GUDDOMS ALGORITMEN

 

 

GUDDOMS ALGORITMEN

At søge Gud i livets algoritme.

Så længe man tager den absolutte ultimative essens ud af livet – hvad er der så tilbage?

Når gud (med lille g) og Gud (med stort G) er fjernet fra livets algoritme, så indeholder algoritmen en fejl, uanset hvor raffineret og matematisk korrekt den ellers er. Så når moderne videnskab i disse dage hylder Stephan Hawkings for opfindelsen (ikke opdagelse) af sorte huller, så latterliggør man den højeste fornuft. Gud har ikke skabt universernes univers med huller i. Det er vrøvl af værste slags og de eneste sorte huller er dem som befinder sig i Stephans kosmiske bevidsthed. Selv Einstein forstod dette, da han sagde: ”Gud kaster altså ikke terninger.”

Så længe samfundets ledelse nægter at implementere ånds udvikling og kosmisk begrebsforståelse til dets unge borgere, vil asocial adfærd og kriminalitet være en væsentlig del af dets værste fjender.

Så længe politikerne i de styrende organer nægter at inddrage og eksemplificere moral og retskaffen adfærd i deres handlinger og livs gerninger, så længe vil folket gøre som det passer dem.

Så længe selvsamme politikere ikke ønsker at implementere retfærdighed og lige værdighed i deres lovgivning, så længe vil folketinget skulle kæmpe i modvind for at forbedre samfundet.

Så længe landets teologer og gejstlige, vandre rundt i forkvabbelse og permanent sindsforvirring, forkyndende fundamentalistisk tankekontrol i næstekærlighedens navn, så længe vil religiøs radikalisering påvirke og forstyrre samfundsordenen.

Så længe de selv samme klerikale falske profeter med kirkeministeriet som opvarmnings- og opbakningsgruppe praktiserer fordømmelse og synds komplekser til folket, alt i mens de selv i hykleriets hellige egoisme og selviskhedens grådighed foregiver at være rene og gud elskende, så længe vil religion være den grundlæggende årsag til demontering af samfundsstrukturen.

Så længe samfundseliten, med grundloven og bibelen vælger at forkaste kærligheden til det universelle liv og til de mennesker, for hvem, det er frembragt, så vil alt andet i virkelighedens verden blive forringet og nedbrudt. Når de selvbestaltede åndseksperter i medierne i falskhedens navn proklamerer og forkynder ”livsværdier” uden Gud, som det centrale ubetingede årsagsløse faktum, så vildleder de ikke kun menneskebørnene og den nuværende generation men de udøver en gradvis nedbrydning af den næstekærlighed, som er den grundlæggende styrke og kraft i ethvert levende individualiseret og personaliseret individ.

Der er naturligvis en hovedårsag til at mange børn og unge, udover voksne, udviser en kraftig selvødelæggende adfærd. Selv destruktion, så som selvpineri, selvmord, sindsforvirring, social apati, skamfuldhed, skyldfølelse, sorg, samvittighedsnag har alle en årsag i algoritmes grundlæggende fejlkonstruktion.

Så længe frygten, uvidenheden og sindsforvirringen får lov til at slå rod i menneskesindet, forplante sig, forårsagende forskruede, forplumrede og forstokkede begrebsopfattelser og hvor sandhed er noget relativt ligegyldigt intetsigende, så vil menneskeånden og dermed de individuelle åndsvæsener miste kontakten til kosmisk virkelighed og den erfaringsmæssige lære som er livets næring, gå i direkte forrådnelse i sjælen og dens tilhørende personlighed.

Et barn, som tidligt er belært om, at det er et barn af Gud, at det lever og bevæger sig og har sit væsen i Gud og at det derfor har, fri vilje og uendelig styrke til rådighed for at overvinde enhver vanskelighed, vil håndtere livet lettere og højst sandsynligt får mere ud af det, end det barn, som er fortalt, at det er født i et tilfældigt univers, hvor kærlighed er defineret som fysisk stof, som udelukkende bestående af menneskelige følelser og hvor livets mening er en relativ ligegyldighed, sådan et barn vil alt andet lige, få det svært at handle i godhed, skønhed og sandhed.

Så længe samfunds administrationen manipulerer og på bedste hykleriske måde optræder i selvhævdelsens og grådighedens navn, alt i mens den i stigende grad helliggøre sig selv i lutter selviskhed og forloren offentlig bedrag, så længe vil udviklingen ikke være fremadskridende eller på nogen måde progressiv i retning mod medmenneskelighed, harmoni og næstekærlighed.

Så længe den fysiske glorificering i samtlige medier af væksten i den materielle verden, som alle påberåber sig som drivkraften, får lov til at florere ukritisk og umodsagt, og når de selvbestaltede eksperter i medierne indenfor de forskellige fagområder, ikke ønsker at forholde sig til essensen af eget emne, så længe blomster uvidenheden, som ukrudt i en have, hvis hovedformål er harmoni skønhed, glæde og forenet diversificering.

Så længe ånds opfattelse af kosmiske værdier negligeres til personlig tro, uden grundlag i erfaring og historisk viden, når menneskets intellekt kun når en højde som er grænsende til det latterlige men især til det groteske og absurde, og når den åndelige fornuft ikke kan ændre dette, så er forklaringen vel den, at man har valgt, at fordummelse og magtmisbrug er midler, som man finder egnet til at varetage den kontrol og overvågning, som holder flertallet i uvidenhed på bekostning af mindretallets ulidelige kynisme.

En regering bestående af uvidenhed snarere end sober analyse er en af de største risici for nationen og verden.

Ord alene i tid og rum, skaber ikke næstekærlighed. Disse værdier skabes kun gennem næstekærlige gerninger, udført af individet som vandrer på livets landevej, modsat dem som i selviskhedens behagelige tilværelse praktiserer dovenskab, grænsende til åndeligt selvmord.

Hvis vi, dem af os, som søger sandhed og som via vores egen liv vil ændre os selv og verden, vil se næstekærligheden blomstre i sindet og ånden hos de af Guds børn, som af egen fri vilje vælger, at gå næstekærlighedens vej, så er det mere end absolut på tide, ja det er ultimativt og essentielt nødvendigt og vigtigt, at kærligheden får mulighed for at spire og vokse i både børnenes og de voksnes sind i dagens samfund og den tilhørende kultur og civilisation.

Tilpasset, rettet og finpudset d. 15 marts på Benji Aschers fødselsdag, mit barnebarn.

Hilsen Morfar.

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s