Det moderne menneske

Debatindlæg: Det moderne menneske skammer sig alt for meget og mere og mere.Indløg af Krista Korsholm Bojesen, søndag 8 Januar 2017 i Politiken.

Grundlæggende er hele konceptet  om menneskets tilstand er  godt gennemtænkt og  vel forstået, men selve  årsagen, kilden, som fejlagtigt er betegnet  perfektionssyge er mere end misvisende, den er essentielt forkert forstået.

Perfektion eller fuldkommenhed er ikke en lidelse som forårsager skam, tværtimod. Der er intet skamfuldt eller syndigt over at  udvikle sig fremad mod  perfektion.  Selvkontrol, selv beherskelse af egne energier, følelser og tanker samt handlinger er alle  egenskaber af værdi og når disse beherskes i en harmonisk symbiose opnås fuldkommenhed med tiden.

Kontroltab som beskrevet skyldes manglende selvudvikling, selvforståelse og kosmisk indsigt i den virkelighed som mennesket er en del af og hvorfra det nedstammer.

Vores alles Skaber har endda anmodet os i næstekærlighedens navn om at arbejde mod fuldkommenhed, selverkendelse og  guddoms forståelse.

Den nåde du med rette omtaler er barmhjertighed til ens næste, så tilgivelse over for det uperfekte, det ikke fuld udviklet individ, ikke bliver problematisk (skamfuldt) men  en befrielse, en opløsning af skammen (fejlen).Ingen  mennesker fødes perfekte, det er netop målet at blive dette, gennem visdoms indsigt, ånds forståelse og næstekærlighed.

Når mange mennesker i dag skammer sig alt for meget og heri har du ret, så er årsagen en anden.

Nemlig, at det samfund, hvori vi her og nu befinder os, både socialt, kulturelt, uddannelsesmæssigt , økonomisk og filosofisk,  samt religiøst har valgt at udradere, delete, fjerne, slette det absolutte mest ultimative og essentielle i  vores altomfavnende  (kærligheds) liv, selve den grundlæggende algoritme, kerne og første kilde og årsag til den kosmiske virkeligheds  eksistens og tilværelse.

Når ethvert menneske  fratages retten til med egen fri vilje at relatere sig til Skaberen af universernes univers  med alt hvad deri er, så nedbrydes sjælen og den levende  kærlige ånd får sine rødder skåret over og derved forhindres individets  højere udvikling. Der sker en nedbrydning, som ender i meget mere end skam og skyld, men også i lidelse, synd og selvdestruktion.

Dette mit lille indlæg,  er ikke skrevet for at udlede alle trådene  og måske kunne man indvende at mennesket har ret til at tro hvad end det finder brugbart at forholde sig til, men når den moderne civilisation ikke  anerkender andre idealer og værdier end selvtilfredsstillelse og egenrådig begærlighed, så er det med til at fremkalde  emotionelle årsagssammenhænge til  personlig utilstrækkelighed, mindreværd, manglende energi, frygt og i sidste ende fysisk, psykisk og åndelig  nedbrydning og det er netop her skammen, skylden og  synden tager over. Dette er diametralt modsat- dette er ufuldkommenhedens / det uperfektioneret kaos. Åndsforvirringens  antiklimaks og sindets selvudslettelse.

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s