, er intet andet end at det har sin oprindelse i guddommen) og alle de 4 efterfølgende globale epokegørende åbenbaringer bekræfter dette på hver deres måde. De mange personlige og mere menneskelige åbenbaringer som er opstået individuelt, omtaler og sandsynliggør ligeledes det evige livs eksistens. Et liv i evig progression fremad, indad og opad mod guddommen og dennes guddommelighed. Den kendsgerning at vores evolutions udvikling er berørt af misligholdelse fra nogle himmelske væsener, som tidligere var til stede hernede for at hjælpe og som handlede på egen hånd mod de guddommelige planer, forringer ikke det kosmiske faktum, at den guddommelige administration, både i lokalsystemet, lokaluniverset og superuniverset, alle efterfølgende og vedvarende og værdifuldt arbejder på at hjælpe den enkelte og hele menneskeheden fremad mod en verden i liv, lys og kærlighed.

(Guddommelige skabninger med evigheds oprindelse, kan tilsvarende fejle ligesom os.)(Men det sker knap så tit og ofte.)J)

Ja, det blev et langt brev. Tillykke med drengen. Håber han får en opvækst, der er gavnlig, frugtbar og nyttig for det liv som er foran ham. Alt andet ville være ærgerligt, bekymrende og yderst sørgmodigt, men livet er nu engang ubestemmeligt …den frie vilje, uanset hvem som har den, er netop af en sådan beskaffenhed at retten til at fejle, retten til at vælge det forkerte er tilstede i os alle.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Mange, kærlige og broderlige hilsner til dig og mine medmennesker på livets vej – både dem jeg kender, og dem jeg ikke har mødt endnu….  Jean A.A. Ascher

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

FUSIONSGLIMTET

I begyndelsen, engang langt tilbage, før tiden og rummet var en eksistentialitet og hvor den Absolutte og Ultimative, ene og alene i egen værdighed, fremstod som suveræn kærlighed, hvilende i harmonisk balance lige midt imellem evigheden og uendeligheden.

I dette perspektiv fremkom viljen til næstekærlighed, ønsket om at dele sig selv med ligesindede. Herfra udgik energien til skabelsen, primært til en sand dobbelthed, en ligestillede til sig selv. Med samme evner og egenskaber, men dog et afkom og samtidig opstod evighedens første årsag og centrum. Dernæst, som følge af dette fremkom den underfundige ånd som bandt dem sammen i en treenighed, hvorefter det syvfoldige opstod. I dette øjeblik blev jeg født.

Konceptualiseringen af kærlighedens uendelige variationer fremstod nu som potentielle fragmenter af personlighed, hvis potentiale kunne preaktualiseres i en kommende udviklende fremtid, gennem det uendelige rum, hvis tilblivelse var en konsekvens af syvfoldighedens tilblivelse.

Kærlighedens kredsløb flyder som en strøm ud fra evighedens centrum, indeholdende den samlede mængde af alle universelle værdier, som personligheden kræver for at opnå de essentielle kvaliteter som kan, skal og vil bringe identiteten fremad og indad mod sin perfekte fuldkommenhed. Viljen til at opnå guddommelighed og sammensmeltning med kærlighedens kilde.

Bevidsthed om denne begivenhed har jeg ikke. Jeg er ikke engang et embryon eller indeholder en eneste genetisk kode, der vil danne det fysiske grundlag for min fremkomst. Jeg er slet ikke hverken skabt i ånden eller i et legeme og hvem mine potentielle forældre vil blive er ej heller en kosmisk aktualitet. Jeg er en ukendt tanke i evighedens tilblivelse men kærlighedens sjæls kerne indeholder det ultimative for at jeg og alle andre kan blive virkeliggjort på rette måde, i rette tid og på rette vis.

Hvornår min rejse, som mytologisk koncept begyndte, ved jeg ikke og hvor lang tid der er gået fra starten og til mit første skrig er ligeledes ukendt. Alle de transcenderende processer fra tanke til baby og videre til personlighedens første vilje beslutning, er helt usynlig og ubevidst gemt bort i tidens historik. Da evigheden ingen begyndelse har i tid og rum, hvor min nuværende dualistiske livsbane forgår, så må jeg efter bedste evne og med min minimale visdom erkende, at min indtrædelse og tilsynekomst, mellem 2 atombomber, frembragt af en enlig mor, en kvinde som havde forladt sit jødiske tyske hjem og det meste af familien, flygtet til Danmark og videre til Sverige, hvor en ukendt orientalsk mand gør hende gravid, lover ægteskab og derefter forsvinder sporløst, er i august 45 tidspunktet, hvor verden er klar til denne begivenhed.

Ud af urkraften, den universelle, absolutte og ultimative fremkommer livets lys, som gnister der enten kan sætte en verden i brand eller vise vejen fremad mod højere guddommelige mål. Kærlighedens kraft har altid fyldt verden, med alt hvad der heri findes, selvom mennesket ikke altid ville have det eller ligefrem har modarbejdet dets tilstedeværelse.

Vores rejse, som potentielle identiteter og personligheder gennem universernes univers er ikke en tilfældighed eller noget uplanlagt. Vi har alle en skæbne, selvom vi ikke alle ønsker at nå frem til den. Det frie valg, til at fravælge, hvad end man måtte ønske, er ens eget suveræne valg. Ingen tvinger nogen til noget, men vælger man bevidst det ikke eksisterende, så bliver ens liv også derefter.

Livs transformationerne er utallige og lidt ligesom vinden hvirvler støvet op på landevejen eller som havets kraft skubber de dybere liggende lag op til overfladen, således strømmer kærlighedens energi ud fra evighedens centrum, ud mod universerne i tid og ud, hvor livets begyndelse opstår på alle de billioner af evolutionære planeter som cirkulerer rundt om centrum, selve Paradiset. I evigheden har tiden ingen virkelig relevans og da universerne i tid og rum er omkredset af uendeligheden, så sker begivenhederne i en harmonisk velafbalanceret og smuk proces, Alt i fuld overensstemmelse med kærlighedens ønske og vilje om at opnå maksimal godhed for det størst maksimalt mulige. Intet er overladt til tilfældigheder, selvom livets forunderligste veje tilsyneladende synes at indikere dette, så er intet tilfældigt. Livet har en årsag og en oprindelse og når vi som frie potentielle koncepter svæver som ultimatoner (1/100 af et elektron) gennem tyngdekraftens kredsløb for engang i fremtiden at opstå som frie personligheder i nutid, så er der en mening med dette.

Realiseringen af selvets sjæl i guddommelig fuldkommenhed er ikke en fiktiv drøm, et fatamorgana eller ren illusion men med rette selve den skæbne, som potentielt er tænkt for hver og en af os.

Når den dag kommer, hvor vi fremstår med bevidsthed om bevidstheden og hvorvidt du og jeg forstår at vælge og følge de impulser og inspiration som din indre stemme, din Tankeretter forærer dig, er hvad der afgør din kommende skæbne. Der er et grundmønster, men ingen forudbestemt måde hvorledes du som levende individ og personlighed skal gennemfører dit første dødelige liv her på jorden. Det er her du begynder at virke, ikke kun som tanke, men i særdeleshed også som en individualitet. Du er nu fremme i lyset, ansvarlig og klar til at påbegynde din åndelige vækst – i så fald af at du ønsker at vokse mod ukendte højder og værdier af evigvarende kvalitet. Erkendelse af selvets egenskaber er den proces som fører dig fremad, indad og opad, mens tidens rytme banker i dit hjerte og livs algoritmen om guds eksistens pulserer i din bevidsthed og åndens stemme taler til din sjæl.

Du vandrer og søger på livets landevej, i bibliotekernes reoler, i hver en afkrog af sindets områder efter svar på universets sværeste spørgsmål for at finde en vejledning og råd som vil bringe dig mod dybere indsigt og visdom. En integreret universel kundskabs koncept, et Alfa & Omega glimt af storuniversets konstruktion, indhold og sammensætning. En åbning i det åndelige mørke som indhyller den intellektuelle videnskab som florerer i alle medierne og som på sin egen noget negative måde, manipulere og fordrejer sandhed, godhed og skønhed.

At opvågne i et såkaldt demokratisk samfund, hvor Gud er fjernet fra livets ligning og hvor dets borgere arbejder som lønslaver med kapital som eneste målsætning. Hvor børn og unge gennem deres opvækst i stor udstrækning uddannes som krigere via egocentriske e-sports dræberspil i den naturlige sunde sports navn. Et samfund hvor titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier som er helt uegnet til mennesker og hvor håbet om lykke er omsat til politisk spilleindustri som gennem grådighed, manipulation og reklame frarøver dem enhver glæde, gennem den vedvarende skuffelse.

Når samfundets litterære filosofer, ministre og eksperter, siger på ét men selv lever efter helt andre regler. Når ærlig respekt, etisk adfærd og retskaffen moral er egenskaber som håndteres og behandles som var de ligegyldige værdier, så er der noget helt galt

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimulerede til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og fraværet forårsager, at ”det falske koncept om gud ligningens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Dette mørke er i dag menneskeskabt. En erkendelse, men ikke en nødvendighed, et livs vilkår vi er tvunget til at skulle gennemgå på vores rejse som mennesker mod en verden i fred, fordragelighed og god vilje mellem os alle. Vi kunne, om blot ånden i os ville, forandre de forhold som i dag holder os bundet til de store problemstillinger som kræver uanede mængder af energi og kapital.

Den ubalance og globale sindsforvirring verden og befolkninger befinder sig i, kræver i dag en kraftig opgradering til noget mere frugtbart og værdifuldt. Såfremt civilisationen og samfundene skal udvikles positivt, må menneskeheden forbedre deres spirituelle kvalifikationer og de medfølgende krav om ansvar, retfærdighed og næstekærlighed.

Denne udfordring har jeg påtaget mig helt personligt og begyndte allerede tidligt i min ungdom med at forsøge på at være ærlig, styrke min selvkontrol og tilpasse min adfærd i samfundet til nogle højere værdier om værdighed og retfærdighed. Som årene gik udviklede disse værdier sig til menneskelige kvaliteter, egenskaber og evner, som på andre livsområder var anvendelige værktøjer til en større selvudvikling, selvforståelse og formindskelse af den halvparanoide psykiske sindstilstand som jeg befandt mig i. En side jeg kendte rigtig godt, men som jeg samtidig forstod, var en naturlig del af et ungt menneskes livsopvækst og at kunsten ville være og er, at uddanne sindet og ens personlighed således, at der kom en afklaring, en indsigt som havde en guddommelig baggrund.

Jeg havde hurtig lært visdomssætningen om ”at man ikke kan redde verden, før man forstår at redde sig selv.” og ligeledes forstod jeg tidligt i mine ungdomsår at skulle verden forandre sig mod noget bedre, så måtte hvert enkelt menneske påbegynde denne proces inde i sig selv. Således levede jeg nu gennem mange år. Den ene uddannelse overlappende den næste efter hinanden, fra kok til grafikker, trappevasker, rengøringsassistent videre til musik terapeut, selvstændig vognmand med egen mobil telefon i 1974, som nummer 19 i dette land. Et relativt ukendt fænomen, hvis indkøbspris og installation i bilen beløb sig til ca. 25.000,- kr. Videre til pædagog, skole fritidslærer, gadegøgler, cirkusdirektør, artist og videre igen til filosof, foredragsholder, translatør og designer, for 50 år senere at fremstå som pensioneret hønseavler. bonderøv, gåseopdrætter, avatar og virtual ilddanser med mere end 250 forestillinger i cyberspace samt som Danmarks eneste lovlige og legale kniv- og øksekaster og landets første fuldt elektriske ethjuls gøgler med elektronisk udstyr.

På forunderligste vis smeltede alle disse diversificerende uddannelser og aktiviteter sammen, alt i mens jeg voksede i sind, ånd, personlighed og sjæl mens kroppen forblev i sin grundlæggende form som dengang jeg var 21, dog men en mindre reduktion i kraft og energi. 🙂 Jeg havde også haft den besynderlige vane, kun at spise det, som jeg havde gjort siden jeg som dreng blev fodret med derhjemme og denne kostvane havde altså holdt mig i live i en slags permanent fysisk ungdomstilstand. De mange frugt- og nøddetræer fra haven, hvor jeg senere kom til at bo, var ligeledes med til at gøre mig relativt selvforsynende sammen med en sund varierende kost af slagtede høns, ænder og gæs uden kunstig kemikalie tilsætning og andet giftigt. Det bør dog nævnes at flere af samfundets tillokkende stimulans nydelser såsom tobak, alkohol og stoffer af enhver slags, inklusiv rød fluesvamp, LSD og lidt kokain alle havde været en del af min første halve livsbane. Da beslutningen om at stoppe først var truffet, så blev denne permanent. Der var andet i livet, noget meget mere vigtigt, udover selvtilfredsstillelse, børn og karriere.

Nogle andre særlige usædvanligheder i mit liv er, at jeg aldrig har set en død, aldrig været til et sportsstævne, aldrig deltaget på en festival hvor jeg ikke optrådte, aldrig dyrket sex med beskyttelse, aldrig blevet gift og ej heller de sidste 30 år har været i biografen og at jeg kan gå med det samme tøj i årevis, blot det vaskes jævnlig. Har ingen tatoveringer eller andre selvdestruerende metaller hængende i mine kødelige dele, selvom min første uddannelse var til søs, hvor jeg sejlede verden rundt flere gange. Ens naturlige legeme, kan ikke forskønnes med tuschtegninger og metal. Sådanne handlinger er degraderende for den skønhed man er skabt i, uanset hvordan ens fremtoning end er.

Der har været sociale kampe, verbale stridigheder, flere endda mellem samfundet og mig. Uoverensstemmelser med skat, moms misforståelser, færdselsregulering, spildevands urimeligheder, forurenings problemer, våbenlovs idioti o.a. men alle disse sager, hvoraf nogle har strakt sig over flere år har dog aldrig ført til domsfældelse mod mig, men tværtimod givet mig medhold og alle er udkæmpet ene og alene mod systemet.

Kærligheden har været en oplevelse, som har præget mig gennem hele livet. Både de lidt sporadiske såvel som de længerevarende, men især om et vil jeg gerne berette. Det forhold sig således, at gennem de cirka 10 år hvor vi elskede hinanden, nedskrev hun sine erindringer og da den 400 siders kærlighedsroman, ”En cirkusprinsesses erindringer” kom tilbage fra tredje forlag med nogle skarpe bemærkninger om, at bogen var alt for følsom og intim, så brændte hun den. Jeg græd, da jeg mange år senere blev gjort opmærksom på denne historie.

Mine mange studier, læsning af åbenbarings bøger og dertil knyttet stof havde ført mig dybt ind i sindets mest selvstimulerende områder. Jeg havde visioner, som var yderst svære at beskrive, endsige forklare til de mennesker som fandt vej forbi mit hjem. Livet således som jeg levede det, var i al sin simple enkelthed en tilstand af harmonisk stilhed, ro og fordybelse bortset fra en del hanegal og lidt motorsavs spektakel, når naboen engang imellem forberedte sit brænde.

Jeg var blevet bevidst om vores menneskelighed og vores guddommelige oprindelse og med baggrund i Urantia bogen, fundet engang i 1976, og hvor der er beskrevet en noget usædvanlig hændelse, som under visse særlige omstændigheder og i relation til menneskers udvikling, kan finde sted, når visse bestemte faktorer er til stede i mennesket og dette er nået frem til et niveau af selvstændig modenhed i sit første liv som dødelig, hvor den maksimale erkendelse i perfekt samarbejde med det guddommelige i mennesket er synkroniseret, forenet og harmoniseret med det højeste som mennesket kan opnå, så opstår der et fænomen, fusionsglimtet.

Den naturlige, fysiske død er ikke en uundgåelighed for de dødelige. De avancerede evolutionære væsener, på enhver verden i universet af universer, der i deres dødelige tilstand opnår den forestående status af en sandsynlig forening af sjæl og ”åndelig tankeretter” (åndelig mentor), dør ikke; de er overført direkte fra det kødelige liv til næste tilværelsesniveau. Denne oplevelse med overførsel fra det materielle liv til en højere tilstand – den udødelige sjæls fusion med den iboende Retter forekommer med en frekvens, der stiger i forhold til den evolutionære udvikling af planeten. Dødelige observatører kan ikke se noget af deres overførte borgere efter fusionsglimtet. Sådanne overførte sjæle begiver sig på en særlig måde direkte til en opstandelses position i den dertil passende uddannelses verden på næste niveau. Disse overførelser af levende mennesker til den næste verden er under opsyn af en ærkeengel.

Kunne du blot besøge en planet i et avanceret udviklingstrin, ville du hurtigt forstå årsagerne til eksistensen af denne differentierede modtagelse af opstigende dødelige på de højere uddannelsesverdener. Du vil straks forstå, at væsener som har bevæget sig videre fra sådanne højt udviklede niveauer er parate til at genoptage og fortsætte deres Paradisopstigning langt forud for den gennemsnitlige dødelige som ankommer fra en uorganiseret og tilbagestående verden som Urantia. (jorden)

Den store 2100 siders Urantia Bog er uden tvivl den mest avancerede bog, der i dag findes på kloden. Dens tilblivelse i perioden 1911 og frem til 1942 og senere trykning i 1955, forbliver i al evighed et mysterium. Urantia Bogen er den seneste epokegørende præsentation af sandheder til de jordiske væsener på Urantia, som denne planet hedder. Urantia Bogen hævder modigt at være en åbenbaring af sandheder til vores verden fra superuniversets hovedkvarter. Det er ret bogstaveligt et geni-arbejde, der er forfattet af en gruppe himmelske væsener, hvis IQ’er vil blive målt i 1000’erne efter vores standarder, overbragt fra en verden udover den verden vi kender. Blandt andet kan Urantia Bogen være det mest magtfulde bevis nogensinde, at der er et andet intelligent liv i universet. Et af de mest dybt inspirerende, trøstende principper, der findes i Urantia Bogen, er, at hele universet er mobiliseres bag indsatsen for at hjælpe menneskeheden, både på denne og andre planeter, med at udvikle sig. Vi opfordres til at forstå, at denne udvikling vil finde sted ved at overvinde vores frygt og følelser af adskillelse fra Gud og hinanden, både kollektivt og individuelt. Selvom bogen beskriver mennesker som den laveste form for skabning, der er i stand til at genkende Guds eksistens, understreges det også klart, at der ikke er nogen åbenbar grænse for vores skæbne, når vi stiger op mod vor Skaber efter afslutningen af ​​vores dødelige karriere.

Det guddommelige næstekærligheds budskab eller den Gyldne Regel, om: ”at gøre mod andre, hvad man ønsker disse bør gøre mod en selv.” er ikke kun en floskel, men en universel lov. Selve essensen om at dele, at udvise næstekærlighed, på trods af alt, er noget som allerede tidligt i mit liv udfordrede mig. Derfor begyndte jeg allerede for mere end 20 år siden, at kontakte mange af samfundets forskellige kulturpersonligheder, som hver på deres egen måde, enten gennem det ene eller andet medie, havde udtrykt tanker og mening om emner som jeg fandt af betydning. Alt mellem ateister til fundamentalistiske kristne, forfattere, kosmologer og intellektuelle, ja, faktisk så kontaktede jeg en stor bred vifte af personligheder, som jeg fandt ”modne” til en fordybelse i Urantia Bogen. De modtog alle, både en lille hilsen og bogen fra mig. Ikke på opfordring eller efter henvendelse, men uopfordret og som boggave, ene og alene, fordi de var egnet til at videreudvikle de tanker og ideer som de gennem de forskellige medier havde givet udtryk for og som samtidig havde en berøringsflade, med tangerende emner omtalt i Urantia Bogen.

Den danske oversættelse kan findes her:

https://www.urantia.org/da

http://urantia.nyc/dan01/toc.html?cc4840&cc4840

Af årsager, som er mig ubekendt, reagerede ingen af de mere end 50 personligheder, der modtog boggaven, på nogen måde. Frygten for kulter, sekter, hemmelige loger, ja næsten alt, der på nogen måde synes at relatere til religion, er ret udbredt blandt den brede danske befolkning og især i kultureliten, men sådan behøves det naturligvis ikke at være i al fremtid.

Undervisning eller uddannelse i gudforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, til gavn for den enkelte personlighed, individet, dets sjæl og samfundet som helhed.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, men selvudviklende religiøsitet. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den, som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne som engang blev formuleret i menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus så smukt udtrykte det:Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette et samfund på denne lov, integreret med grundloven, retssystemet og menneskerettighederne i en højere symbiose.

Selv hvis man ikke ved, hvad menneskelig kærlighed er, skal man stadig dele rigdom. At elske et menneskeligt potentiale ubegrænset – er at dele virkeligheden. Den tid, hvor vi dødelige bor her på jorden, er bare en dvaletid  – før det universelle sind præsenterer sig selv.
Fremskridt forandrer sig for evigt, forandret i en uendelig realitet i sindet, for at bevæge sig fremad gennem kreative manifestationer af universelt sind for personlighed – mod den højeste skabelse af universel kærlighed.
Universel kosmisk kærlighed i sit sande potentiale er ikke knyttet til det menneskelig køn som sådan, men forbliver alene knyttet til kreativ ånd.

Det er nemt at tage tøjet af og have sex. Folk gør det hele tiden. Men at åbne sin sjæl til nogen, for at lade dem komme ind i din ånd, tanker, frygt, håb, drømme … der bliver det virkelig nært. Det er nogle gange bedst at beholde tøjet på!

“Vær den forandring, du ønsker at se i verden.” og den anden er: “Vi er de vi har ventet på.”

Vi kan bruge vores liv på at lade verden fortælle os, hvem vi er. Normal eller sindssyg. Hellig eller sexmisbruger. Helt eller offer. Lad historien fortælle os, hvor gode eller dårlige vi er. Lad vores fortid bestemme vores fremtid. Eller vi kan selv bestemme. Og måske er det vores opgave at opfinde noget bedre?

I et af mine inspirerede øjeblikke sagde jeg engang: ”Skab det, du ser der mangler i denne verden.”

Min historie fortæller helt klart, at der er blevet skabt en del, sådan rent fysisk og åndeligt, men også at det mest værdifulde stadig er foran mig.

Det jeg gerne ville, nemlig forsøge at selvudvikle og uddanne min sjæl for at opnå et niveau, hvor jeg kunne modtage fusionsglimtet og dermed forlade jorden uden at dø, sådan rent fysisk. Jeg vil forberede min sjæl på næste niveau, allerede mens jeg stadig er her, ved at harmonisere mit indre væsen og natur med det guddommelige fragment som er iboende i mig og som beriger mig med guddommelighed mens jeg modsat beriger den med kærlig menneskelighed.

Det er netop denne opgave eller test om man synes, der er udfordrende og prisværdig. Forsøget på at guddommeliggøre det menneske man er, samtidig med at man menneskeliggør den Guddommelige. For kan uddannede himmelske guddommelige Sønner kvalificere sig til at komme ned til os, således som Jesu af Nazaret og andre før ham gjorde, så skulle det vel også være muligt for os mennesker at uddanne og kvalificere os til en opstigning på guddommelig vis.

Det er sket tidligere og kan sagtens ske igen og selvom jeg ikke selv, hverken kan vurdere eller har indsigt i hvorvidt den vej jeg nu engang har valgt, vil fører mig mod dette mål, i et passende tempo med de rette kvalifikationer, så finder jeg eksperimentet eksperientielt muligt.

Der, hvor jeg i dag er, synes det at være muligt. Den erfaring og visdom som er opsamlet gennem hele livet, peger fremad og der er intet i min nuværende åndelige tilstand som på nogen måde signalerer eller indikerer at denne tanke om fusion med det guddommelige ikke er en kosmisk realitet.  Det er for mig meget mere end et eventyr eller en science fiction fantasi – det er selve den kosmiske virkelighed, hvorfra jeg kom og hvortil jeg nu forsøger at vende tilbage, dog ikke som en tanke men som en veluddannet semiguddommelig ånd.

Den udødelighed som de religiøse gennem den sidste halve million år har talt om, er ikke en illusion, men en gave givet til dem som søger sandhed, skønhed og godhed.

Selv den første informationskilden for 500.000 år siden var guddommelig og alle de 4 efterfølgende globale epokegørende åbenbaringer bekræfter dette på hver deres måde. De mange personlige og mere menneskelige åbenbaringer som er opstået individuelt, omtaler og sandsynliggør ligeledes det evige livs eksistens. Et liv i evig progression fremad, indad og opad mod guddommen og dennes guddommelighed. Den kendsgerning at vores evolutions udvikling er berørt af misligholdelse fra nogle himmelske væsener, som tidligere var til stede hernede for at hjælpe og som handlede på egen hånd mod de guddommelige planer, forringer ikke det kosmiske faktum, at den guddommelige administration, både i lokalsystemet, lokaluniverset og superuniverset, alle efterfølgende og vedvarende og værdifuldt arbejder på at hjælpe den enkelte og hele menneskeheden fremad mod en verden i liv, lys og kærlighed.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Mange, kærlige og broderlige hilsner til mine medmennesker på livets vej – både dem jeg kender, og dem jeg ikke har mødt endnu….  Jean A.A. Ascher

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Religiøsitet – religion

Jeg er religiøs men har ingen religion. Jeg kender Gud en lille smule, forstår min Faders kærlighed og kan svagt skimte omridset af hans skabelse og evne til at aktualiser sine potentialer.

Som Skaber af alle universets univers personligheder, både de guddommelige perfekte og hele skalaen af varianter frem til de førstefødte, nemlig os mennesker, så er det ikke så bemærkelsesværdigt, at vi hans jordiske væsener, de uperfekte opstigende har, en lang forunderlig og magisk eventyr rejse foran os.

Gennem hele menneskehedens evolution har vi både modtaget og fået åbenbaringer af forskellige slags. Lige fra himmelske nedstigninger af himmelske væsener, som administrativ planetprins til guddommelige Sønner af den Evige Søn og ind i mellem Guds egne Materielle Søn og Datter til en lokalunivers Nødhjælpssøn af Melkisedek klassen.

Ligeledes har Guds Ånd, den iboende, som findes i os alle, også gennem tiden inspireret mange menneskesind til på det personlige niveau, at udtrykke begrebsforståelse og kosmisk bevidsthed om mange af de emner som vi menneskebørn gennem tiden har forsøgt at finde dybdeborende svar til. Flere store verdensreligioner har deres oprindelse i det personlige udtryk og fortolkning fra inspirerende menneskesind, som på egen naturlig måde har været i nærkontakt med det guddommelige fragment, også betegnet Tankeretteren. Men når en sådan lære, meget ofte i kølvandet på personens afrejse fra jorden, blive formidlet videre gennem etablering af en religion, så formindskes sandhedsværdien tilsvarende.

Det er kun på det personlige niveau at menneskets religiøsitet (åndelighed) kan udvikle sig.

Det er netop i samarbejde mellem det enkelte menneskets personlighed, dets vilje og den iboende Retter, Guds vilje, at den embryoniske sjæl i det væsentlige vokser i åndelig udvikling og bliver en realitet, der kan overleve døden.

Men uanset om jeg har berettet dette forhold for jer mange gange gennem tiden, så synes det store flertal af danskere, både når man læser dagspressen, ser TV eller taler med folk, helt at have fravalgt den eksistentielle åndelighed som er indbygget i vores skabelse og natur.

Hele vores samfund af i dag, er gennemsyret af forvirret, desorienteret og kaotisk begrebsforståelse, manglende indsigt og visdom i sand kosmisk progressiv og spirituel livserfaring. Religiøsitet er betegnet som en illusion og sindsflugt.

Børn og unge overalt i samfundet bliver i en stærk stigende grad psykisk syge, med alle de dertil medfølgende problemer, både på de personlige, sociale og samfundsmæssige områder.

Børn, unge og voksne mistrives med bevidst vildledende information om menneskets sande værdier og dets forhold til deres guddommelige oprindelse og fremtid.

Titusindvis af voksne forgifter sig med alt fra alkohol, stoffer af enhver slags, selv giftige kemikalier helt uegnet til mennesker.

Når selvtilfredshedslysten bliver styret af egocentreret kapital motiverende interesser, som alle uden ansvar handler i grådighed og ligegyldighedens navn, så nedbrydes samfundets moralske værdier, borgerne stimuleres negativt til selvdestruktion og det store flertal, folkemængderne vil ikke alene, uden sunde styrende myndigheder, kunne udvikle og opbygge det velfungerende demokrati som essentielt er grundlaget for et sundt samfund.

Et samfund, hvor sundhedsmyndighederne stimulere dets børn og unge til at dyrke døddræbende

e-sport, et samfund hvor mishandling og direkte ødelæggelse af menneskekroppen er lovliggjort, et samfund hvor ansvar og ret er bestemt af hvem man er, et samfund hvor politiske love gradbøjes efter behag, et samfund hvor magten tildeler sig privilegier på bekostning af folket, et samfund som bevidst promovere et bestemt livssyn mens det diskriminere mellem alle andre, et samfund baseret på udnyttelse uanset omkostninger, et samfund som i sin essens ikke har noget ideal, andet end kapital er dømt til at falde fra hinanden.

Når gudbevidsthed er underlagt myndighedernes fortolkning, hvor samtlige kirker, moskeer, synagoger og templer alle er stats og samfunds regulerende organisationer, hvis grundlæggende selvstændighed er fasthold alene gennem økonomisk kontrol så fastholdes folk i uvidenhed og sindskontrol.

Samfundets litterære filosofer, ministre og eksperter, siger et men lever selv efter helt andre regler. Ærlig respekt, etisk adfærd og retskaffen moral er egenskaber som håndteres og behandles som var de ligegyldige værdier.

Børn, unge samt voksne, som vokser op i sådan et sekulært ugudeliggjort samfund, bliver ikke åndelig eller spirituelt stimuleret til at udvikle deres åndsevner og skabende egenskaber og fraværet af kreative tankeprocesser, samt skabende udviklings synteser forårsager at ”konceptet om gud algoritmens fravær”, både i vuggestuer, børnehaver, skolen og de højere læreanstalter, er den grundlæggende og væsentligste årsag til alvorlig mistrivsel (mentalt sindsforvirring) som i dag foregår overalt i samfundet og som den intellektuelle elite er velvidende om.

Et sundt demokrati, bør frigive retten til at opretholde religions eller religiøse organisationer, som ene og alene bør bestå af de kræfter som dets troende har. (Ingen statsstøtte.) Den nuværende politik (forårsaget af en forfejlet, misfortolket og delvis falsk Kristendom, bibel fortolkning) for personlig selvudviklende guddommelighed vil forsvinde såfremt man anerkender konceptet om retten til personlig selvudvikling, både på det materielle såvel som på det åndelige niveau, på lige fod med alle andre fag, som mennesker bør beherske (i større eller mindre grad) for at blive samfunds koordinerende og adfærds funktionel i den højeste potens.

Undervisning i gudsforståelse og næstekærlighed er ikke en religion, men alene en medmenneskelig kvalitet, en social værdi, til gavn for den enkelte og samfundet.

Samfundets administrative retssystem bør inkorporerer den gyldne regel, ligeledes skal samtlige børne- og ungdoms institutioner, samt samfundets generelle adfærds- og retssystem o.a. praktisere denne regel, som grundlæggende bør være den retningsgivende moral i alle sammenhænge. Hvis den ene kræver total frihed medfører dette total slaveri for en anden.

At kun så få kan gennemskue dette asociale, antireligiøse svindelnummer er yderst bekymrende og stærkt hæmmende, hvad angår samfundets og menneskenes fremtid. Selve det demokratiske system, om individets selvbestemmelse, er i fare. At hykleriet har fået et så enormt omfang, at menneskene ligefrem i store flokke har opgivet at finde sandheden, skønheden og godheden og i selvbedragets skær nu forsamlede sig foran forloren, forfalsket og forførisk religions forståelse,(Støttet økonomisk af samfundskapital.) hvis formål ikke er at praktisere næstekærlighed i alle dens mange organer, kan gøre mig yderst skeptisk for hvor lang tid der skal gå, før vi forstår alvoren og fatter hvad der er absolut nødvendigt.

For kirken, templet, moskeen, synagogen er ikke Guds huse, kun en huld skal. Med rette er Gud iboende i enhver af os. og vores krop er Guds bolig. Gud er ikke en religion, ej heller er han religiøs, men ene og alene en individuel personlig kendsgerning, som den enkelte, hver især må vælge om hvorvidt de ønsker at relatere til i deres liv og handle i overensstemmelse hermed.

Samfundet har dog pligt og ansvar til at promovere, sponsorerer og praktisere den gyldne regel, ene og alene fordi denne er den højeste lov menneskene kender i universerne univers, i relation til fællesskab, broder og søsterskab, for at frembringe fred ibland os alle og her på jord.

Når samfundet gør sig alle mulige anstrengelser og bestræbelser på at udvikle og opdrage samtlige borgere, børn og unge fra ganske små til voksenalderen og videre, med henblik på at fungere i samfundet, så er det yderst absurd, at de selv samme myndigheder helt ignorerer at udvikle disse borgers åndelige personlighed med dens sjæl, deres kreative evne udover det rent praktiske. Ånds bevidsthed om kosmiske erfaringer, indsigt og visdom som gennem hele vores evolution har bragt os frem til i dag, er næsten total fraværende i al undervisning på vores institutioner, både de begyndende såvel som de højere og senere.

Livet er begyndt her på jorden, men det ender ikke her. Tværtimod, så er det essentielt, at mennesket udover at forberede sig på en tilværelse højere oppe i universet mens det er her, også påbegynder udviklingen af dets åndelige sjæl, den del af dem selv som skal graduere til næste niveau, ved afslutning af dets livsenergi. Det er sjælen med dens kvaliteter og værdier som hjælpes videre frem, mens kroppen og selve hjernen, forgår i mulden.

Hele livet her på jorden er kun begyndelsen på en eventyrrejse, med højere erkendelse og nærmere den guddommelige bevidsthed som har frembragt universernes univers med alt dertil hørende.

Disse højere erkendelser og værdier, er essentielle kvaliteter, som gøder sjælens søgen og frembringer vækst i åndens begavelse om alt, alting og den almægtige. Denne spirende vækst i børn og unge skal stimuleres, udvikles og vejledes fremad, indad og opad mod en åndelig sammensmeltning mellem deres personlighed og den guddommelighed som har frembragt potentialet for sin evige eksistens og harmoniseringen med selve guddommen. Disse mål er meget mere væsentlige end et karakter tal i gymnasiet, eller om man opnår rigdom, velstand og lykke, i den relative korte periode man opholder sig her.

Hvad jeg her omtaler er ikke religion, hverken som statsstyret, organisatorisk eller kulturelt. Menneskets åndelige og dermed sjælelige udvikling er altid og kun et personligt anliggende som den enkelte må udvikle efter bedste evne, i samarbejde med det iboende gudfragment.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel, således som denne er formuleret gennem hele menneskets udvikling, af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus af Nazaret så smukt udtrykte det: “Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være? at indrette samfundet på denne lov, med grundloven og menneskerettighederne på hver sin side.

Hvis samfundet tillod dets mange forskellige undervisere, lærere at præsentere kosmologi, filosofi og videnskab på lige vilkår, som alle de andre fag, ville meget være opnået, hvad angår bevidstheds forståelse og personlig, åndelig selvudvikling. Sjælen har, som kroppen, et naturligt behov for næring og gødes sjælen med menneskenes højeste og dybeste indsigt i disse forhold, ville samfundets samlet sygdomsstatistikker falde markant, og det største flertal af Danmarks børn og unge ville kunne vokse i selvværd, værdi og visdom.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Universets Højeste Lov

Køen.

Det begyndte for lang tid siden. Var vel omkring 15 år og sådan lidt meditativ, som en uvidende, små paranoid sky dreng nu engang kan være. Mændene i det lille selskab, hvori jeg befandt mig, talte, jeg sagde ikke noget. Der fløj meget gennem luften men særlig en sætning hæftede sig fast i mit sind. Ikke kun med hæfteklemmer og søm, men den borede sig dybt ind i min sjæl, længere end jeg overhoved havde forstand til at forstå. Den slog rod og gennem tiden gravede rødderne sig ind i mit hjerte, videre gennem enhver muskel, alle indvolde for til sidst at besætte min sjæl med sin magiske, mystiske refleksion om det nogensinde ville være muligt at forstå Gud.

Kroppen voksede, jeg blev selv en dag en ung mand, som havde en yderst usædvanlig interesse eller måske skulle man kalde det en besættelse. Jeg var søgende efter svar. Svar på livet, lyset og kærlighedens underfundigste spørgsmål. Jeg begyndte at læse. Hvorfra denne motivation egentlig stammede, havde jeg ingen anelse om, men en ting vidste jeg – ja at skulle jeg en dag finde nogle svar, så måtte disse være at finde i de dybere lag af menneskehedens kosmiske bevidsthed og kilden til erkendelse og visdom måtte nødvendigvis gå gennem lærdom og bøgerne var som flydende energi, elektriske kredsløb og livgivende vitaminpiller, som hver på deres egen måde bidrog til en udvidende  begrebsforståelse, en opløftende indsigt og ekspansion af samtlige hjerneceller i mit højelektriske sind.

Science fiction var døren der åbnede sig til fantasien, det ekstraordinære, det himmelske og trak mig ind i en verden af ukendte skabninger med en endnu mere bemærkelsesværdig natur og karaktertræk, egenskaber og talent. Her boede jeg i mange år, alt i mens jeg passede mit jordiske erhverv som kok, trappevasker, stik i rend dreng, alt muligmand og selvstændig transportchauffør.

Dagene forløb helt af sig selv, de flere er forblevet i forglemmelses kiste, mens aftnerne og mange nætter forløb med læsning af mange af verdens mere usædvanlige bøger og refleksioner over de mange nye tanker og begreber som opstod i forlængelse heraf. Jeg rejse, ikke kun til fjerne exoplaneter og beboede verdener. Jeg blev på det nærmeste løftet ud af jordens tunge semimørke tilstand, og kunne sekunder senere finde mig usynlig blandt himmelske væsener af enhver slags. Skyts & ærkeengle, censorer, tyngdekrafts budbringere, visdommens sindshjælpere, styrkeomformere, serafvogtere, etiske sensibilisere, konstellationsrådgivere,  åndekoordinatorer, transcendentale Finaliter, Treenigede Sønner, stjerneforskere, Livsbærere, ja selv Paradisets Moderånd, Gud den Højestes Ånd, Mysterieledsagere og Himmelske Beskyttere og mange mange flere.  Disse himmelske væsener og områder i universernes univers var udenfor enhver jordisk beskrivelse. Alene deres dimensioner og indbyrdes forhold var så komplekse, at det ville være lettere at beskrive hele den menneskelige hjernes elektrokemiske sammensætning med neuroner, elektroner og hele det forbundne intranetværk som forbandt dem til deres ejermand. Her levede jeg, blev undervist og uanset hvad jeg spurgte om, så var der en eller andet, et eller andet sted i dette gigantiske oversuperunivers, som var i stand til, på fyldestgørende og en yderst tilfredsstillende måde, der kunne besvare det, så jeg som menneskebarn kunne forstå det og dette gjorde mig lykkelig.

Årene gik, samfundet forandrede sig også men desværre ikke ret meget og ganske langsomt. Det var ikke selve den fysiske udvikling som var i sneglefart, snarere tværtimod men til gengæld den menneskelige sindstilstand med dens underudviklet sjæl, som manglede erkendelse og selvforståelse.  Ingen, eller næsten ingen var nu motiveret for fordybelse i højere åndelige spørgsmål. Praktisk taget så talte alle de selvbestaltede eksperter altid om menneskets fysiske og materielle sider og natur. Menneskene i landet var udråbt til et af de lykkeligste folk i verden, men graden af selvmords forsøg, psykiske sygdomme af enhver slags, lige fra stress og krigsskader til identitets og køns relaterede depressioner med frygt og angst steg i en ukontrollerende hastighed. Skolebørn og studerende manglede selvværd, livsforståelse og fandt ingen mening med ret meget af samfundets måde at regere sig selv på. Statsmagten og den etablerede videnskab havde sådan lidt efter lidt, udråbt livets mening til udelukkende at være fysisk eller med rette materiel og dødelig. Eksperterne, genierne og alle de velbeslåede elitære litterater havde som over en kam fastslået at religiøsitet, åndsforståelse og sjælelig udvikling var det rene vrøvl og nonsens’. Skolerne, aviserne, medierne og de højere læreanstalter havde alle fravalgt svarene på livets mysterium, dets oprindelse og menneskets skæbne. Man talte om algoritmer i relation til forholdet mellem mennesker og elektroniske medier men Gud algoritmen i livet mellem mennesker var på det nærmeste forbudt.

Staten eftergav millioner af kroner til gældskyldnere af enhver slags alt i mens den tillod sit eget skattesystem at blive plyndret for milliarder af pengegriske psykopatiske gangstere og lod endda sin egen danske bank svindle og hvidvaske for tilsvarende beløb, uden at en eneste blev stillet til ansvar.

Julen 2018.

Og nu stod de der alle sammen foran døren, pænt og nydelige, 2 og 2, i en lang række, hånd i hånd, familier og enlige, ventede med stor forhåbning til miraklet. De var der alle sammen, de pæne, nydelige og velfriserede, renvaskede og nybarberede. De rige, de vejbjergede og alle de fattige, småborgerlige, hjemløse og pensionisterne. I samme flok. De var der alle sammen, de vildfarende, de troende, tvivlerne, de ligeglade, de arrogante og kynikerne. De var der alle sammen, de veluddannede, studerende, lærerne, embedsmændene samt politikkerne og hele regeringen, samt kongehuset. Erhvervsfolkene og de selvstændige, de forkælede, hyklerne og de forstokkede, alle stod de der. De religiøse af enhver slags lige fra ateisterne, buddhisterne, cand. teologerne, davinisterne, egoisterne, de folkelige og ugudelige, hinduisterne, idealisterne, judaisterne, kommunisterne, kapitalisterne, katolikkerne, lovbryderne, mormonerne, de neoliberale, de okkulte, pave fanatikerne, quakerne, de radikaliserede, sikherne, teoretikerne, universalisterne, vegetarerne og alle andre unavngivne egocentrikere, i en lang kø som snoede sig ned ad vejen, rundt om hjørnet og hele vejen, endda flere gange rundt om jorden og hvor køen endte vidste ingen. Stemningen var lavmælt tale, lidt utålmodig og en smule nervøsitet men generelt opførte alle sig relativt anstændigt, mængden taget i betragtning.

Frygten havde på sin egen måde indtaget førstepladsen i de forventningsfulde sind, manipulations algoritmen fungerede perfekt og forbrugerismens umættelige behov var midlertidig tilfredsstillet gennem de sidste 30 dage, hvor der havde været hele 40 dages uhæmmet bombardement af alverdens nytteløse lort, som samlet set havde omsat og transformeret arbejdsløn til profit i en størrelse der langt oversteg sidste års forbrug.

Magtens absolutte elite holdt lav profil. De fleste var ikke engang i landet men havde fundet det fornuftigt at flytte deres overfede flæskestegs kroppe med dens for plumrede grødhoved til sydligere beliggende område, hvor ingen rigtig vidste hvad de egentlig foretog sig. her kunne man anonymt, i en kort stund nyde grådighedens rus blandet med russisk vodka og nogle shots kokain, mens hjernen bedøvet, fordrukken og fordærvet forsøgte at samle tankerne om hvordan man frelser sin sjæl fra sig selv. Værre kan det næppe blive. Disse selvdøde zombier med begærlighedens flakkende lys i øjenhulerne vil henslæbe deres liv i forglemmelsen illusion længe efter at den guddommelige iboende ånd har forladt dem. Ingen vil huske disse vrag.

Køen voksede, desto nærmere vi kom det aftale tidspunkt, hvor døren ville gå op. Hvad der befandt sig bag døren var ikke noget ukendt, særligt eller beundringsværdigt, tværtimod. Her boede landets største hyklede, de fuldblods troende, som i blind beundring for den sorte bibel, iklædt Isis sorte klæde med en halskrave som en hellig glorie rundt om det talerør som snart skulle forkynde verdens største løgne.

At en Guds Søn kom, underviste og overbragte et budskab om næstekærlighed, både til hinanden, familien og alle de fremmede. Et budskab om fælles Søn- og Datterskab i et Faderskab fra en gavmild Skaber af Liv, Lys og kærlighed var nu som tiden og evolutionen var gået blevet til en doktrin om frygt, afmagt og syndsforladelse. Og det var netop dette bedrag, den falske og forlorne helliggørelse som hyklerne opretholdte gennem statsmagtens anerkendelse og den medfølgende finansiering.

At kun så få kunne gennemskue dette sociale, antireligiøse svindelnummer er yderst bekymrende og stærkt hæmmende hvad angår menneskehedens fremtid. At hykleriet havde fået et så enormt omfang, at menneskene ligefrem i store flokke havde opgivet at finde sandheden, skønheden og godheden og i selvbedragets skær nu forsamlede sig foran kirken, fik tårerne frem i mine øjne.

For kirken, templet, moskeen, synagogen er ikke Guds hus, kun en huld skal. Med rette er Gud iboende i enhver af os. og vores krop er Guds bolig.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel således som denne er formuleret gennem hele menneskets udvikling, nemlig af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus af Nazaret så smukt udtrykt det: “Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være?

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Christ message in Virtuality

May Light, Life & Love be with you all as we move forward on our path toward perfection and Paradise.

With Light, Life & Love will we move forward into higher perceptions of truth , beauty and goodness, toward perfection in spirit and personality.

With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don’t forget to “Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Juleinvitation

Denne  forblev ubesvaret af min datter og hendes mor i 10 dage..

Onsdag 19 Dec. 2018

Har dags dato fraskrevet hende fra særstatus i testamente.

Har ligeledes frataget hende fuldmagt til  konti.

Når familiemedlemmer fravælger hinanden, bliver de fremmede personer. Når familiemedlemmer afkræver bestemte adfærdsnormer fra hinanden brydes det kærlighedsbånd som tidligere knyttede dem sammen. Man er ikke tvunget til familie fællesskab, når der ingen kærlighed er tilstede. Så er det bedre at sætte hinanden fri og det er hvad jeg nu har gjort.

Dette var alt hun skrev 10 dage senere:

 

Kære far

Tak for invitationen til at mødes i julen. Vi kommer ikke. Jeg oplever 
ikke forudsætningerne for at mødes anderledes end sidst vi skrev. 

Og mange tak for pakken til Benji, fra dig, Søs og Kenan. 

Kh. Catjaya
Posted in Uncategorized | Leave a comment

As a Spark of Light, Life & Love

As a spark of Light, Life & Love,

You begin your individualized, personalized  identity

as a human being on a grain of Earth in a created Universe

to learn, grow and progress your universal potentialities of

endowments, geniality and creativity – and as you advance

your experimental  journey from mortality to eternity

your qualifications as a soul. spirit and child of The Most High

will grant your access into divinity and to the supreme and highest cosmic realization of

Light, Life and Love.

The Spark is within you,
it lightens up your inspirations
it guide you unconsciously and free
it is a gift from above
to you and everyone else.

The Spark is immortal
just like you
it comes from eternity
trying to bring you home
to take you on a long journey
through the universe of universes
toward a higher light of cosmic wisdom
a knowledge of divine life
and with an understanding of love.

The Spark is your thought adjuster
your secret invisible friend
who share your experiential experience
as a living creature
as a child of the Most High
to develop your souls qualifications
and to prepare you for the upgrade
to next level of cosmic awareness.

The Spark speaks to you in silence
it suggest, inspire and share
its divine insight
into the present confusion
in which you find yourself
as you make decisions
and express your free will
while you pass through life on earth
toward divine infinity out- and inside time and space.

The Spark is a gift from God
a part of the true loving nature
of your universal Father and Mother
unified and bonded by love
in a trinity of truth, goodness and beauty
and shared between all created creatures within creation
as a nonpersonal fragment of their LIght, Life and Love.

The Spark lights up your mind
it support your mortal life
qualify your soul for higher existence
and if you do and abide with its impulses
it will provide you with everlasting love.

Yurantiaman alias Jean Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment