Gøgler af folk & Guds Nåde III.

Hvis kærlighed er at give
hvad man har til den der mangler
for derved at bringe noget frem
for at opfylde andres ønsker—
altimens man lever alene i denne verden.
Eén ud af ca. 7 billioner,
Eén tro mellem 400 religioner
på en klode med nogle få hundrede nationer.
hvor en mindre gruppe menneskehoveder
er centralorganet for hvad forståelse er,
så er der intet i hele vores udvikling
som tyder på at jorden vil gå under
og at livet vil blive afbrudt,
hverken af os eller Gud.
Livet er givet til alle, med lige respekt og ære,
til at blive; til at være, for at leve og bære
samt som vidne om Guds lære.
Derfor—giv hvad du har til alle, døm ikke
vis erkendelse, giv noget fra dig selv.

Til alle Gøglere af Guds og Folkets nåde,
Nu er tiden kommet, hvor vi —
Børn af sandhedens skøge, må stå sammen
og gennem fælles røst, lade tidens slavepiskere vide,
at vi ej igen, i dette, det enogtyvende århundrede
vil lade os underkue, af skjulte motiver
og hæmningsløst begær,
til endnu engang, at blive brugt mod vores vilje
til fornøjelse for både ven og fjende.

Ånden hvori denne glædesfest blev skabt,
er udenfor tiden og nationers ramme,
og hele menneskeheden bør derfor optændes af selve
kærlighedens ild—til i al fredsommelighed at udfolde sig
i hinandens nærvær….Og dog er der brødre og søstre af os,
som velvidende, men upåagtet,
lader sig forlede til at tro,
at kærlighed er penge og magt,
og at disse—vil bringe velsignelse og ære,
når blot musikken spiller altimens at sprutten
drukner menneskebørnenes tanker.

Og hvilken rædsel vil vi beskue,
såfremt vi alle nægter at se,
at folkets kærlighed til sig selv,
ikke kun er et spørgsmål om at få,
men snarere om at give til hverandre,
det man mest mangler selv.

I denne verden, hvor enhver er sin egen herre
og hvor flertallets magt ingen rolle spiller,
her findes meninger og kløgt
som rækker udover forståelsens kant,
samtidig med at de bringer misundelse og had
til hvert et menneskebarn,
der med disse—for ånden nedbrydende og misvisende tanker,
måtte give sig i kast.

Derfor kære brødre og søstre— lad os blive enige,
Lad os igen skabe et træf, en kærlighedens fest,
hvori menneskehedens værdier er lige
og hvori livsglæden er kraften,
der vil bringe os alle nærmere hinanden og Gud.

Må dette budskab, som du nu har i hænde,
på årets første dag, blive modtaget
i samme ånd hvori det er skrevet.

Med kærlig hilsen

Fra Sammenslutningen af Frie og Uafhængige Gøglere

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s