Islamisk Illusion

ISLAMISK ILLUSION

Den skabning, hvis personlige frie vilje med kalashnikov i den ene hånd og med påkaldelse af Gud – dræber sin næste – han er selve den religiøse vildfarelses “største” sorte får.

Ingen, absolut ingen kan med deres sind sansers sunde fornuft handle, reagere på en sådan måde. Denne type adfærd er ikke kun dybest set psykopatisk i normal forstand men er en direkte åndelig illusion, hvis effekt på personligheden  medfører en superegoisme af allerværste slag.

Begrebsopfattelsen om at mennesket, uanset dets åndelige tilhørsforhold, trives bedst i et totalt religiøst domineret  miljø, svarer til anerkendelse af den menneskelige zoologiske have. Et sådan begreb er i direkte modstrid med den guddommelige natur om at individet er en fri selvstændig skabning, med vilje til at vælge.

Når religionsudøvere, uanset troens tilhørsforhold, med magt kræver at andre skal indpasse sig i deres system, så illustrerer dette blot systemets manglende guddoms- og virkeligheds forståelse og tilkendegiver kun at den religiøse er illusorisk knyttet til bevidst bedrag – at narre sig selv i løgnens navn gør ingen til hellig kriger, kun til et stort fjols.

Det er en uomtvistelig kosmisk kendsgerning at Guddommen i enhver religion gennem hele  menneskehedens historie, ikke forholder sig til de troendes begrebsopfattelse af selv samme, og  ej heller til deres ritualer og magiske besværgelser. Guddommen er i sin egen egenskab af at være den den er, ene og alene i relation til individet som Far til sit barn – at ønske det bedste.

Gud hverken befaler, kræver,  dikterer eller forlanger noget som helst af nogen som helst som disse ikke selv, af egen fri vilje har et ønske om at gøre. Guddommen deler af sig selv til alle, af kærlighed, aldrig af tvang eller gennem magt og slet ikke som terror og mord..

En islamisk kriger som kæmper for en religiøs stat eller sagt på en anden måde – et illusorisk selvbedraget menneske som af egen fri vilje har valgt ondskabens vej til “guds rige”, har fravalgt kærlighed for at gøre det onde. Ingen kan i længden opretholde sit liv baseret på selvbedrag. Historien har dokumenteret dette utallige gange og selv om længde i denne sammenhæng  bedst opfattes relativt, så vil en islamisk stat, på lige fod med enhver anden totalitær religiøs stat, forblive en komplet umulighed. Disse  religiøse stater er dømt til selvudslettelse, idet de indeholder kimen til egen nedbrydelse og opløsning – de mangler sand ægte kosmisk kærlighed.

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s