Karneval 1982

I det Herrens år 1982, hvori danskernes første karneval fandt sted, blev følgende manifest proklameret til det danske folk

KARNEVAL

Er kærlighedens fest, hvor alle mennesker, uanset farve, tro, køn og politisk tilhørsforhold kan mødes og komme hinanden ved. Et arrangement tilrettelagt af folket til folket for folket. En begivenhed, der ikke overgås af andre. En happening, hvori alle er lige, både arrangører og deltagere. En tilkendegivelse af glæde og lykke.

En skabende og levende udvikling af mennesker og livsoplevelser. En frigørelsesproces, der ingen ende har.

En lysets festival.

Alle, uanset hvem og hvorfor de måtte komme,bør deltage på lige og retmæssige vilkår

 Alle, uanset deres sociale status, bør bidrage lige meget til den fælles dag.

 Alle, uanset flertallets magt, kan ikke kræve særbehandling.

 Alle, uanset hvad karnevalskomiteen måtte mene, bør alle stilles lige med hensyn til uddeling af indkomne pengemidler.

Alle, uanset om det er gøglere eller andre kunstneriske personligheder, bør være at betragte som lige værdige.

Alle, uanset alle de andre, er selve karnevalet.

Vi, os – en del af folket og en del af jer, ønsker hermed at tilkendegive, at såfremt der gøres forskelsbehandling, mellem de optrædende deltagere ved karnevalet med hensyn til – i  hvis lommer den frie kapital havner – så vil vi på det kraftigste tage afstand fra disse for os, onde handlinger og tanker.

Vi gøglere af Gud og folkets nåde ønsker hermed at tilkendegive, at såfremt karnevalskomiteen ikke kan anerkende dette manifest, overrakt med dets trykte indhold, så vil vi, folkets gøglere se os nødsaget til at erklære karnevalskomiteen for uønsket og afsat og beder den om at trække sig – ellers ønsker vi ikke at deltage, på disse for os helt urimelige og uretfærdige vilkår.

Vi finder at selve tilblivelsen af denne, alles og vores fælles karneval, bør være tilrettelagt i en ren og god ånd.

Vi ønsker, at kunne betragte denne fest, som en glædens, lykkens og lysets fest.

Vi, børn af alle afskygninger, ønsker på denne dag, at kunne lege og muntre os med vores brødre og søstre i ro og fred.

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s