Min datters fødselsdags brev -26 juli 2022

Til Min Datter AyajtaC 🙂

Fødselsdagsbrev påbegyndt 3 juli 2022

Dagen er din egen, således er dit liv også dit eget, selvskabt, konstrueret, vilje besluttet og  bestemt af dig og ingen andre. Du skaber via dine handlinger, de årsager som  forårsager konsekvenser i  dagligdagen og dem som du omgiver dig med, men især din søn og din far, som nok nogle af de nærmeste du har.

Når du således lever efter egne valg, former livet sig derefter både hvad angår værdifulde erfaringer men også via fravalget af andre erfaringer, hvoraf du nu gennem cirka 7 år har besluttet at din søn skal vokse op uden at kende sin morfar og omvendt.

Årsagen hertil er velkendt, du har fravalgt din far og hans væsen, natur og karakter. Dette er du naturligvis i din gode ret til, men konsekvensen for din søn vil være straffende idet han jo ikke har noget ønske af en sådan slags.

Forgæves har jeg forsøgt tidligere at få kontakt med dig gennem udveksling af breve, men du fastholder vedvarende din totale tavshed  og manglende motivation. At jeg, din far skulle være en sådan frastødende type menneske som  du ikke ønsker kontakt med er et for mig uforklarligt mysterium som kun du elv kender svaret til.

Hvorfor har du glemt dit gamle digt !!

” God helps those who help themselves” – hvori du bl.a . skriver ….“ She flew in her dreams, of thoughts that made her see her way. She felt a sudden sunny warmth from above, woke up, got strong and fought, for life. The time was hard. Friends returned with laughs and happy tears at her victory. She looked up at God, smiled thankfully, and flew further……

 Den Gud, du engang så, er jo forsvundet fra dit sind og tilmed har du plantet tvivlen i din søns sind….. så…      to where did you flew further ?  der er intet længere væk end tanken om ingen Gud, en fornægtelse af den første og eneste årsag og kilde. 

Så hvor er du kommet hen ! Har du fundet noget som er bedre end din kosmiske skaber? Ikke at jeg tror, at du har. For den vej du har valgt, kun at ville vandre udad, men ikke indad og opad fører nemlig ikke til erkendelse og guddommeliggørelse men til tomhedens hule hul, hvor udsigten er tåget, sløret og uigennemsigtig. Mange har, både gennem livets mange filosofier og religiøse doktriner forsøgt at vandre gennem tilfældighedernes impulsive fantasier og de urgamle mytologier, uden på en eneste måde at finde den kosmiske visdom, sandhed og åndelig lys  som fører til sammensmeltningen, fusionen, sammenfletningen mellem det skabte og skaberen. Ja vejen er åben men kun de færreste søger i sindets dybde efter den iboende guddommelighed, der som vejviser kan guide dig fremad, indad og opad, i livets underfundige labyrint.

Hvis kosmiske, universelle og guddommelige sandheder var umulig at finde, ville vi og verden være et helt andet sted end hvor vi i dag er. Ganske vist synes den fysiske verden, at være en slags kaotisk kaos uden struktur og retfærdighed, men man skal se gennem de menneskelige handlinger og den tilsyneladende sindsforvirring som hersker i mange mennesker, og dermed også sig selv, for at få øje på den guddommelige mening med kærlighedens udbredelse  via de sandheds søgendes sjæls energier, deres arbejde og livs udfoldelser. Klarsyn er ikke noget man kan undervises i, men noget man udvikler via egen vilje, helt uafhængig af samfundets karakter og system. Guderkendelse er altid og kun en individualiserende proces som ikke kan overføres til andre via intelligens men alene erhverves via viljen til at ville det bedste, til at opnå den højeste fuldkommelse af selvudvikling gennem selvrealisering af de forståede guddoms tanker som er erkendt.

5. Juli

Den historie, menneskets evolutionsudvikling som du er bekendt med er fyldt med fejl, mangler og er gennem tiden blevet udvasket, forplumret og forfalsket til næsten ukendelighed men alligevel fastholder du stædigt systemets indoktrinering og ”de selvbestaltede ”kloge hoveders”  manipulerende  beretninger om ligegyldighedernes tilfældighed og uforklarlighedens paradokser om livets  tilblivelse som var det et videnskabeligt faktum at  alt er relativt og grundlæggende uden betydning i den lille såvel som den store sammenhæng.

Du er trådt ud i mudderet, der hvor åndsudviklingen er en tung støvledans på stedet, i et forsøg på at få fodfæste, og selvom vejen er åben og ligger ligefor, så ser du den ikke. Hvor mange flere år skal der gå før du tør erkende din egen oprindelse og dens værdier og kvaliteter, som gudsskabende.

Når vores vuggestue tid er overstået, og det vil den være for os alle, her på jorden, engang, så er det lidt for sent at erkende at livet fortsætter…..det besværliggøres  af at sindet og sjælen ikke er opdateret  tilstrækkelig til at kunne erkende og være forberedt på første klasse. Min og din afrejse (ophør af de livsnødvendige energifunktioner) er helt uafhængig af hinanden men hvorfor ønsker du at øge afstanden mellem os, som var jeg en spedalsk, byldebehængt udskud af en lovløs mønsterforbryder med hang til druk, hor og løgn.? Hvad har jeg egentlig gjort, siden du stadig  den dag i dag er vred, sur, utilfreds med din fysiske far. Hvad har jeg gjort der gør, at du stædig, vedvarende og iskoldt  fastholder afstanden mellem din søn og mig.  Er min indflydelse af en så nedbrydende, skadelig og ødelæggende karakter at en hver kontakt med hans morfar er farlig, destruktiv og på alle måde noget du så absolut ikke ønsker !!!!???

Mange gange har jeg undret mig over din adfærd…din fornærmelse, som jeg antager den kan klassificeres som.  Hvad har jeg egentlig gjort der fortjener en sådan afvisning af enhver kontakt ???

Jeg har allerede for mange år siden forstået at du ikke ønskede at dit navn var indskrevet i min blog, så fjernede jeg dette engang i 2016 eller deromkring, men alligevel fortsatte du tavsheden.

Selv Kenan havde du ikke meget interesse for, mens jeg helt blev afvist.

Hvis jeg er en sådan helt uelskelig far, der fortjener din kolde skulder og totale afvisning i alle de mange år der er gået, ja..så må jeg jo være noget af det værste du har oplevet af et menneske.

Men det er også OK, jeg anerkender din ret og frie vilje til at fravælge din far, både ham den fysiske, såvel som ham den spirituelle og guddommelige. Den ret har alle både til deres fysiske kødelige såvel som deres guddommelige Skaberfar. Vi kan godt leve med, at vores nærmeste nægter at relatere til os…alle har ret til selvbestemmelse, når blot de også er parate til at tage konsekvenserne af egne valg.  Uanset om de kender disse eller ej. For konsekvenser er der, for årsag og handling hænger sammen, lige så tæt som liv og død. Vi skaber vores egen skæbne, den er ikke forudbestemt, men ligger foran os, som potentielle muligheder, alt efter hvilken valg vi vælge at tage i vores liv. Hvor længe vil du udskyde dine valg? Synes du virkelig at Benji har fortjent det sådan, at hans mor ikke kan træffe det mest essentielle og absolutte mest værdifulde valg i sit liv, men skødesløst overlader det til drengen selv engang i hans voksenliv selv at søge efter svaret, til trods for at du, som den voksne er den ansvarlige i dag. Dette er ikke fair, rimeligt eller retskaffen adfærd. Jeg gjorte ikke sådan til dig, da du var hverken 5 eller 10 år. Jeg involverende mig i det mest dybtgående studie et menneske kan foretage sig i livet, nemlig at søge svarene på de sværeste spørgsmål vi kan stille hinanden. Jeg gav dig mange forklaringer/svar, men alligevel valgte du at afvise sandhedens lys i disse da du blev voksen.

 Du ville, hvis du vælger, at ville læse Urantia bogen bliver  mere end blot forbavset og overvældet med nysgerrighed og mange spørgsmål om livet, ikke kun på vores lille blå planet men i hele universet,  Vi står foran store opdagelser, først  om os selv, om livet i universet, ja i selve vores eget solsystem, som endnu ikke engang er udforsket særlig meget. De historier du indtil nu har hørt og lært om er for intet at regne i forhold til hvad der venter forude….vinduet til storuniverset er langsomt ved at blive åbnet og de afsløringer og åbenbaringer som dette medfører vil udgøre de største epokale forandringer jorden ind til dags dato har set og oplevet.. Vi står på tærsklen til gensidig kosmisk kontakt og en helt ny erkendelse om guddommeligheden og livet i rummet (storuniverset). Den åndelige, spirituelle side af disse begivenheder vil fremskynde og kraftig påvirke tankesættet, den kosmiske bevidsthed hos hele menneskehedens  forståelse af gud og skabelsen, uanset hvad den jordiske videnskab  prøver at forklare det med. Vi er ikke alene, har aldrig været det og ved opdagelsen af andre levende mennesketyper på andre planeter, vil vores verdens billede helt ændre sig. ER du klar til dette? Forberedt og i stand til at involvere dig i kosmisk bevidstheds udvidelse og forståelse…hvor du nødvendigvis skal tage stilling til mange af de forhold, koncepter du i dag  har anerkendt som værende  de såkaldte rigtige ?? På trods af deres generelle hypotetiske unøjagtigheder, deres menneskeskabte teorier og kendsgerninger.

I alle de mellemliggende år, siden jeg forlod Rentemestervej har jeg studeret, undersøgt, ja beskæftiget mig med at udvikle min åndsbegavelse til det maksimale opnåelige. Jeg har ikke kun oversat Urantia bogen men yderligere 10 andre bøger knyttet dertil. Jeg har udviklet en levende avatar som optræder med Urantia shows, mere end 350 har jeg gennemført. Jeg har designet plakater, Urantia plakater og meget andet, udover at have været på flere store og små bogmesser. Holdt ChangHigh Cirkus rullende og udviklet kniv- og øksekastning som Danmarks første lovlige og legaliseret knivkaster med ret til undervisning. Og intet af alt dette ønskede du at være en del af.

Kan du virkelig ikke se at din holdning er helt malplaceret og unødvendig, at din fornærmelse og stolthed er selvkonstrueret og selvskabt uden grund. Hver gang du bad om hjælp/støtte, stod jeg ved din side og den dag hvor du valgte at vende din far ryggen, havde jeg intet gjort der berettigede dertil. Din stolthed var så egocentreret at da jeg gjorte dig opmærksom på din åndelige fejl konklusion, så valgte du at rejse dig, tage Benji i hånden og forlod huset, dybt fornærmet med en følelse af stor uretfærdighed, som havde jeg på det nærmeste voldtaget dig åndeligt.  I dag små 10 år senere er du stadig lige så følelsesladet fornærmet, på trods af, at jeg i alle årene har forsøgt at kommunikere med dig gennem breve og små gaver til jer begge. Du er tavs som lå du allerede i graven uden mulighed for genopstandelse, forberedt til næste klasse /liv, på morontia verden nr. 1 således som Urantia bogen beskriver det. Når jeg omtaler muligheden af genopstandelse så er det med en klare indsigt, at dette netop er hvad Jesus demonstrerede  for menneskeheden for omkring 2.000 år siden. Kendsgerningen om at livet her på jorden var begyndelse på en evig rejse og at vi ville, når vores jordiske hylster ikke længere kunne varetages og opretholde den naturlige livsenergis kredsløb, ville blive genoplivet, med vores levende sjæl i et nyt legeme, med henblik på fortsættelse af vores livs eventyr. En gudsgiven gave fra Skaberen af alt liv.

Når den dag kommer, hvor medie verden overalt på jorden, i bedste sendetid meddeler, at der er opnået kontakt med en anden type menneske race inde i vores solsystem og når disse medier samtidig oplyser at der allerede i 1955 fandtes en bog, som oplyste om dette, så vil du måske begynde at tænke lidt dybere over hvad det er, der egentlig foregår. Ja, ikke kun dette, men når det oplyses at denne bog indeholder mere end 800 sider med Jesus af Nazarets liv og lære detaljeret genfortalt og berettet ned i de mindste detaljer, og når hele storuniversets konstruktion, kosmologisk & astronomisk er fremlagt og beskrevet som var det et univers landkort og hvor alle sektioner og lokaluniverser er optegnet samt at der findes beskrivelser af flere trillioner af beboede planeter og at den himmelske administration styrer og regulere alt dette, og hvor flere hundrede sider udførligt redegør for Guds væsen, natur og egenskaber, beskriver treenigheden og hele den kosmiske skabelse, i en så gennemgribende  indsigt, at en hver der læser dette ikke kun bliver berørt heraf med  opnår en stærk følelse af sandhed og kosmisk erkendelse…FOR hvis der findes en SANDHED – så er den indeholdt i Urantia bogen, for der er ingen anden kilde på denne klode/planet det blot tilnærmelsesvis  indeholde blot en hundrede del af hvad denne bog  gør. Bogen er distribueret i nogle få millioner eksemplarer, oversat til ca. 25 sprog, og enhver som af egen fri vilje har valgt at ville læse den, er ikke i tvivl om ægtheden, når de efter læsning lukker bogen.(men du har endnu dette tilgode)  Vi er alle forandret, vores jordiske tvivl er fordampet og tilsvarende er der fremkommet en dyb oprindelig overbevisning om den kosmiske virkelighed med alt hvad denne indeholder, både evighedens begyndelse, universernes livs begyndelse, alt livs begyndelse, galaksernes begyndelse , jorden begyndelse, menneskets begyndelse, evolutions begyndelse og helt frem til uendelighedens begyndelse, selvom denne ikke som sådan har en sådan men hvor Gud  i sin sjæls dybde  udtrykker en af sine første tanker, lang tid før han udtrykker ønsket om at der skal komme lys. Gud er og har altid været, Guddommen findes på de højeste tænkelige niveauer ikke som en begyndelse før Gud og ejheller en ende / endelighed efter Gud. Gud er en til enhver tid altid levende tilstedeværende personlighed med en kærligheds livskraft uden ophør. I en vedvarende altid eksisterende evighed er Gud den kerne hvor omkring uendeligheden er til stede og hvori alt liv i kærlighed har sin tilstedeværelse i al evighed.

6 juli

Sad i haven og læste og intuitivt vågnede jeg op til, at især du udover de få andre jeg tidligere og for nuværende kender, er den person som vedvarende og længst bestandigt har fornægtet min eksistens. Spøjst.

Dette er bekymrende men jeg fornægter ikke dig og har i samme lange tidsperiode flere gange forsøgt og bestræbt mig på at få forbindelse med dig, men du reagerer som eksisterede jeg slet ikke.

Hvor du end er på vej hen, så synes du at øge afstanden, år efter år og jeg håber virkelig at du må finde harmoni, fred og glæde, hvorhen du end vælger at bevæge dig hen. Hvis du har fundet næstekærlighed, søster og broderskab og guderkendelse, så Tillykke min datter. Jeg ønsker dig intet andet og jeg har ikke glemt dig, men tilgiver dig gerne din afvisende adfærd og den absolutte tavshed du udviser i dit væsen og natur med hensyn til mig. Ingen, ikke engang Gud tvinger dig til noget som helst andet end hvad du selv ønsker at gennemleve.. du er alene ansvarlig for de konsekvenser som følger af egne valg.

11 juli

 Der er mange begivenheder, som er hændt mig siden vi sidst talte sammen og jeg synes ikke det egentlig vil være fornuftigt, her i dette brev at fortælle om dem, da de grundlæggende ikke har den helt store betydning i mit liv, selvom de har påvirket mig på flere forskellige måder. Ja, jeg har forsøgt at komme i kontakt med mange andre mennesker end dig, men sjovt nok, så opfører og handler de næsten alle lige som dig…tavsheden er den højstlydende lyd  jeg hører, en uforklarlig lammelse i de indre hjerne og sjæle kamre, som tilsyneladende og kun tilsyneladende forhindre dem i at udtrykke sig på anden måde. Alle har  egen fri vilje, og uanset hvor forundret jeg end kan blive ved at opleve at majoriteten af dem som jeg kommer i kontakt med vælger denne løsning, så får det mig ikke til at tvivle på, at det jeg er involveret i er det mest fornuftige et menneske i dag kan beskæftige sig med. Overraskelser venter forude..:-))

Der er noget i samfundet som har lammet den almindelige kommunikation, og det er ikke de sociale medier som direkte modsat udspyer kommentarer,  ja irrelevante relative meningsløse bemærkninger,  antagelser og præfabrikeret meninger om alt muligt ligegyldigt. Helt utroligt at menneskesindet giver involverer sig i komplette materialistiske ”sygdomsplagede” (læs psykoplagede) ligegyldigheder fra antal prikker på en mariehøne til ”den gule febers” udbredelse over hele landet om en flok menneskers trampen i pedalerne, blot for at vinde en papegøje prikket eller gul t-shirt , samt nogle lidt mere regnbuefarvede, alt imens de bag kulissen særbehandles for bylder, ”brændsår” og vabler i  og omkring endetarmen. Disse individer synes totalt at være hjernedøde og deres  øldrikkende, højtråbende, hujende og flag viftende publikum, synes ligeledes at have mistet enhver jordforbindelse med fornuft og  anstændighed. Hvis det er i dette tempi at menneskeheden udvikle sig, så går det godt nok MEGET LANGSOMT. Men vær sikker på, at det går fremad, for intet vi mennesker kan foretage os, er muligt uden at de himmelske hjælpere, af enhver slags er tilstede, for at vejlede os i den rigtige retning, uanset hvad vi selv mener og synes. Vi er ikke alene, forladt, efterladt i et stort sindsforvirrende kaotisk moras af idioti, ligegyldighed og den totale meningsløshed, uanset hvorledes perspektivet, set med menneskeøjne ser ud.

I psykiatrien, er antallet af mentalt syge, sindsforvirrede og de semi retarderende i stigning og eneste svar samfundet har, er flere penge……..MEN  jeg finder denne løsning helt malplaceret set i lyset af at ingen spørger ”hvorfor så mange, især unge bliver syge i sindet, i ånden og i sjælen. !!!??? For de er  ikke født syge som sådan, selvom der naturligvis findes sådanne i en meget mindre målestok.

“Jeg har et forvarsel om et Danmark i mine børns eller børnebørns tid – når Danmark er en service- og informationsøkonomi; når næsten alle fremstillingsindustrierne er smuttet til andre lande; når fantastiske teknologiske kræfter er i hænderne på meget få, og ingen, der repræsenterer den offentlige interesse, kan fatte problemerne; når folk har mistet evnen til at sætte deres egne dagsordener eller bevidst stille spørgsmålstegn ved autoriteterne; når de griber om deres krystaller og nervøst konsulterer deres horoskoper, når vores kritiske evner er i tilbagegang, ude af stand til at skelne mellem, hvad der føles godt, og hvad der er sandt, glider vi næsten uden at bemærke det tilbage til overtro og mørke. Når danske videnskabsfolk fremtoner på skærmene med løgn, bedrag og vrøvl, udråbt som værende de visse sten. Når højeste folkelige fællesnævner er mad, øl og forbrug, anvendes som bedøvelsesmiddel til at lamme enhver sund tankegang. Når uddannelsessystemet med de kongelige som højeste moralske intelligent, forbyder undervisning i landets offentlige skoler i fag som spiritualitet, gudsbevidsthed og erkendelse og åndelig selvudvikling, så agerer de som moralske diktatorer og når Danmarks fordummelse ses mest tydelig i det langsomme forfald af indholdsmæssigt indhold i de enormt indflydelsesrige medier, de 30 sekunders lydbites programmering med laveste fællesnævner – som især er en slags fejring af uvidenhed, så fremstår svaret klart.”

Når samfundets styrende organer dvs. Rigspolitiet, justitsministeriet og rigsadvokaten samt politikkerne og regeringsstyrelsen er underlagt sær regulativer som legaliserer og lovliggøre ulovligheder og når disse organer kan agere som var de en myndighed i myndigheden, uden på nogen måde at skulle stå til regnskab for egne handlinger men skødeløst kan udspy falske udokumenteret påstande om hvad som helst eller forblive tavse som døde østers, når dette er en bedre løsning end åbenhed, så er det helt tydeligt at Danmarks befolkning er underlagt en skjult dagsorden som forårsager de mange årsager til de fleste store sociale sygdomme.(Dette er ikke en konspirations teori)   Når kongehusets personage bruges som kristne moralske vogtere og alle myndigheds personer skynder sig i kirke når en af deres egne er afgået ved døden, for at illustrerer deres sande kristne næstekærlighed, som om denne var at finde i en murstensbygning, der mest minder om en krigsborg end Guds hus, alt i mens de selv samme personer med lov forbyder at al spiritualitet, gudsbevidsthed, kosmisk erkendelse og åndelig selvudvikling er forbudt at undervise i i landets offentlige skoler.så har hykleriet nået en højde der har overskredet enhver fornuft og visdom. Så er det klart at rigtig mange af de unge sind ikke kan gennemskue dette rænkespil og den kompleksitet som udgør magtens indflydelse og som en følge af, at kosmisk sandhed ikke er tilgængeligt i det offentlige rum, men holdes skjult, så opstår der sindsforvirring i de unge udviklende sind som kommer til udtryk på mange yderst uheldige måder, lige fra alkoholisme, narkotika, ludomani, spiseforstyrrelser, stress, ADHD, PTSD, DID, OCD, kønsforstyrrelser og mange andre….Som betegnelserne angiver er det psykiatriske diagnoser, altså sinds tilstande og som sådan bør de behandles….medicin er sidste udvej, ikke den første. Sindsforståelse, indsigt i åndsforståelse og visdom.  Guderkendelse er ligeledes et essentielt element i sinds udvikling. Åndelig identitets forståelse er et absolut, men når menneskebørnene bliver fortalt at de udelukkende er et fysisk individ, uden en overlevende sjæl, så fratages individet selve tanken om at fortsætte sin eksistens, og hvad betyder tiden så her på kloden, hvis det hele er en stor ligegyldighed, tilfældighed og man kun levet en kort stund. Værdien af ens tilstedeværelse er således reduceret til et ego (jeg) tilstedeværelse, uden anden mening end  spis, drik, skid og knep, hop, dans på stedet og glem alt….alt  efter bedste evne og mest muligt, uanset hvad andre tænker og på deres bekostning om muligt, bedøv dig (din indre tanke, stemme)  i hvad som helst, lyv, stjæl og slå endda ihjel, for hvad betyder det egentlig hvis der intet andet er. Hvis moral, ærlighed, retfærdighed, skønhed, godhed og sandhed ikke er andet end højtravende filosofiske symbol værdier (metaforer) som grundlæggende kun er fiktive intellektuelle begreber af filosofisk teoretisk karakter men uden egentlig kosmisk realitets tilstedeværelse.

Hvis livet er et flygtigt bekendtskab med egen eksistens og intet andet, hvad er det så?  Når det slutter, ophører bekendtskabet og intet er tilbage…dit legeme  nedbrydes og de få minder i sindet på dem du kendte, består en kort tid, indtil selv disse en dag  ikke er mere. Og så er der intet. Og skulle historien, menneskehedens evolutions historie erindre dig med navns nævnelse, hvad er så dette så værd som andet end en erindring. Er vi intet andet!!!.  Hvem husker hvem og for hvad hvis alt forgår. NEJ, dette er ikke hvad der sker og dette er ikke menneskets kosmiske skæbne. Denne analyse er hverken grebet ud af luften og ej heller er den et mentalt fatamorgana i mit eller andres sind, men en konstatering som desværre har sin rod i det nuværende kapitalistiske system……og det kræver mod at gennemskue tågerne. Den store sindsforvirring som frembringes for at sløre hvad der egentlig foregår. Det liv, der bydes dig er ikke en fri, næstekærlig social retfærdig eksistens. Du har ikke lænkerne om anklerne mere men nu sidder de godt skjult i dybden af din forståelse,(gennem din uddannelse)  hvor man har rodfæstet den til en forskruet begrebsopfattelse uden en egentlig mening.. ja den er nærmest som et sort hul..som de endda påstår er eksisterende i  universet..tror du også der er hvide, grønne, blå, gule eller røde huller ?  Løgnen har ingen ende og det ved løgneren. Og selve videnskabets sidste nye opsendte teleskop, kan ikke se til begyndelsen af universet……….for der er IKKE en sådan, som sådan. Guds tilstedeværelse udenfor tid og rum er evig og uendelig, gud er alt og vi er del heraf. Vi er Guds børn, en guddommelig forlængelse, udvidelse af guds egen eksistens og guds sind er via tankeretteren iboende og medlevende i alt.

12 juli

Er i haven, veksler mellem læsning og knivkastning, og lidt skriverier til dig…for jeg vil gerne færdiggøre mine planer i god tid og du er ikke den eneste jeg er knyttet til.

Om du bare havde været mere modtagelig for påvirkning fra højere cirkler, så havde vi begge været et helt andet sted end hvor vi nu er, men menneskets evolution er nødvendigvis langsom og man må være tålmodig i de fremskridt som sker. 

Hver dag ændre bevidstheden sig, nye erfaringer indenfor kosmologi, arkæologi, psykologi og mange andre  ’gier ændres efterhånden som vi udvikler os og desværre så er der rigtig meget som i dag er antaget til at være ”rigtigt” men som er forkert indenfor de mange forskellige emneområder som menneskeheden er bekendt med.

Ethvert barn som vokser, således som Benji gør for nuværende vil, såfremt de ikke tilføres den bedst tænkelige og højeste erkendelse, må nødvendigvis skulle finde den senere i livet. Men hvorfor vente med at udvikle de unge sind, velvidende at de ældre sind grundlæggende skal bruge meget mere tid, energi og kræfter på at lære noget, (de fysiologiske grundfaktorer i det neurologiske sind) som det unge sind med lethed kan kapere og forstå, hvis blot det får lov og har lyst..

Men hvorfor vente med at vande en smuk blomst til den er halvvejs indtørret før man erkender at det skulle være sket langt tidligere. Et menneskesind kan ikke druknes i viden og indsigt, eller i guddommeligheds forståelse og slet ikke de unge opvoksende sind som din søn har. Nysgerrighed er en naturlig egenskab der bør stimuleres og den eftertænksomhed som opstår når sindet modtager information som i en vis grad overstiger dets nuværende fatte evne, vil blot henlægge sådanne  data, i gemmekassen (hukommelsens indre kamre.)  til senere studier og anvendelse..

20 juli

Ja, det var varmt i dag og jeg tilbragte dagen i skyggen udenfor med læsning, knivkastning og andet havearbejde, samt  med noget Urantia oversættelse på PCen.

Der er rigtig mange virkelige gode artikler skrevet at Urantia læsere som udbredes i al stilhed.

Så i stedet for at skrive til dig i dag, indsætter jeg denne artikel og håber du finder den relevant.

Den er skrevet som et indlæg i debatten om kvinders ligeberettigelse.

I Vesten har kristendommen (gennem sine mange fraktioner) holdt kvinders status nede i årtusinder. Deres religiøse påstand om, at kvinders rettigheder er mindre end mænds, finder sine rødder i en af ​​de første bibelske historier: Adam og Eva.

Den historie fortalt i Første Mosebog har et stort problem: den giver ingen mening. Det kunne måske give mening, hvis vi kendte den faktiske historie, den forsøger at fortælle, men det gør vi ikke.

Genesis er så metaforisk, at det ikke er helt nyttigt. På overfladeniveau tilbyder det kun lidt, bortset fra som et hint til noget dybere: bogstaveligt taget er det en ikke-starter.

Så jeg vil fortælle dig en version af Adam og Eva, der giver mening og viser, hvad det betyder for kvinder.

Tre hurtige stykker baghistorie

Til at begynde med er min kilde ikke Bibelen, det er Urantia bogen. Du har aldrig hørt om det, tro mig. Det er en lang bog om religion, videnskab og filosofi. Hvis du vil vide mere om det, har jeg skrevet en kort intro til det her.

For det andet skabte Gud kosmos og alt i det. Vi er ikke en ulykke. Men han gjorde det ikke, som Bibelen beskriver. I stedet brugte han videnskab, evolution og et stort hold af engle. Videnskaben blev brugt til at skabe kosmos, engle plantede guddommeligt designet DNA på Jorden (sammen med livsgnisten), og evolutionen klarer mere eller mindre resten.

For det tredje tager nogle engleholds medlemmer fra tid til anden en menneskelig form og lever et menneskeliv for at hjælpe os direkte. Adam og Eva påtog sig en sådan opgave. Det gjorde Melkisedek også. Det gjorde Jesus også. Der var også andre, men jeg gætter på, at disse tre er mest kendte for dig.

Nogen spørgsmål? Hvis ja, se venligst Urantia bogen på 2000 sider. Ryd det hele op i et snuptag.

Nu videre med historien.

Adam og Eva

Adam og Eva var ikke de første mennesker på Jorden. Kan du huske livsgnisten og DNA? De blev placeret på Jorden millioner af år før A&E, så der er allerede en relativt lille (men voksende!) befolkning af mennesker på planeten, når de dukker op.

A&E har flere mål at nå på Jorden, men vi vil kun fokusere på ét for nu: den kulturelle og biologiske forbedring af menneskeheden.

Ved ankomsten fik A&E engledesignede kroppe – ikke evolutionære. Englene designede jo jordens originale DNA, så det er ikke noget problem at lave næsten perfekte materielle legemer til A&E. Deres kroppe og deres DNA var langt bedre end evolutionært menneskeligt DNA.

For eksempel var de immune over for en lang række naturlige sygdomme; deres børn kunne gifte sig sammen og få børn uden genetiske sygdomme, arvelige deformiteter eller dysfunktion; deres naturlige levetider var et multiplum af indfødte menneskelige levetider og så videre.

Forbedringsplanen indebar, at A&E (og deres generationer af ren-line børn) levede og fik børn sammen, indtil de talmæssigt var lig med den oprindelige menneskelige befolkning.

På det tidspunkt ville de begynde den meget lange, meget langsomme proces med at gifte sig med mennesker, få børn med dem og opdrage blandede familier. Denne blanding ville kombinere ikke kun DNA, men også kombinere menneskelig kultur med den fredelige og spirituelle kultur, som efterkommerne af A&E bragte.

Denne sammensmeltning ville dramatisk forbedre den samlede kvalitet af den menneskelige race på mange niveauer. Til sidst ville ethvert menneske på planeten finde en livspartner i en efterkommer fra A&E. På det tidspunkt ville planen være færdig.

Men tingene gik ikke efter planen.

Genesis fik nogle ting rigtigt.

Afvigelser fra planen

Som du kan forestille dig, tager det lang tid at skabe en hel race fra ét par, selvom hvert medlem af den nye race kan leve i hundreder eller tusinder af år. Tålmodighed var meget vigtig.

Men hundrede år inde var der kun få fremskridt at vise. Både A&E begyndte at blive utålmodige, men især Eva tog det til sig. Hun ønskede at sætte fart på tingene, hjælpe med planen og yde sit eget unikke bidrag. Desværre er det præcis, hvad der skete.

Og Lucifer var glad for at “hjælpe”.

Lucifer?!

Som om tingene ikke kunne blive slemt nok af sig selv, træder Lucifer ind på scenen.

Som universets første ateist lancerede Lucifer sit oprør mod ideen om, at Gud ikke eksisterede. Han rekrutterede så mange engle som muligt til sin sag og dedikerede alle til at modstå, fortryde eller afvikle enhver plan, der blev iværksat i Guds “fiktive” navn. Og det ville indebære en bedre menneskelighed.

Mens den store bedrager ikke var personligt til stede på Jorden, var hans medarbejdere det. Først prøvede de at kommunikere direkte med A&E og forsøgte at sælge alle mulige tvivlsomme “forbedringer”, men det var for indlysende. Deres direkte involvering rejste så mange røde flag, at det gjorde parret immune over for alle deres forslag.

Så de prøvede en flankerende manøvre og koncentrerede sig kun om Eva. De arbejdede gennem en intetanende menneskelig høvding, en fra en stamme, der var særlig venlig og betroet af A&E.

“Hej hr. høvding, Eva har en god idé til at få Den Store Plan til at gå hurtigere. Hun har brug for hjælp fra en betroet ven. Du vil gerne hjælpe hende, vil du ikke? Kunne du tænke dig at yde et særligt bidrag og tjene en hædersplads? Selvfølgelig vil du!”

Det tog år at gøre fremskridt, men med tiden holdt Eva og høvdingen mange private møder for at diskutere deres lille virksomhed.

Til sidst overbeviser den sandt-troende og fuldstændig oprigtige høvding Eva, at intet kan gå galt med gode hensigter, især når de sigter mod det bedste resultat. Gennem smiger, overtalelse og entusiasme overbeviser høvdingen hende.

Faktisk forfører Hr.Høj Mørk og ganske godt Udseende hende. Før hun helt kunne indse, hvad der præcist sker, er planen fuldført.

Eva er gravid med den første baby med blandet DNA.

At indse, hvad der skete

Næsten øjeblikkeligt ved engleværter på jorden, at noget er galt. Adam, med sin åndelige følsomhed, opfanger det.

Han beder Eva om at mødes med ham for at diskutere, hvad der foregår, og hører for første gang den private historie om de lukkede dørs møder, hun havde med høvdingen, og det hemmelige projekt, de udtænkte for at tilføje deres individuelle bidrag til den overordnede plan.

Eva havde misligholdt den oprindelige plan, som hun og Adam blev enige om at følge. Det første blandede barn kommer snart, men der var ikke en blandet familie at opdrage ham i.

For at give børn den bedste chance, skulle stabile, blandede forældreforhold gå forud for dem. Forældre fra forskellige kulturer havde brug for babyfri tid til at løse de mange problemer med kulturelle forskelle og blive enige om en samlet tilgang. Men det skulle ikke ske.

Hvad ville Adam gøre nu? Hvad ville alle A&Es børn gøre nu? Skulle de bare gå videre med planen, før de havde nok folk? Skal de vente? Og hvad med den nye baby, som Eva bærer på, undfanget alt for tidligt?

Forbedringsplanen blev ødelagt allerede før den begyndte. De rådgivende engle, der havde hjulpet A&E med at formulere strategien, som de svor deres troskab til, kunne ikke længere hjælpe dem. Da de gik fra den lange og omhyggeligt udformede plan, den som alle var enige om, må A&E nu fortsætte med deres rent personlige planer så godt de kunne uden yderligere englevejledning eller hjælp.

Eva måtte alligevel fortsætte. Adam var fri til at opgive sin opgave og vende tilbage til sin tidligere englestatus, da han ikke havde gjort noget forkert.

Endnu.

Adams valg

Adam stod over for den alvorligste beslutning i sin jordiske karriere.

På den ene side havde han ikke gjort noget forkert, han kunne trække sig tilbage fra denne englekommission. Men konsekvenserne var enorme.

Jorden ville ikke længere modtage sit fulde mål af biologisk og kulturel forbedring, og denne mangel ville give genlyd gennem utallige generationer. Vejen mod en bedre menneskelighed, forbedret kultur og en mere human verden var nu meget mørkere og mere farlig.

Ligesom han blev fristet til at trække sig fra denne mission, så blev alle hans allerede fødte børn også fristet, og til sidst ville omkring to tredjedele af dem trække sig. Lidt kunne ses på vejen til at forblive loyal over for missionen og hans makker, bortset fra ekstreme vanskeligheder og håb mod håb.

På den anden side var Eva kærligheden i hans evige liv. De havde været sammen i årtusinder, før de ankom til Jorden, og han elskede hende med en overjordisk hengivenhed.

Så stærk som Adam var i både hjerte og sind, tanken om at skilles fra sin elskede i utallige år fremover, for at leve og arbejde i det bredere kosmos som en ensom svend, indtil hun fuldendte sin ensomme tid på jorden, var simpelthen mere end han kunne holde ud.

“Det var i fortvivlelsen over erkendelsen af ​​fiasko, at Adam dagen efter Evas fejltrin opsøgte Laotta, den. . . kvinde, der var leder af de vestlige skoler i haven (edens), og med overlæg begik Evas dårskab. Men misforstå ikke; Adam blev ikke forført; han vidste nøjagtig, hvad han handlede om; han valgte bevidst at dele Evas skæbne.” — Urantia bogen, 75:5.2 (843.4)

Eva narrede ikke Adam. Hun er ikke forføreren, lederen af ​​mænd til det onde. Hele den fortælling er falsk.

Hun begik en fejltagelse, og det havde forfærdeligt udfald for alle involverede, men da hun kunne se klart, afslørede hun alt for sin partner og stod direkte over for konsekvenserne, som den modige kvinde, hun var. Der var intet bedrag, kun det mest menneskelige af alle ting: fejltagelser.

Adam så hende som sin ligemand i livet, i kærligheden og i deres arbejde sammen. Efter fuldt ud at have forstået situationen og alle dens konsekvenser sluttede han sig til hende af egen fri vilje.

Han troede, at hun var hans ligemand, ikke blot fordi han elskede hende så, men fordi det var sandt.

Nedbrydning af fiktionen om kvinders ulighed

Mange tragedier er vokset ud af forstenede fortolkninger af Bibelen, men kvindernes ulighed er især afskyelig.

Hvilket samfund ville bevidst hæmme bidraget fra halvdelen af ​​dets medlemmer? Hvilken civilisation ville bevidst hæmme sig selv ved at begrænse de intuitive, følelsesmæssigt stærke og strategisk tænkende medlemmer til enhver position med mindre end fuld status?

Retoriske spørgsmål, jeg ved det.

Tid til at alt det ændrer sig.

Der er ingen historisk begrundelse for undertrykkelsen af kvinders status. Der er intet åndeligt grundlag for det, ingen logisk støtte for det, intet følelsesmæssigt eller intellektuelt stillads, der kan bære den ulidelige vægt af den grusomme fiktion.

Der er ingen grund til det. Helt bestemt

Det “edentiske” ideal omfattede mænds og kvinders fulde deltagelse i livets eventyr. Adam gav Eva sit fuldstændige mål af tillid før misligholdelsen, så igen efter det skete.

Hvorfor?

For han vidste, hvor værdifuld hun var; fordi han vidste, at ingen af dem kunne klare det alene; fordi et ægte team ikke hindrer, begrænser eller forpurrer sine medlemmer.

Hvis vi ville leve op til det åndelige ideal, der blev legemliggjort for så længe siden, skulle vi stræbe efter at gøre intet mindre.

———–

Dette er en yderst kort beskrivelse som i Urantia bogen er mere detaljeret.

Lørdag formiddag 23 Juli

Havde en længere samtale med Odense Ugeavis journalist som ville bringe et portræt af mig, men efter 30 minutters kommunikation og 2 emails var det helt klart, at han ikke ønskede andet end at fremstille en artikel, hvori jeg på overfladisk vis skulle præsenteres. Spaltepladsen var jo begrænset og avisens redaktion mente ikke lige, at Urantia bogen var relevant på nogen måde…det var jo ikke underholdning….næ..de ville skrive om sjove cirkus oplevelser og andet relativt ligegyldigt, intet seriøst og slet ikke noget kosmisk. Så jeg afsluttede i al venlighed samtalen med at fravælge muligheden for en portræt artikel, som jo egentlig, hvis den var blevet skrevet, ikke ville være en sådan.

Så vidt jeg er orienteret, så har Eva været i Danmark og hun gennem de sidste 4 år malet 2 portrætter af mig og jeg tænker at du og Kenan måske gerne vil have et hver. !!

Pakken indeholder også lidt til Benji, ikke noget særligt men alligevel lidt til den kreative side i ham.

Du ønskes  Tillykke med dagen – 48 år

De kærligste hilsner til jer begge fra MorFAR…

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s