Historien om et frø

Det jeg er, er det jeg blev og det jeg bliver, er det jeg gør, samt det jeg gjorte, er det jeg var,  Det jeg havde, er det der svandt og det der stod, er det der gik, samt det jeg ser, er det jeg så – at alle og en den samme vej må gå – thi i universet er tiden intet og på jorden er den alt, og selvom stjernerne blinker, ved enhver, at kun det halve af historien er fortalt – thi fra de mindste frø kommer også de skønneste blomster og fra de mærkeligste tanke, selve sjælen må rejse sig for i livet at betragte, om intet andet så dog sig selv. For er vi alle ikke, det vi gør og ser vi alle ikke, det vi tør, så er Ånden af i dag dog intet andet, end Gud, der har skabt hver og en, for at leve kærligt i hinandens fælles sind.

Vi er brødre og søstre af samme jord, der gennem tiden må vandre, for hver i sær at beherske kærligheden med alverdens mest positive ord. Når tanken uden ende ikke kan begynde og når verdens ondskab har forvirret vores sjæle, da er dagen kommet, på hvilken vi må spørge: ”Hvad menneske er jeg.? Og er jeg andet end det jeg selv ser og er det jeg ser, et andet jeg end det der så! Og er det jeg der så jeg, et andet jeg end det jeg, der så jeg?”

Som mennesker er vi frø af livets træ, men summen af os alle danner menneskeheden i al dens mangfoldighed og uden indre livskraft vil enhver forgå, som visne blade, der falder til jorden, så snart den mindste vind blæser. Og dog, når den blæser, flyver så dog ikke de letteste frø længst, mens de tungeste falder ved stammens fod og som oftest dør i skyggen, hvorfra de kom.

Åndens uendelige forståelse af universets evighed, er der hvorfra alt levende tager sin oprindelse og hvori kosmisk kærlighed af Guds nåde er blevet spiren i enhver sjæl. Forståelse er sjælens føde, hvormed virkelighedens uendelige potentielle personligheder kan gøre deres liv mere værdifuld og hvorfra tålmodighed fremelskes og indsigt i opfattelsen af universets første og eneste perfekte kærligheds energi vil vokse.

Sindets begrænsning er en ubegrundet illusion, hvormed ånden spærres inde. De ydre materielle livs manifestationer er kun virkelige i et relativt nu af tiden hvoraf de eksistere, mens menneskets frø skifter fra fødsel til fødsel, uafhængig af dets egen begrænsning i tid og rum. Således vil forståelsens evige kosmiske strømme møde den, der vender sig mod det centrale sted, fra hvilken alt liv opstår – som universel kærlighed til alle og den ENE.

 I åndens egen erkendelse af sig selv ligger frøet til evigt liv og viljens beslutsomhed er sjælens frie energi, hvormed den tilkendegiver sig selv i lyset af sin egen forståelse, i gerningernes øjeblik.

Som universets stjerner blinker, evigt i førtid, nutid, og al fremtid                                                         Som tanker fra en fælles skaber, som altid har, er og vil være alt tilstedeværende                             Som kosmisk kærlighed i det jordiske livet, uendeligt                                                                        Således må mennesker blive, for i  forståelsens lys ej at glemme, fra hvem livet blev dem givet.

Har solen ikke altid givet liv til hvert et frø – fra  hvilken frugt du ernærer dig og har jorden ikke altid ydet sit bedste af det bedste til hver en rod, og hvem er ikke, hverken et frø eller en rod !  hvorfra ånden vil vokse, hvis blot regnen er ren, tankerne klare og universel kærlighed er blevet til daglig virkelighed for alle og en.

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s