Brev fra Gud 13/11 2015

Til jer der hører dem råbe “Gud er stor”, tillad mig i al min ydmyghed først at udtrykke min dybeste medfølelse for den smerte, lidelse og frygt som sådanne sindsforvirrede og illusoriske sjæle forårsager, når de i diametralt modsætning til mit inderst væsen, som er kærlighed, forsøger at sprede død og ødelæggelse i og med mit navn.
Lad mig sige det klart og tydeligt “De kender mig ikke”.
Lad jer ikke forskrække og lad jer ikke underkue af frygten for sådanne komplet misforståede begrebsopfattelser af hvilken værdier og egenskaber, som min kærlighed rummer.
Jeg er ikke stor – fordi jeg er den JEG ER. Jeg er slet ikke en størrelse man kan måle, veje eller matematisk beregne. Jeg er ikke En man kan påberåbe sig retfærdighed til – min retfærdighed er kosmisk universel og ingen af mine skabte væsner, hverken høj eller lav, overalt i universernes univers kan kræve særbehandling og speciel respekt – for mig er alle mine børn lige.
Når nogle af disse, af uvidenhed og i viljebestemt ugerning handler i modstrid med den kosmiske grundlov om at være til sin næste som man ønsker at denne skal være til en selv – når man tilsidesætter mit første ønske om at elske sin næste som sig selv – så kender man ikke hvem JEG ER.
Når sindet, sjælen og personligheden er formørket, vildledt og i ugidelighedens og ugudelighedens navn ikke i sandhed har forsøgt at finde mig – så er sådanne børn fortabt for det evige liv. Det er ikke orderne eller ordrene om at komme i Paradiset, som bringer mennesker derhen eller giver dem det evige liv men deres evne til at implementere min vilje i overensstemmelse med mandatet: Elsk hinanden, ligesom jeg elsker jer.
Udslettelse af jordisk liv med ufrivillig opstigning til følge, er ikke og vil aldrig nogensinde blive kærlighed.
Mit inderste væsen føler jeres smerte, mærker jeres uro og frygt, men frygt ikke. Lad oplysningens lys skinne gennem tågen, gennem de uafklarede begreber om livets forunderlige mysterium og tvivl aldrig på at jeg i min retskaffen og retfærdige bevidsthed formår at indfri jeres længsel efter retmæssig sandhed.
Ingen kommer til mig undtagen gennem kærlighed og ingen kan hverken kræve eksklusiv særbehandling eller personlig fortrinsret. Den eller dem som gennem deres egen frie vilje, de viljebestemte beslutninger, vælger at fravælge den kærlighed som jeg gennem min uendelige eksistens har uddelt i lige mængde til alle, de fravælger min ultimative tilstedeværelse i deres liv og dette vil uundgåelig medfører ophør af al deres levende eksistens i al evighed. Dette er skæbnen man frivilligt selv har valgt og i egenskab af at være den JEG ER opfylder jeg også gerne dette ønske.
Der findes ingen udviklingskultur i civilisationernes historie, som ikke i deres eget sprog har kendt til mit mandat. Menneskets historie har på trods af dets uheldige udvikling været gennemsyret med kendskabet til at leve sammen, som brødre og søstre, som en familie i kærlighed. Nedenstående illustrer dette ganske klart:
Du må ikke gøre noget forkert eller hade din nabo. For det er ikke ham, du gør forkert, men kun dig selv.
Jeg er ikke en fremmed for nogen, og ingen er en fremmed for mig. Faktisk er jeg en ven til alle.
Sår ikke andre på måder, som du selv ville finde sårende.
Hvad der er hadefuldt for dig, gør ikke dette til dine medmennesker.
Og det skader ingen, gøre som I vil.
Dette er summen af pligt, gør intet mod andre, hvad du ikke vil have de skal gøre mod dig.
Ingen af jer er troende, indtil han ønsker for sin bror, det som han ønsker for sig selv.
Du må ikke gøre mod andre, hvad du ikke ønsker mod dig.
Og som du vil, at andre menneskene skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.

Nu hvor I alle, i den kommende tid, vil fejre en af mine sønners Næstekærligheds budskab, beder jeg jer om ikke i ubegrundet frygt, forhastet, ufornuftigt og uintelligent at gribe til hadets og hævnes våben. Kærlighedens lys er det som vil fortrænge mørkets kræfter og dette gøres bedst med visdom, indsigt og fornuft og ikke ved at gribe til teknikker og metoder som dem der ikke kan elske sin næste.

Jeres verden er lige så elsket i dag som i går og selvom alt ikke forløber som forventet, så vær ikke i tvivl om at dem af os, der bragte livet til jorden og som ser det hele indefra, ikke kun forstår jeres dybe bekymring og rådvildhed men også behersker og forholder os til begivenhedernes gang, på måder delvis ukendt for jer men ikke desto mindre kosmisk retfærdigt.

Tænk over at livet ikke leves baglæns. – at retfærdiggøre uretfærdigheder med uretfærdig retfærdiggørelse ikke er i overensstemmelse med min vilje og med rette bør I erindre at man ikke blæser et andet menneskets lys ud for at få sit eget til at lyse kraftigere.

Kærlighed er at: Essensen af en anden er afgørende for din egen eksistens.

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s