Universets Højeste Lov

Køen.

Det begyndte for lang tid siden. Var vel omkring 15 år og sådan lidt meditativ, som en uvidende, små paranoid sky dreng nu engang kan være. Mændene i det lille selskab, hvori jeg befandt mig, talte, jeg sagde ikke noget. Der fløj meget gennem luften men særlig en sætning hæftede sig fast i mit sind. Ikke kun med hæfteklemmer og søm, men den borede sig dybt ind i min sjæl, længere end jeg overhoved havde forstand til at forstå. Den slog rod og gennem tiden gravede rødderne sig ind i mit hjerte, videre gennem enhver muskel, alle indvolde for til sidst at besætte min sjæl med sin magiske, mystiske refleksion om det nogensinde ville være muligt at forstå Gud.

Kroppen voksede, jeg blev selv en dag en ung mand, som havde en yderst usædvanlig interesse eller måske skulle man kalde det en besættelse. Jeg var søgende efter svar. Svar på livet, lyset og kærlighedens underfundigste spørgsmål. Jeg begyndte at læse. Hvorfra denne motivation egentlig stammede, havde jeg ingen anelse om, men en ting vidste jeg – ja at skulle jeg en dag finde nogle svar, så måtte disse være at finde i de dybere lag af menneskehedens kosmiske bevidsthed og kilden til erkendelse og visdom måtte nødvendigvis gå gennem lærdom og bøgerne var som flydende energi, elektriske kredsløb og livgivende vitaminpiller, som hver på deres egen måde bidrog til en udvidende  begrebsforståelse, en opløftende indsigt og ekspansion af samtlige hjerneceller i mit højelektriske sind.

Science fiction var døren der åbnede sig til fantasien, det ekstraordinære, det himmelske og trak mig ind i en verden af ukendte skabninger med en endnu mere bemærkelsesværdig natur og karaktertræk, egenskaber og talent. Her boede jeg i mange år, alt i mens jeg passede mit jordiske erhverv som kok, trappevasker, stik i rend dreng, alt muligmand og selvstændig transportchauffør.

Dagene forløb helt af sig selv, de flere er forblevet i forglemmelses kiste, mens aftnerne og mange nætter forløb med læsning af mange af verdens mere usædvanlige bøger og refleksioner over de mange nye tanker og begreber som opstod i forlængelse heraf. Jeg rejse, ikke kun til fjerne exoplaneter og beboede verdener. Jeg blev på det nærmeste løftet ud af jordens tunge semimørke tilstand, og kunne sekunder senere finde mig usynlig blandt himmelske væsener af enhver slags. Skyts & ærkeengle, censorer, tyngdekrafts budbringere, visdommens sindshjælpere, styrkeomformere, serafvogtere, etiske sensibilisere, konstellationsrådgivere,  åndekoordinatorer, transcendentale Finaliter, Treenigede Sønner, stjerneforskere, Livsbærere, ja selv Paradisets Moderånd, Gud den Højestes Ånd, Mysterieledsagere og Himmelske Beskyttere og mange mange flere.  Disse himmelske væsener og områder i universernes univers var udenfor enhver jordisk beskrivelse. Alene deres dimensioner og indbyrdes forhold var så komplekse, at det ville være lettere at beskrive hele den menneskelige hjernes elektrokemiske sammensætning med neuroner, elektroner og hele det forbundne intranetværk som forbandt dem til deres ejermand. Her levede jeg, blev undervist og uanset hvad jeg spurgte om, så var der en eller andet, et eller andet sted i dette gigantiske oversuperunivers, som var i stand til, på fyldestgørende og en yderst tilfredsstillende måde, der kunne besvare det, så jeg som menneskebarn kunne forstå det og dette gjorde mig lykkelig.

Årene gik, samfundet forandrede sig også men desværre ikke ret meget og ganske langsomt. Det var ikke selve den fysiske udvikling som var i sneglefart, snarere tværtimod men til gengæld den menneskelige sindstilstand med dens underudviklet sjæl, som manglede erkendelse og selvforståelse.  Ingen, eller næsten ingen var nu motiveret for fordybelse i højere åndelige spørgsmål. Praktisk taget så talte alle de selvbestaltede eksperter altid om menneskets fysiske og materielle sider og natur. Menneskene i landet var udråbt til et af de lykkeligste folk i verden, men graden af selvmords forsøg, psykiske sygdomme af enhver slags, lige fra stress og krigsskader til identitets og køns relaterede depressioner med frygt og angst steg i en ukontrollerende hastighed. Skolebørn og studerende manglede selvværd, livsforståelse og fandt ingen mening med ret meget af samfundets måde at regere sig selv på. Statsmagten og den etablerede videnskab havde sådan lidt efter lidt, udråbt livets mening til udelukkende at være fysisk eller med rette materiel og dødelig. Eksperterne, genierne og alle de velbeslåede elitære litterater havde som over en kam fastslået at religiøsitet, åndsforståelse og sjælelig udvikling var det rene vrøvl og nonsens’. Skolerne, aviserne, medierne og de højere læreanstalter havde alle fravalgt svarene på livets mysterium, dets oprindelse og menneskets skæbne. Man talte om algoritmer i relation til forholdet mellem mennesker og elektroniske medier men Gud algoritmen i livet mellem mennesker var på det nærmeste forbudt.

Staten eftergav millioner af kroner til gældskyldnere af enhver slags alt i mens den tillod sit eget skattesystem at blive plyndret for milliarder af pengegriske psykopatiske gangstere og lod endda sin egen danske bank svindle og hvidvaske for tilsvarende beløb, uden at en eneste blev stillet til ansvar.

Julen 2018.

Og nu stod de der alle sammen foran døren, pænt og nydelige, 2 og 2, i en lang række, hånd i hånd, familier og enlige, ventede med stor forhåbning til miraklet. De var der alle sammen, de pæne, nydelige og velfriserede, renvaskede og nybarberede. De rige, de vejbjergede og alle de fattige, småborgerlige, hjemløse og pensionisterne. I samme flok. De var der alle sammen, de vildfarende, de troende, tvivlerne, de ligeglade, de arrogante og kynikerne. De var der alle sammen, de veluddannede, studerende, lærerne, embedsmændene samt politikkerne og hele regeringen, samt kongehuset. Erhvervsfolkene og de selvstændige, de forkælede, hyklerne og de forstokkede, alle stod de der. De religiøse af enhver slags lige fra ateisterne, buddhisterne, cand. teologerne, davinisterne, egoisterne, de folkelige og ugudelige, hinduisterne, idealisterne, judaisterne, kommunisterne, kapitalisterne, katolikkerne, lovbryderne, mormonerne, de neoliberale, de okkulte, pave fanatikerne, quakerne, de radikaliserede, sikherne, teoretikerne, universalisterne, vegetarerne og alle andre unavngivne egocentrikere, i en lang kø som snoede sig ned ad vejen, rundt om hjørnet og hele vejen, endda flere gange rundt om jorden og hvor køen endte vidste ingen. Stemningen var lavmælt tale, lidt utålmodig og en smule nervøsitet men generelt opførte alle sig relativt anstændigt, mængden taget i betragtning.

Frygten havde på sin egen måde indtaget førstepladsen i de forventningsfulde sind, manipulations algoritmen fungerede perfekt og forbrugerismens umættelige behov var midlertidig tilfredsstillet gennem de sidste 30 dage, hvor der havde været hele 40 dages uhæmmet bombardement af alverdens nytteløse lort, som samlet set havde omsat og transformeret arbejdsløn til profit i en størrelse der langt oversteg sidste års forbrug.

Magtens absolutte elite holdt lav profil. De fleste var ikke engang i landet men havde fundet det fornuftigt at flytte deres overfede flæskestegs kroppe med dens for plumrede grødhoved til sydligere beliggende område, hvor ingen rigtig vidste hvad de egentlig foretog sig. her kunne man anonymt, i en kort stund nyde grådighedens rus blandet med russisk vodka og nogle shots kokain, mens hjernen bedøvet, fordrukken og fordærvet forsøgte at samle tankerne om hvordan man frelser sin sjæl fra sig selv. Værre kan det næppe blive. Disse selvdøde zombier med begærlighedens flakkende lys i øjenhulerne vil henslæbe deres liv i forglemmelsen illusion længe efter at den guddommelige iboende ånd har forladt dem. Ingen vil huske disse vrag.

Køen voksede, desto nærmere vi kom det aftale tidspunkt, hvor døren ville gå op. Hvad der befandt sig bag døren var ikke noget ukendt, særligt eller beundringsværdigt, tværtimod. Her boede landets største hyklede, de fuldblods troende, som i blind beundring for den sorte bibel, iklædt Isis sorte klæde med en halskrave som en hellig glorie rundt om det talerør som snart skulle forkynde verdens største løgne.

At en Guds Søn kom, underviste og overbragte et budskab om næstekærlighed, både til hinanden, familien og alle de fremmede. Et budskab om fælles Søn- og Datterskab i et Faderskab fra en gavmild Skaber af Liv, Lys og kærlighed var nu som tiden og evolutionen var gået blevet til en doktrin om frygt, afmagt og syndsforladelse. Og det var netop dette bedrag, den falske og forlorne helliggørelse som hyklerne opretholdte gennem statsmagtens anerkendelse og den medfølgende finansiering.

At kun så få kunne gennemskue dette sociale, antireligiøse svindelnummer er yderst bekymrende og stærkt hæmmende hvad angår menneskehedens fremtid. At hykleriet havde fået et så enormt omfang, at menneskene ligefrem i store flokke havde opgivet at finde sandheden, skønheden og godheden og i selvbedragets skær nu forsamlede sig foran kirken, fik tårerne frem i mine øjne.

For kirken, templet, moskeen, synagogen er ikke Guds hus, kun en huld skal. Med rette er Gud iboende i enhver af os. og vores krop er Guds bolig.

For er det ikke sådan, at vores forhold til universets Skaber er personlig og er det ikke sådan, at kun den som af egen fri vilje og med viljebestemt motivation har valgt at leve i bedste overensstemmelse med den Gyldne Regel således som denne er formuleret gennem hele menneskets udvikling, nemlig af verdens forskellige kulturer og civilisationer og som Jesus af Nazaret så smukt udtrykt det: “Og som du vil, at andre (menneskene) skal gøre imod dig, gør ligeså også til dem.”

Ja, dette er universets højeste lov – hvor svært kan det være?

 

Advertisements

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s