Min mors opdatering & opgradering !

Kirsten Nilsson                                                                                                   04-03-2018

Når jeg nu skriver på din opfordring om at tage afsked med en person, i mit tilfælde min mor, så er det ikke fordi, jeg i mental vildfarelse er fortabt i nogen humanistisk sorg eller en religiøs smerte over at min mor, forlod denne klode, af egen fri vilje, ved selvbevidst at kaste sig ud foran toget på Vangede station engang i 1979.

Når jeg fortælle dig min historie så er det ene og alene fordi, jeg gennem hele mit mere end 50 års lange liv har søgt efter svar til livets mange alvorlige spørgsmål og her i blandt til døden.

Denne søgen har ført vidt omkring, gennem mere end 4-8 of verdens største religioner og flere andre livsfilosofier, kulturer, inklusiv den ateistiske begrebsopfattelse.

Der er et meget stærkt gennemgående træk ved alle disse begrebsopfattelser om døden. Ja, selv den kristne og katolske kirkesamfunds opretholder, inspiratoren, Jesus af Nazaret, som endda illustrerede for sine apostle, disciple og alle troende, at døden ikke er andet end en port, hvor i gennem mennesket bliver transporteret, forflyttet, til næste stadie, niveau i livets udvikling. Dengang havde de meget svært ved at forstå dette, og helt bevidst og tilsyneladende så er denne forvirrende opfattelse vedvarende bevaret helt frem til dags dato.

Dette er åbenlyst beskrevet i artiklen med temaet: Et sidste farvel uden Gud og i hele den kristne samfundskultur som staten via grundloven opretholder som stats religion, sidst ved Henriks død.

I begge tilfælde fremstår begrebet om et liv efter døden som nået uafklaret, noget udefinerbart, noget forvirret og kaotisk. Selvom det egentlig i kosmisk virkelighed er noget helt almindeligt, normalt og dagligdags. En kendsgerning baseret på fornuft, kundskab og visdom, rodfæstet i menneskehedens evolutionære udvikling gennem de sidste 500.000 år.

Der findes mange modsvarende kilder og informationer som tydeligt tilkendegiver at vi mennesker, bliver flyttet fremad i vores kosmiske evolutionære udvikling, når legemet, når sin afslutning, uanset på hvilken måde.

Det er derfor helt meningsløst, tidsspilde og ganske unødvendig at påføre sig selv sorg, bekymring og lidelse over at nogen man kender, holder af eller elsker har forladt kloden. Denne type følelse er kun et bevidst forsøg på at fremstå som berørt i sjælen, men sjælen ville hvis den er modet med sandhed og bevidsthed om livets realiteter, ikke påfører sig denne form for selvbedrag. Selvet, ens inderste personlighed ville ikke kun vide, eller være overbevist om, men ville indeholde en dybtliggende indsigt i den kosmiske kendsgerning, et kosmisk faktum, at den opstigende sjæl (uden den fysiske krop) men med den akkumulerede erfaring og kærlighed, ville blive transporteret, forflyttet, opgraderet og opdateret til næste niveau. En tilstand som Jesus tilsynekomster (19) efter korsfæstelsen var udtryk for og som han i flere samtaler havde redegjort for, nemlig at han ville stige op og at apostlene, disciplene og alle andre, ved dødens indtræden ville følge efter.

En af de væsentligste årsager til Jesu mission på jorden, var, ud af flere, at illustrere at menneskelivet er en guddommelig gave, givet af Jesu’s Fader, (den Højeste Gud, Den Universelle Skaber, Universets Opretholder, Den Absolutte og Den Ultimative, Den Første Kilde og Årsag, Den Uendelige Ånd, Den Evige Førstkommende. ) (Disse betegnelser er sammensatte kompositioner af Guds væsen og natur, beskrivende forskellige sider af guddommen og dens guddommelighed.)

Dette menneskeliv er vores Faders absolutte universelle kosmiske gave. Han deler sig selv og sine egenskaber med os. Vi bliver beriget med et liv i udødelighed, en kosmisk kerne af indre Lys og udstyret med hver vores helt egen individuelle personlighed. Vi har nu frit valg, med kun en præmis og konsekvens, nemlig anmodningen om at: ”Bliv perfekt, ligesom jeg er perfekt.” og den Gyldne regel om at ” Gør til andre, som man ønsker de skal gøre til dig.” Denne forståelse er kendt og udtrykt i de 11 største bevidstheds forståelser på denne jord.

Derfor, da telefonen ringer, en dag i 1979 og politiet oplyser, at min mor har begået selvmord og spørger ind til, hvad de skal gøre med liget, så er det ikke hverken et chok, overraskelse, bekymring, eller på nogen anden måde et problem som forvolder vanskeligheder i mit liv med at blive besvaret.

Jeg oplyser klart og tydeligt at jeg intet forhold har til hendes døde krop, som nu er samlet op i flere stykker og kommet i sorte plastikposer og at for at spare både stat, kommune og undertegnet yderligere vanskeligheder i denne sammenhæng, så må de gerne køre hendes ligdele til den lokale varmeforbrændnings anlæg. For på denne måde at bortskaffe hendes kropsdele ved forbrænding i den kommunale fjernvarme anlæg.

Naturligvis ville politiet ikke dette, så jeg henviser til det mosaiske trossamfund, da hun, engang i 40er var tilknyttet det jødiske samfund i Tyskland, så kan de begrave hende efter eget ønske.

Resultatet bliver at hun nedgraves på den mosaiske kirkegård på Vesterbro.

Under normale forhold ved dødsfald i samfund med modne, udviklet individer, er refleksionsperioden maksimum 7 dage, en uge, hvorefter den efterladte bør forlade sine tanker om den afrejste.

Uanset uvisheden om hvorvidt min mor eller enhver andet opdateres direkte til næste niveau, eller gennemgår en ubevidst hvileperiode, for genopvækkelse senere, så er denne form for adfærd i relation til døden, den normale for et normalt evolutionært moden udviklet individ.

Ingen kirkelige ceremoni er nødvendig, ingen ritualer, symbolik, sange eller bønner er påkrævet.

Ingen sorte klæder, kiste, præstebesværgelser, døde blomster buketter, hellige relikvier, flag, sørge musik eller afholdelse af begravelse eller forbrænding er påkrævet.

Den åndelige frigivelse, som efterfølgende fremkommer i de tilbageblevne, vil helt naturligt blomstre i erkendelse af, at den afrejste, sikkert er nået frem og uanset uvisheden i selve dette, bør det i sidste ende ikke forvolde sorg, bekymring eller på nogen måde forårsage psykisk, mentalt eller åndelig nedbrydning i sindet hos de tilbageblevne.  Erkendelse af, at den opstigende sjæls velbefindende er i kærlige hænder og at dens fremtid er sikret vil, med alt taget i betragtning, først bedst kunne forstås når man selv, senere vågner op på den anden side.

Jo, der er bestemt et element af overbevisning i hvad jeg har skrevet, men der er også en sandhed, at intet kan forandres hernede eller deroppe, af de tilbageblevne, uanset deres overbevisning og af deres talrige mærkelige, mystiske handlinger hernede. Mennesket behøver ikke at skulle overbevise hverken Gud, sig selv eller sin næste om noget son helst og slet ikke i relation til næstekærligheden, som er et guddommeligt kredsløb, hvis kilde har sit udspring i den Højeste og altid vender tilbage  hertil.

Denne beretning er skrevet for at du kan inddrage versionen i din viden om den kosmiske transformation af de dødelige til næste niveau, uden at skulle forholde dig til bedemænd, præster, imamer, rabbier, shamaner, heksedoktorer, eller voodoofolk og humanistiske ateister.

I SINDET af de dødelige på jorden – eksisterer der en stor forvirring i forbindelse med betydningen af sådanne udtryk som Gud, guddommelighed, og guddom. Menneskene er endnu mere forvirrede og usikre omkring de forhold af guddommelige personligheder der er betegnet ved deres talrige benævnelser. På grund af denne begrebsmæssige fattigdom forbundet med så meget idemæssige forvirring, har jeg formuleret overstående redegørelse til forklaring af de forhold som er knyttet til døden, i relation til den menneskelige begrebsopfattelse, således som denne kommer til udtryk både i temaet og i PS, Ramt af livet fortælling, der hvor sorgen, lidelse og død er et indgående element.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Jean Ascher
Hesbjergvej 10
5491 Blommenslyst, Fyn
Danmark.
Tlf: 65968020 / 9166 6011

 

Kære Jean –

Tak for din mail. Det er meget tankevækkende, det du skriver.  Mange tak for at dele dine tanker og for, at du tog dig tid til at skrive.

Bedste hilsner

Kirsten
Journalist
POLITIKEn
Rådhuspladsen 37
DK-1785  København V
Tlf: +45 33471382

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s