GRUNDLOVSDAGEN 5 JUNI 2015

På denne dag, 100 års dagen for kvinders stemmeret i Danmark.

Grundlovsdag – Tillykke til dem af jer der mener at der er noget at fejre – men tillad en gøgler af folk og Guds nåde at fortælle hvordan dagen ser ud fra der hvor jeg er:

Når ens demokratiske ret til at bestemme over eget liv er frataget 2 gange i år 2015, så er det mere end svært at finde Grundlovsdagen værdifuld , når man gentagende gange har forsøgt at få sagen på dagsorden i samfundets forskellige medier, samt skrevet til flere partiers retsordfører, uden at få andre svar end computer genereret automatiske robot svar tilbage.

Dette er hvad det handler om:
1: Fratagelsen af retten til at forsvare mig selv i en retssag. Påtvingelse af en beskikket forsvarer til 25.000 kr.

2: Fratagelse af retten til at anmelde Odense kommune til Fyns Politi for overtrædelse af lovgivningen forbundet til Miljø. og økonomisk kriminalitet i størrelsesorden af ca. 750.000 kr Statsadvokaten i Viborg har nægtet at tillade at jeg som dansk borger kan anmelde kommunen, ene og alene fordi jeg ikke er kriminel og involveret i den anmeldte sag, men kun er vidne.

Nu spørger jeg jer _ HVEM Vil finde sig i dette ?
Jeg kæmper mod 2084…….. hvad gør Du ?

I det liv jeg lever som dansk borger oplever jeg kun det modsatte. At blive nægtet retten til selvforsvar i en sag og efterfølgende i relation til denne sag at blive nægtet retten til at anmelde Odense kommune for deres rolle i sagen – er helt grotesk især taget i betragtning at selve Odense kommune og statsadvokaten ikke på nogen måde anfægter at anklageskriftet som er lavet indeholde en eneste usandhed.

Det er yderst interessant at statsadvokaten i Viborg, ikke deler hverken regeringens retningslinier ang. miljø, eller har den mindste interesse i at overholde lovgivningen angående miljø forurening og økonomisk kriminalitet.
Senior Statsadvokaten i Viborg, Anders Raagaard har skriftlig meddelt undertegnede at jeg som dansk borger IKKE er berettiget til at klage over Odense kommunes miljø- og økonomiske kriminalitet i forbindelsen med sagen om nedgravnning af 800 tons ulovligt usorteret byggeaffald på god dansk landbrugsjord.
Ved at fratage mig min ret til at anmelde Odense kommune, som derved fritages for at blive anmeldt,gør statsadvokaten sig medskylddig i følgende
1: Lovovertrædelse af miljøloven ved at anerkende at Odense kommune kan overtræde miljøloven uden at der rejses en sag.
2: Lovovertrædelse af økonomisk kriminalitet, forbundet med sagen på omkring 750.000 kr.
3: Lovovertrædelse af lovgivningen ved at fratage mig retten som dansk borger til at anmelde Odense kommune til Fyns politi
.

Så hvad gøre man ved dette i det Herrens år 2015 ?

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to GRUNDLOVSDAGEN 5 JUNI 2015

 1. Thomas says:

  Lyder da som noget af en speget sag.
  Er der ikke andre end dig der har opponeret imod dette og som du kan skabe en form for fælles front sammen med?

  • yourantia says:

   Tilsyneladende ikke. Statsadvokaten og flere andre indenfor systemet forbeholder sig den “besynderlige ret” at forblive i “tavshed” som deres bedste svar. Der er ikke et eneste medie, hverden det skrevne eller det billedlige, som tør omtale denne sag. Den har åbenbart en karakter som er så “betændt” at ingen andre end mig selv tør kæmpe sagen om retten til at forsvare sig selv. Den kontrollerende magtelite, vælger altid at ignorere sådanne sagen for på denne måde at stoppe dem. At sandhed vil sætte mennesket fri, det ved de godt, så når tavsheden anvendes som våben, så lukkes “lyset” ude. På denne måde vil magten, i lighed med de etablerede religioner arbejde for at kunne kontrollere masserne og manipulere dem til ligegyldighed,, mentalt dovenskab og uforpligtethed i relation til deres medmennsker.
   Tro ikke at alle dem, der for mammon taler gennem medierne om frihed virkelig mener dette, deres tale er tit og ofte så sort og uforståelige, at det virker mere som en søvndyssende bedøvelse af bevidstheden, såfremt man tog deres hykleriske fantasier til troende. Danske teologer, videnskabs folk og mange andre “såkaldte indflydelsesrige personligheder” i dagens Danmark besidder grundlæggende ikke andre interersser end berigelse, begær og bedrag som deres værdinormer og med mediernes velsignelse udbredes disse i titbits til folket som lækre godbider af bedste kvalitet, uagter at alle som vælger at indtage dem bliver syge på sjæl og personlighed

   • Thomas says:

    Når du skriver at ingen medier er villige til at trykke det/skrive om det, så ved du, at der er ét, der gerne vil og netop er tænkt til at formidle personlige holdninger.
    Jeg synes det virker som om du har en sag og du kan jo formulere dig så mange bliver berørt.

 2. yourantia says:

  Praktisk sagt så har næsten alle skriftlige og billedlige medier modtaget en seriøs kortfattet beretning og redegørelse, men udover de automatiserede computer genererede kopisvar hører man intet.Flere politiske partier, inklusiv aAlternativet, forbliver alle tavse som de døde.Der synes at være et yderst stærk og kraftig FRYGT for at sætte sig op mod SYSTEMETS MAGT.
  FRYGT er et grundlæggende middel, både indenfor religionerne og samfundets styrings forvaltning (lovgivningen) til at holde folket undertrykt, især er midlet anvendeligt til at kvæle ethvert “demokratisk oprør” som måtte komme fra bundet og valgreslutatet fra d.18 viser da også ganske tydeligt at det store såkaldte” fleretal”. er bange, nærmest rædselsslagne for deres næste.
  Sjovt nok så har Alternativet valgt et , set med min forstand, noget bemærkelsesværdigt slogan, nemlig “At flere ved mere…” Men ingen synes at forstå at blot fordi dette er en kendsgerning i sig selv, idet summen af flere naturligvis er større end summen af noget mindre, så betyder dette ikke at “flertallet har ret.. Der findes snesevis af historiske fakta som uden den mindste tvivl dokumenter at flertallet sagtens kan være forkert på den. men dette er hvad magteliten ønsker. At fordreje, forvride, forgøgle og forfalske og forvirre menenskenes personlige valg, deres værdier og begrebsforståelse på en sådan måde at de ikke opdager illusionen men vandre med vidt åbne øjne direkte ind i intethedens sorte mørke…rigtigt smart tænkt men ikke ret klogt og selvom der bruges millioner på netop denne opgave, så er der i mit sind ikke en gnist af tvivl om at foretagende aldrig vil lykkes, ikke kun fordi det er baseret på idioti, men især fordi det ikke er baseret på visdom og da visdom er den universelle kernekrafts energi som gennem hele evolutionen har ført os mennesker fremad, så er sådanne konspiratoriske magteliters arbejde dømt til at fejle godt og grundigt. Der findes krafter i dette universe som ikke kan kontrolleres af mennesker og uanset hvor ynkeligt det end ser ud at opdage at menneskehedens udvikling mere ligner en zigzak kurs gennem livets labyrint, så vær forvisset om at kærligheden vil sejre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s