Tillykke med Dagen Jesus

Tillykke Joshua Ben Joseph alias Jesus af Nazaret med fødselsdagen.

Vær hilset i vores sjæle såvel som i det høje.

Ville med glæde dele dagen med dig, og udover at bære vores fars kærlighed i mit hjerte, vandre med dig gennem byen med alle dens mange skabninger men da du og jeg kun kan vandre i ånden har jeg valgt at skrive denne lille beretning  om menneskebørnenes søgen efter sandhed, godhed og skønhed, så lad mig straks begynde.

Mere end 400 grupperinger, sekter, kulter, organisationer og religioner er oprettet i dit navn og utallige millioner har søgt efter sandheden på deres vandring gennem livets labyrint og dette ved du kun alt for godt.

10.000vis af bøger er skrevet hvori du er analyseret, rationaliseret, redigeret og filosoferet spirituelt, religiøst, historisk og fiktivistisk og alligevel synes størstedelen af denne jords befolkning ikke at havde fundet de rette svar og også dette ved du kun alt for godt.

Lærde fra samtlige kulturer arbejder vedvarende med at forstå den visdom og kundskab du medbragte men på forunderlig mystik magisk vis så forbliver essensen af din kærlighed aldrig et masse produceret produkt og heldigvis – idet vores tilhørsforhold til vores Far for bestandigt og vedvarende altid er personligt – men hvorfor er denne erkendelse så svær at forstå? Svaret til dette kender du også kun alt for godt.

Selv den nye biskop her på Fyn hylder sig selv i dit navn og sammenligner sin bispeindvielse med salvelsen af dig, Jesus. Om bispevielse skulle give hende tilgivelse for sine synder tror jeg næppe og at hun derefter ville elske mere er endnu mere end tvivlsomt, for alene det fakta at hun valgte at lade sig indvie på folkets regning og omkredset af mere end 600 farisæere viser jo ganske klart hvad det er.

Hvorfor er det så svært for menneskebørnene at finde sandheden? Et simpel og enkelt svar er vel, at de færreste er åndeligt og sjæleligt stærke nok til at stå alene med de største udfordringer denne verden og dette univers kan byde på. Vores frie vilje, evnen til egne selvstændige bevidstheds beslutninger, er af en sådan karakter, at hver enkelt af os, allerdybest inde må beslutte, hvad vi grundlæggende vil med den livets gave som vi fik da vi trådte ind i denne verden som bevidste  personligheder. Vi vælger hverken vores forældre, køn, nationalitet eller udseende men gennem personlighedens dannelse og vores frie vilje valg bliver vi en sjæl og menneske som elsker og andre kan elske.
Og alligevel – er kærligheden svær at finde og at få øje på når jeg betragter verdens gang. Dog ser jeg kærligheden blomstre mange steder, trangen til at hjælpe andre er vokset og godheden har gødet mange hjerter og hjulpet talrige mennesker men stadig er vejen snoet og besværliggjort af mange egoers grådighed og respektløshed for jordens resurser og livet i alt almindelighed.

At fejre din dag med dans omkring et miljø skadeligt dødt juletræ, at spise og drikke store mængder kemikalie fremstillede fødevarer, at støtte produktion af 10.000vis tons af nytteløst og uanvendeligt krims krams tilvejebragt af jordens resurser ved at indkøbe og give disse, i håbet om at de udtrykker ens næstekærlighed er helt til grin og totalt meningsløst, grænsende til det rene galskab men dette gør rigtig mange mennesker i naiv tro på at de hermed behager dig og vores Fader, samt  at det vil glæde modtageren.

Vi, hele menneskeheden står i dag stadig overfor mange udfordringer og ubesvarede spørgsmål angående vores oprindelse og hele klodens udvikling, men som enhver opdagelsesrejsende finder vi nye og dybere svar end vores forfædre og det er med håbet om at du, trods vores fejlslagne forsøg på at skabe fred og tilvejebringelse af en progressiv civilisation hvor vi menneskebørn kan udvikles og fyldes med sandhed, godhed og skønhed, at vi alligevel og på trods sender vores dybeste følelser og lykønskninger i anledning af din fiktive virtuelle fødselsdag.

Godt nok er du Jesus hverken født den 24 eller 25 December.. år 0, men 21 august år -07, men det er en hel anden historie. Og det at alle menneskebørnene holder Nytår og kalder det år 2013,selvom det i kosmisk virkelighed er år 2020, er også en hel anden historie. Men sådan er der så meget i denne verden som ikke lige er hvad det tilsyneladende ser ud til at være!
Din gøglerbroder Jean AscherImage

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s