Monthly Archives: July 2022

A Profile

My TUB story can be read in Saskia´s book “How I found The Urantia Book, page 178.” Been affiliated and involved with TUB since 1976. Done several readings and still do, made various library placements here in Denmark, participated in … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Danmark

“Jeg har et forvarsel om et Danmark i mine børns eller børnebørns tid – når Danmark er en service- og informationsøkonomi; når næsten alle fremstillingsindustrierne er smuttet til andre lande; når fantastiske teknologiske kræfter er i hænderne på meget få, og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God endowment

A bit like a “principle of unpredictability” – Heisenberg’s indeterminacy relation. Quantum mechanical mathematics refers to the force-bearing particles as arising out of nothing but this is not the case either in O K or otherwise. The power is carried … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gudforståelse

Gud er forståelig til det menneskelige sind, men udelukkende til det enkle individualiseret. Lidt ligesom et”uforudsigeligheds princip”- Heisenbergs ubestemmelighedsrelation. Kvantemekanisk. matematik omtaler de kraftbærende partikler som opstående ud af intet men dette er ikke tilfældet hverken i O K eller … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment