Brev fra Gud

Brev fra Gud

Til jer menneskebørn, der gennem mere end 40.000 år har søgt, tænkt og filosoferet angående min eksistens.
I rigtig mange år har I efter bedste evne og i overensstemmelse med jeres natur dannet grupper, kulter, sekter, organisationer, apokalyptiske fællesskaber og samfund baseret på den fejlagtige antagelse at en fælles religions forståelse var det jeg ønskede for at I alle bedre kunne forholde jer til den guddommelige bevidsthed og person jeg repræsenterede som skaber af universernes univers og alt hvad disse indeholdt.
I de selvsamme mange år har i, i følge jeres natur udkæmpet krige, slagsmål, drab, mord, vold, ødelæggelse af enhver art i en absolut fejlagtig indsigt om at jeg elskede nogle af jer mere end andre.
Ligeledes har I bedraget, snydt, manipuleret, løget, misbrugt, fuppet og røvrendt millioner af jeres brødre og søstre, for egne egocentriske formål, men i mit navn.
Hundredtusindvis af præster, falske profeter, paver, rabbinere, imamer, gejstlige biskopper, hellige mænd, guruer, plattenslagere og psykopater har prædiket, fortalt, fortolket og forfalsket de sandheder som jeg op gennem hele menneskehedens evolutions historie har repræsenteret og åbenbaret og udbredt på min helt egen måde.
Utallige millioner af børn og voksne er blevet vildledt, foregøglet og bevidst gjort forvirret i deres bestræbelser efter at ville forstå budskaberne fra mine kosmiske åbenbaringer og dyr samt huse og mange andre menneskeskabte værdier er blevet brændt, offeret, ødelagt, smadret, knust og tilintetgjort – alt sammen for at behage mig.
Tårer, lidelse, smerte, sorg, rædsel og uanede mængder af frygt er frembragt i enhver generation gennem tiden i forsøg på at indoktrinere, hjernevaske og fremtvinge illusorisk gudsfrygt, lydighed og tvangsarbejde, uagtet at jeg er en elskende Skaber.
Hellige bøger, skrifter, relikvier, religiøse symboler i megatons er indkøbt, tilbedt alt imens i mennesker ihærdigt har forsøgt at behage mig, blødgøre mit vrede hjerte for på denne illusoriske måde at opnå min samarbejdsvilje i alle mulige og umulige situationer.
Film af enhver slags har gennem de sidste 100 år, afbilledet talrige sider og vinkler på guddommelig begrebsforståelse og mere en million kærligheds- og antikrigssange har ligeledes udtrykt jeres forståelse uden at alt dette i en større sammenhæng har ført til en bedre verden.
I søger, leder og forsker i livets tilblivelse både langt ude i universet, på havbunden såvel som i jeres genetiske koder, efter materialistiske svar men har tilsyneladende glemt eller overset at livet er min højeste gave og som sådan er det evigt og udødeligt.
Hvor længe skal dette religiøse mareridt fortsætte og hvor mange flere mennesker skal dø før jeres magthavende ledere åbenlyst erkender at dette ikke er hverken lyset eller vejen frem mod en verden i fred og fordragelighed.
Hvor mange år skal gå før i erkender at den kraft, skaber og guddom som jeg repræsentere ikke har organiseret sine jordiske børn og himmelske skabninger i fælles trosforståelser men udelukkende eksistere som personlig tanke vejleder i jeres sind, sjæle og ånd.
Hvor svært kan det være at forstå at al religiøsitet der fungere i jeres samfund, i industrien eller politik bør være funderet på individuel engagement og aldrig som religiøse grupper eller institution. En religiøs gruppe, der fungere som sådan, bortset fra egne religiøse aktiviteter, bliver straks et politisk parti, en økonomisk organisation, eller en social institution. Religiøs kollektivisme må begrænse sin indsats til fremme af egne religiøse årsager baseret på individets personlige engagement.
Mere end 2000 år er gået siden en af mine mange sønner vandrede på jorden, udbredende mit budskab om næstekærlighed.
Et kærligheds budskab indeholdende den kosmiske sandhed at jeg, jeres skaber, er iboende i hver eneste af alle mine skabninger og at jeres krop er huset hvori jeg har bolig.
Jeres sind og ånd er beriget og indhyllet i min kærlighed, som i af egen fri vilje med personligheden kan samarbejde med.
Min sjæl har jeg delt mellem jer alle i lige portioner, så ingen er forfordelt eller særbehandlet – I står alle lige i mit hjerte og retfærdighed.
Jeg beder ingen om at tro på mig men opfordrer jer til at handle i næstekærlighedens navn
Mit højeste ønske og bøn er, at i, af egen fri vilje med liv, lys og kærlighed vil samarbejde med mig, i ærlig bestræbelse på at udvikle jer selv i universernes univers frem mod en guddommelig fuldkommenhed, bestående af sandhed, godhed og skønhed.
Jeg har givet jer livet – den højeste gave en Skaber kan dele med sine skabninger. I har fået min velsignelse til at handle ud fra egen fri vilje – I er beriget med ægte sand kosmisk kærlighed og selvom verden ikke er i dag hvad vi alle kunne ønske, så opfordre jeg jer til at udvise retfærdig kærlighed i alle jeres gerninger og aldrig glemme at kærlighed er den største gave og dens vibrationerne strømmer ikke kun gennem tiden og jeres sjæle men strækker sig fra min uendelighed ud i hele evigheden.

[ Bragt i Fyens Stiftstidende onsdag d. 24 December 2014]

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s