Monthly Archives: January 2016

Tanketilrettelse

Gud er ligesom en ufejlbarlig uendelig  evigheds computer og vi mennesker er de data som gennem vores kærlighed og positive gerninger  opdaterer  Den Højeste, som omvendt udruster os med evnen til at forny den guddommelige virkelighed  som  kan frembringes i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment