Gøgler af folk & Guds Nåde I.

Som menneske af kød, blod og ånd af guddommelig oprindelse har gøgleren gennem evigheder bestræbt sig på at viderebringe viden og kundskab til sine brødre og søstre her på jorden.

Gøgleren har via sin egen indre erkendelse måtte sande, at skal menneskeheden fred, så må nogen gå forrest og da gøgleren ikke er forbundet til jordiske systemer, men har sin forståelse i kosmisk erkendelse af universel guddommelighed til alt skabt, så har gøgleren altid været fri. Fri til at skabe nye visioner, opfattelser, forståelser, meninger og tanker.

Gøgleren ønsker at alle brødre og søstre, selv må finde deres egen kosmiske intelligens, at de må frigøre sig fra de regler som konger, paver, tyranner, diktatorer, krigsfyrster og magtmennesker gennem tiden har pålagt menneskebørnene at følge.

Gøgleren ved at vi alle er gudebørn og at de eneste love som eksisterer i den store universelle kosmiske virkelighed, er de love som er givet fra Gud og ikke fra mennesket.

Gøgleren er et spejl, hvori du kan se dig selv, se dig selv som du virkelig er eller burde være, al afhængig af hvor mange illusioner du bærer rundt på og om du er i stand til at være åben overfor, hvad der foregår i din sjæl.

Gøgleren kommer ikke fra det ydre rum, men fra det indre.

Gøgleren er den som tør tage ansvaret for sig selv, tør tænke hvad tænkes kan og så leve op til det.

Gøgleren er den som tør ofre sit liv for noget som er mere værdifuldt end sit eget, i det denne handling giver kærlighed til menneskeheden. Ø

Gøgleren er den som gøgle kan med løgne, doktriner, religioner, politik, ideologier og bedrag, indtil der en skønne dag kommer en levende virkelighed ud af det.

Du er Gøgleren af Guds nåde, du har fået skabende kraft som fødsels ret og visdom, kundskab og potentiel forståelse som værktøj til at skabe dig, din egen verden.

Du har fået fri vilje til at gøre som du lyster, så længe de ikke bryder de
kosmiske love, hvoraf en af de vigtigste er: ”Gør til andre, hvad du ønsker de skal gøre til dig.”

Du er Gud og du er Gøgleren og du besidder alle egenskaber for at skabe hvad du vil i denne verden og på denne jord, så tag dig sammen, kig dybt, dybt ind i dig selv og erkend, at ønsker du Fred & Kærlighed her på jord, så skab fred og kærlighed i dig selv først.

Du kan ikke forandre verden, før du har forandret dig selv og du kan ikke forandre dig selv, før du har fundet ud af hvem du egentlig selv er og du kan ikke finde ud af hvem du egentlig selv er, før du har lært, hvorfra alting er skabt og du kan ikke lære hvorfra alting er skabt, før du har lært om Skaberen af Alting og du kan ikke lære om Skaberen af Alting, før du ved hvem Gud er og du kan ikke vide hvem Gud er, før du kender dig selv og du kan ikke kende dig selv, før du erkender at du er en del af Gud og det som i dig er Gud er også det i Gud som er dig selv.

Du er gøgleren skabt i Guds billede, du er Guds gøgler og gøgleren er Gud.

En gøgler er et væsen i hvem Ånden af Gud er sammensmeltet med menneskets personlighed. Et væsen i hvem kærlighed til alt, er større end kærlighed til selvet. Et væsen i hvem kundskab og forståelse er ubegrænselig i viden. Et væsen, der gennemstrømmes af Livets Lys energi og hvor end dens stråler falder, skabes der erkendelse af guddommelighed.

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s