Kirurgen og Lærlingen

Lignelsen om kirurgen og hans lærling

Engang var der en veluddannet kirurg, som havde arbejdet i mange år, overalt i landet. Ja han havde endda været inviteret til udlandet flere gange for at hjælpe.

Nu var kirurgen i midlertid blevet alene, alle de tidligere lærlinge var blevet uddannet og havde fået deres eget arbejde. Så da der en sommerdag kom en ung fyr og spurgte om han måtte komme i lære blev kirurgen glad.

De begyndte strakt og kirurgen kunne snart se at denne lærling var noget særligt, han havde talent, motivation og evner. Den unge lærling blev hurtig dygtig, og kirurgen og lærlingen fik  hurtigt travlt med at hjælpe. De rejse landet tyndt, nord, syd, øst og vest og alle steder fik folk det bedre og inden der var gået flere år var lærlingen veluddannet og særdeles dygtig. Kirurgen var meget tilfreds og alt arbejdet forløb i harmoni og resultaterne var altid smukke og gode.

Årene gik, ja der gik vel omkring 8 år, hvor kirurgen og lærlingen samarbejdede på alle områder. Kirurgen som havde ansvaret, ordnede alt det tungeste arbejde, tilrettelagte strukturerne og lærte og hjalp på alle måde den unge dygtige lærling med at blive professionel og selvstændig. Ja, han ikke kun pudsede lærlingens sko, vaskede hans tøj, hentede ham ofte hjemme, når de skulle af sted og bragte ham tilbage. Kirurgen sørgede for den bedste forplejning og alt andet nødvendigt. Kirurgen underviste også lærlingen i livsfilosofi, kosmologi og meget andet, etik, evolution, begrebsforståelse og næstekærlighed. Alt i alt var kirurgen og lærlingen en fantastisk symbiose på venskab og samarbejde. Deres optræden udstrålede glæde, skønhed og godhed og alle vegne hvor de arbejdede glædede og opmuntrede de børn og voksne.

Nu hændte det, som tiden gik, at lærlingen i sit stille sind, på trods at kirurgens advarsler og læring, nagede på nogle tanke om sin egen overlegenhed, om sit eget selvværd, om at voksen livet som kirurg måske ikke alligevel var noget for ham.

Han tog derfor en beslutning. Fortalte kirurgen at han ikke længere ville glæde børn og voksne ved at arbejde gratis og at han sådan helt ubegrundet var begyndt at føle at kirurgen var lidt af en tyran, en boss type og at han kun var undersåt. Dette og meget mere fortalte han mesteren, selvom han godt vidste at det ikke var sandt. Han havde jo ved egen erfaring og selvsyn samarbejde med mesteren i samtlige 8 år uden en eneste gang at være blevet skældt ud, uden en eneste gang at være tilsidesat i nogen af alle de mange forhold som deres samarbejde krævede.

Kirurgen havde endda foræret ham nye instrumenter, betalt flere af hans private udgifter fra egen lomme, delt de mange honorarer i 2 yderst fair og retfærdige dele, alt i relation til deres arbejde.

Da kirurgen nu forstod at lærlingen havde valgt at forlade ham, for på egne hånd at gå ud i verden, men en af mesterens læresætning i sindet nemlig: ”At skabe det som mangler.” blev han forundret.

Ja, han blev både ked af det, sørgmodig og bedrøvet. For havde han ikke lige netop oplært lærlingen, for at de sammen, de næste mange år skulle rejse rundt, arbejde, optræde og hjælpe de mange mennesker som de hele tiden mødte, som manglede lige netop det, Mesteren og lærlingen havde fundet i deres fællesskab. Et åndeligt broderskab mellem 2 generationer, baseret på ultimativ gensidighed og absolut næstekærlighed.

Da sommeren var ved sin afslutning og selvom kirurgens og lærlingen stadig havde arbejde foran sig, valgt lærlingen at ignorere den visdom, som han havde lært. Han tilkendegav i bedragets navn, sine begrebsopfattelser for at stoppe før sommeren var slut, og så flygtede han ud af kirurgens liv.

Kirurgens tilbud om endnu bedre arbejdsvilkår og løn, blev på det nærmeste fejet af bordet som ubrugelig.

Kirurgen stod nu alene igen med det arbejde som han 8 år tidligere havde været involveret i og som var hans livsarbejde.  At hjælpe, glæde og opmuntre de mange søgende sjæle som vandrede på jordens overflade. Ja, kirurgen have det meste af sit voksenliv studeret, undersøgt og forsket i menneskets sind, sjæl og personlighed og det han havde fundet, havde ikke kun vist men bevist sig at være funktions anvendelig og brugbart, det havde ført ham og cirka 250 andre unge gennem livets labyrint, beriget tusinder af børn og unge, på utallige forskellige måder og metoder, og nu på tærsklen til den sidste alderdom, stod den sidste lærling frem og erklærede – ”jeg gider ikke mere.”

Hvordan mon det skal gå denne lærling, ved han næppe selv!

Hvorfor han på denne foragtelige måde smider visdommen væk, er ikke kun delvis uforståelig, det er vel nærmest latterligt og yderst ynkeligt.

Havde det ikke været bedst om lærlingen, i besindighed og med indsigt havde valgt at vandre med kirurgen frem for at de begge nu er alene.

For hvem er bedst rustet, kvalificeret og besidder erfaring til at vandre alene?

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Søg Kærlighedens Gud

Søg Kærlighedens Gud.

Søg Kærlighedens Gud i din sjæl og himmelrummet.

Søg Ånde Giveren, som gennem sit væsen giver dig livet hvert sekund.

Søg Det Store Lys, som gennem visdom og erfaring hjælper dig til at forstå.

Søg Den Store Ånd, som bringer dig indsigt i Livets uendelige mysterium.

Søg Den Højeste Høvdings guddommelighed, som fører dig til fuldkommenhed.

Søg Den Store Lærer, som gennem undervisning beriger din personlighed.

Søg den Ene Sandhed i stedet for de mange, så du ikke fare vild i egen sindsforvirring.

Søg Den Eneste Kilde til Livet, den levende som fører dig mod uendelighedens evighed.

Søg Gudernes Gud, skaberen af alt mellem intet og det hele.

Søg Kærlighedens Gud, hvor end du er, for han er til stede i tilværelsens eksistens, i universernes univers, i dit indre, uagtet din manglende formåen til at opdage det.

Seek the God of Love in your soul and in heaven.
Seek the Breath Giver which through its essence gives you life every second.
Seek the Great Light, which through wisdom and experience helps you to understand.
Seek the Great Spirit, which brings you insight into life and its infinite mystery.
Seek the Supreme Chieftains divinity, which leads you to perfection.
Seek the Great Teacher, which through education enriches your personality.
Seek the One Truth instead of the many, so you do not get lost in their own derangement.
Seek the One Source of Life, the living that leads you toward infinity eternity.
Seek the God of Gods, the creator of anything between nothing and everything.
Seek the God of Love, wherever you are, because he is present in life’s existence in the universe of universes, in your mind, regardless of your inability to detect it.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yourantiawoman & Yourantiaman

This gallery contains 5 photos.

Gallery | Leave a comment

Kirken

  1. september 2016 kl. 16:33

Kirken: Uanset om Kirke­ministeriet, folkekirken, dens bisper og Fyns Tine Lindhardt maler kirken i kulørte striber, opstiller en mekanisk højteknologisk Jesus-figur ved de selvåbne døre ind til et kirkerum, hvor sæderne kan hæve og sænke sig i takt til salme-rap tilsat reggaemusik og sækkepibe, og hvor prædikestolen, som en antityngdekraft-ufo svæver rundt mellem folk, og hvorpå bispen, iført kaninudklædning med magisk lyssværd og pyrotekniske effekter, underholder med selvglorificerende egotale, drysser kunstigt englestøv og gylden glimmer udover de forvirrede troende, mens de kulørte lysekroner blinker og roterer i stigende bevægelse i regnbuens farver, og hvor orgelpibernes oktaver er modificeret til at lyde som løvebrøl og elefanttrut, så vil intet af alt dette få flere folk til at udvikle næstekærlighed eller til at forbedre deres moral og etik.

Når kirkens egne folk spørger, hvad årsagen er, til at flere og flere melder sig ud, kender de godt svaret, men siger det ikke. Årsagen er ikke ukendt, den har nemlig dybe rødder til selve den falske forlorne og selviske adfærd, som disse farisæiske hyklere praktiserer i deres dagligdag.

Kirkens folk er uproduktive snyltere og bedragere af den lære, som Jesu af Nazaret vandrede rundt og forkyndte for omkring 2000 år siden.

Når biskoppen Tine Lindhardt skriver, at “kirken ikke binder nogen” – så er sådan en påstand i direkte modstrid til nedenstående kristologiske begrebsforståelser (doktriner og læresætninger).

Der er ingen, som skal frelses fra medfødt synd.

Der er ingen, som kommer i helvede, blot fordi de ikke har bekendt sig til Jesus eller tror på Gud.

Der er ingen, som bliver straffet af vores fader, Gud, blot fordi de ikke forstår vedkommende.

Der er ingen, som grundlæggende via kirken kan få syndsforladelse for deres mange feje og fejlagtige handlinger.

Der er ingen, som behøver at frygte universets skaber, den himmelske Fader er kærlighed, og denne virker ubetinget.

Der er ingen, som ikke er elsket af Gud, hans sønner og alle universets utallige himmelske væsener.

Der er ingen, som uanset deres vilje til at ville det gode eller det onde, er privilegeret og mere respekteret end andre. Alle er lige værdige i vores Faders sjæl og ånd.

Hvis kirkens folk virkelig ønskede at praktisere Joshua Ben Josefs lære om, at næstekærlighed er at tjene sin næste, som man selv ønsker at blive behandlet, nedlagde kirken sig selv, og de, som ville, kunne gennem deres livsforløb illustrere de frugter, som er født i sjælen hos dem, hvis ånd på den bedste måde bestræber sig på at ville implementere vor Faders vilje på jorden.

Af Jean Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GUDDOMS ALGORITMEN

 

 

GUDDOMS ALGORITMEN

At søge Gud i livets algoritme.

Så længe man tager den absolutte ultimative essens ud af livet – hvad er der så tilbage?

Når gud (med lille g) og Gud (med stort G) er fjernet fra livets algoritme, så indeholder algoritmen en fejl, uanset hvor raffineret og matematisk korrekt den ellers er. Så når moderne videnskab i disse dage hylder Stephan Hawkings for opfindelsen (ikke opdagelse) af sorte huller, så latterliggør man den højeste fornuft. Gud har ikke skabt universernes univers med huller i. Det er vrøvl af værste slags og de eneste sorte huller er dem som befinder sig i Stephans kosmiske bevidsthed. Selv Einstein forstod dette, da han sagde: ”Gud kaster altså ikke terninger.”

Så længe samfundets ledelse nægter at implementere ånds udvikling og kosmisk begrebsforståelse til dets unge borgere, vil asocial adfærd og kriminalitet være en væsentlig del af dets værste fjender.

Så længe politikerne i de styrende organer nægter at inddrage og eksemplificere moral og retskaffen adfærd i deres handlinger og livs gerninger, så længe vil folket gøre som det passer dem.

Så længe selvsamme politikere ikke ønsker at implementere retfærdighed og lige værdighed i deres lovgivning, så længe vil folketinget skulle kæmpe i modvind for at forbedre samfundet.

Så længe landets teologer og gejstlige, vandre rundt i forkvabbelse og permanent sindsforvirring, forkyndende fundamentalistisk tankekontrol i næstekærlighedens navn, så længe vil religiøs radikalisering påvirke og forstyrre samfundsordenen.

Så længe de selv samme klerikale falske profeter med kirkeministeriet som opvarmnings- og opbakningsgruppe praktiserer fordømmelse og synds komplekser til folket, alt i mens de selv i hykleriets hellige egoisme og selviskhedens grådighed foregiver at være rene og gud elskende, så længe vil religion være den grundlæggende årsag til demontering af samfundsstrukturen.

Så længe samfundseliten, med grundloven og bibelen vælger at forkaste kærligheden til det universelle liv og til de mennesker, for hvem, det er frembragt, så vil alt andet i virkelighedens verden blive forringet og nedbrudt. Når de selvbestaltede åndseksperter i medierne i falskhedens navn proklamerer og forkynder ”livsværdier” uden Gud, som det centrale ubetingede årsagsløse faktum, så vildleder de ikke kun menneskebørnene og den nuværende generation men de udøver en gradvis nedbrydning af den næstekærlighed, som er den grundlæggende styrke og kraft i ethvert levende individualiseret og personaliseret individ.

Der er naturligvis en hovedårsag til at mange børn og unge, udover voksne, udviser en kraftig selvødelæggende adfærd. Selv destruktion, så som selvpineri, selvmord, sindsforvirring, social apati, skamfuldhed, skyldfølelse, sorg, samvittighedsnag har alle en årsag i algoritmes grundlæggende fejlkonstruktion.

Så længe frygten, uvidenheden og sindsforvirringen får lov til at slå rod i menneskesindet, forplante sig, forårsagende forskruede, forplumrede og forstokkede begrebsopfattelser og hvor sandhed er noget relativt ligegyldigt intetsigende, så vil menneskeånden og dermed de individuelle åndsvæsener miste kontakten til kosmisk virkelighed og den erfaringsmæssige lære som er livets næring, gå i direkte forrådnelse i sjælen og dens tilhørende personlighed.

Et barn, som tidligt er belært om, at det er et barn af Gud, at det lever og bevæger sig og har sit væsen i Gud og at det derfor har, fri vilje og uendelig styrke til rådighed for at overvinde enhver vanskelighed, vil håndtere livet lettere og højst sandsynligt får mere ud af det, end det barn, som er fortalt, at det er født i et tilfældigt univers, hvor kærlighed er defineret som fysisk stof, som udelukkende bestående af menneskelige følelser og hvor livets mening er en relativ ligegyldighed, sådan et barn vil alt andet lige, få det svært at handle i godhed, skønhed og sandhed.

Så længe samfunds administrationen manipulerer og på bedste hykleriske måde optræder i selvhævdelsens og grådighedens navn, alt i mens den i stigende grad helliggøre sig selv i lutter selviskhed og forloren offentlig bedrag, så længe vil udviklingen ikke være fremadskridende eller på nogen måde progressiv i retning mod medmenneskelighed, harmoni og næstekærlighed.

Så længe den fysiske glorificering i samtlige medier af væksten i den materielle verden, som alle påberåber sig som drivkraften, får lov til at florere ukritisk og umodsagt, og når de selvbestaltede eksperter i medierne indenfor de forskellige fagområder, ikke ønsker at forholde sig til essensen af eget emne, så længe blomster uvidenheden, som ukrudt i en have, hvis hovedformål er harmoni skønhed, glæde og forenet diversificering.

Så længe ånds opfattelse af kosmiske værdier negligeres til personlig tro, uden grundlag i erfaring og historisk viden, når menneskets intellekt kun når en højde som er grænsende til det latterlige men især til det groteske og absurde, og når den åndelige fornuft ikke kan ændre dette, så er forklaringen vel den, at man har valgt, at fordummelse og magtmisbrug er midler, som man finder egnet til at varetage den kontrol og overvågning, som holder flertallet i uvidenhed på bekostning af mindretallets ulidelige kynisme.

En regering bestående af uvidenhed snarere end sober analyse er en af de største risici for nationen og verden.

Ord alene i tid og rum, skaber ikke næstekærlighed. Disse værdier skabes kun gennem næstekærlige gerninger, udført af individet som vandrer på livets landevej, modsat dem som i selviskhedens behagelige tilværelse praktiserer dovenskab, grænsende til åndeligt selvmord.

Hvis vi, dem af os, som søger sandhed og som via vores egen liv vil ændre os selv og verden, vil se næstekærligheden blomstre i sindet og ånden hos de af Guds børn, som af egen fri vilje vælger, at gå næstekærlighedens vej, så er det mere end absolut på tide, ja det er ultimativt og essentielt nødvendigt og vigtigt, at kærligheden får mulighed for at spire og vokse i både børnenes og de voksnes sind i dagens samfund og den tilhørende kultur og civilisation.

Tilpasset, rettet og finpudset d. 15 marts på Benji Aschers fødselsdag, mit barnebarn.

Hilsen Morfar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Min mors opdatering & opgradering !

Kirsten Nilsson                                                                                                   04-03-2018

Når jeg nu skriver på din opfordring om at tage afsked med en person, i mit tilfælde min mor, så er det ikke fordi, jeg i mental vildfarelse er fortabt i nogen humanistisk sorg eller en religiøs smerte over at min mor, forlod denne klode, af egen fri vilje, ved selvbevidst at kaste sig ud foran toget på Vangede station engang i 1979.

Når jeg fortælle dig min historie så er det ene og alene fordi, jeg gennem hele mit mere end 50 års lange liv har søgt efter svar til livets mange alvorlige spørgsmål og her i blandt til døden.

Denne søgen har ført vidt omkring, gennem mere end 4-8 of verdens største religioner og flere andre livsfilosofier, kulturer, inklusiv den ateistiske begrebsopfattelse.

Der er et meget stærkt gennemgående træk ved alle disse begrebsopfattelser om døden. Ja, selv den kristne og katolske kirkesamfunds opretholder, inspiratoren, Jesus af Nazaret, som endda illustrerede for sine apostle, disciple og alle troende, at døden ikke er andet end en port, hvor i gennem mennesket bliver transporteret, forflyttet, til næste stadie, niveau i livets udvikling. Dengang havde de meget svært ved at forstå dette, og helt bevidst og tilsyneladende så er denne forvirrende opfattelse vedvarende bevaret helt frem til dags dato.

Dette er åbenlyst beskrevet i artiklen med temaet: Et sidste farvel uden Gud og i hele den kristne samfundskultur som staten via grundloven opretholder som stats religion, sidst ved Henriks død.

I begge tilfælde fremstår begrebet om et liv efter døden som nået uafklaret, noget udefinerbart, noget forvirret og kaotisk. Selvom det egentlig i kosmisk virkelighed er noget helt almindeligt, normalt og dagligdags. En kendsgerning baseret på fornuft, kundskab og visdom, rodfæstet i menneskehedens evolutionære udvikling gennem de sidste 500.000 år.

Der findes mange modsvarende kilder og informationer som tydeligt tilkendegiver at vi mennesker, bliver flyttet fremad i vores kosmiske evolutionære udvikling, når legemet, når sin afslutning, uanset på hvilken måde.

Det er derfor helt meningsløst, tidsspilde og ganske unødvendig at påføre sig selv sorg, bekymring og lidelse over at nogen man kender, holder af eller elsker har forladt kloden. Denne type følelse er kun et bevidst forsøg på at fremstå som berørt i sjælen, men sjælen ville hvis den er modet med sandhed og bevidsthed om livets realiteter, ikke påfører sig denne form for selvbedrag. Selvet, ens inderste personlighed ville ikke kun vide, eller være overbevist om, men ville indeholde en dybtliggende indsigt i den kosmiske kendsgerning, et kosmisk faktum, at den opstigende sjæl (uden den fysiske krop) men med den akkumulerede erfaring og kærlighed, ville blive transporteret, forflyttet, opgraderet og opdateret til næste niveau. En tilstand som Jesus tilsynekomster (19) efter korsfæstelsen var udtryk for og som han i flere samtaler havde redegjort for, nemlig at han ville stige op og at apostlene, disciplene og alle andre, ved dødens indtræden ville følge efter.

En af de væsentligste årsager til Jesu mission på jorden, var, ud af flere, at illustrere at menneskelivet er en guddommelig gave, givet af Jesu’s Fader, (den Højeste Gud, Den Universelle Skaber, Universets Opretholder, Den Absolutte og Den Ultimative, Den Første Kilde og Årsag, Den Uendelige Ånd, Den Evige Førstkommende. ) (Disse betegnelser er sammensatte kompositioner af Guds væsen og natur, beskrivende forskellige sider af guddommen og dens guddommelighed.)

Dette menneskeliv er vores Faders absolutte universelle kosmiske gave. Han deler sig selv og sine egenskaber med os. Vi bliver beriget med et liv i udødelighed, en kosmisk kerne af indre Lys og udstyret med hver vores helt egen individuelle personlighed. Vi har nu frit valg, med kun en præmis og konsekvens, nemlig anmodningen om at: ”Bliv perfekt, ligesom jeg er perfekt.” og den Gyldne regel om at ” Gør til andre, som man ønsker de skal gøre til dig.” Denne forståelse er kendt og udtrykt i de 11 største bevidstheds forståelser på denne jord.

Derfor, da telefonen ringer, en dag i 1979 og politiet oplyser, at min mor har begået selvmord og spørger ind til, hvad de skal gøre med liget, så er det ikke hverken et chok, overraskelse, bekymring, eller på nogen anden måde et problem som forvolder vanskeligheder i mit liv med at blive besvaret.

Jeg oplyser klart og tydeligt at jeg intet forhold har til hendes døde krop, som nu er samlet op i flere stykker og kommet i sorte plastikposer og at for at spare både stat, kommune og undertegnet yderligere vanskeligheder i denne sammenhæng, så må de gerne køre hendes ligdele til den lokale varmeforbrændnings anlæg. For på denne måde at bortskaffe hendes kropsdele ved forbrænding i den kommunale fjernvarme anlæg.

Naturligvis ville politiet ikke dette, så jeg henviser til det mosaiske trossamfund, da hun, engang i 40er var tilknyttet det jødiske samfund i Tyskland, så kan de begrave hende efter eget ønske.

Resultatet bliver at hun nedgraves på den mosaiske kirkegård på Vesterbro.

Under normale forhold ved dødsfald i samfund med modne, udviklet individer, er refleksionsperioden maksimum 7 dage, en uge, hvorefter den efterladte bør forlade sine tanker om den afrejste.

Uanset uvisheden om hvorvidt min mor eller enhver andet opdateres direkte til næste niveau, eller gennemgår en ubevidst hvileperiode, for genopvækkelse senere, så er denne form for adfærd i relation til døden, den normale for et normalt evolutionært moden udviklet individ.

Ingen kirkelige ceremoni er nødvendig, ingen ritualer, symbolik, sange eller bønner er påkrævet.

Ingen sorte klæder, kiste, præstebesværgelser, døde blomster buketter, hellige relikvier, flag, sørge musik eller afholdelse af begravelse eller forbrænding er påkrævet.

Den åndelige frigivelse, som efterfølgende fremkommer i de tilbageblevne, vil helt naturligt blomstre i erkendelse af, at den afrejste, sikkert er nået frem og uanset uvisheden i selve dette, bør det i sidste ende ikke forvolde sorg, bekymring eller på nogen måde forårsage psykisk, mentalt eller åndelig nedbrydning i sindet hos de tilbageblevne.  Erkendelse af, at den opstigende sjæls velbefindende er i kærlige hænder og at dens fremtid er sikret vil, med alt taget i betragtning, først bedst kunne forstås når man selv, senere vågner op på den anden side.

Jo, der er bestemt et element af overbevisning i hvad jeg har skrevet, men der er også en sandhed, at intet kan forandres hernede eller deroppe, af de tilbageblevne, uanset deres overbevisning og af deres talrige mærkelige, mystiske handlinger hernede. Mennesket behøver ikke at skulle overbevise hverken Gud, sig selv eller sin næste om noget son helst og slet ikke i relation til næstekærligheden, som er et guddommeligt kredsløb, hvis kilde har sit udspring i den Højeste og altid vender tilbage  hertil.

Denne beretning er skrevet for at du kan inddrage versionen i din viden om den kosmiske transformation af de dødelige til næste niveau, uden at skulle forholde dig til bedemænd, præster, imamer, rabbier, shamaner, heksedoktorer, eller voodoofolk og humanistiske ateister.

I SINDET af de dødelige på jorden – eksisterer der en stor forvirring i forbindelse med betydningen af sådanne udtryk som Gud, guddommelighed, og guddom. Menneskene er endnu mere forvirrede og usikre omkring de forhold af guddommelige personligheder der er betegnet ved deres talrige benævnelser. På grund af denne begrebsmæssige fattigdom forbundet med så meget idemæssige forvirring, har jeg formuleret overstående redegørelse til forklaring af de forhold som er knyttet til døden, i relation til den menneskelige begrebsopfattelse, således som denne kommer til udtryk både i temaet og i PS, Ramt af livet fortælling, der hvor sorgen, lidelse og død er et indgående element.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden, såfremt vi ikke glemmer at: “Give vores liv til at bevise, at kærlighed er den største ting i verden.”

Jean Ascher
Hesbjergvej 10
5491 Blommenslyst, Fyn
Danmark.
Tlf: 65968020 / 9166 6011

 

Kære Jean –

Tak for din mail. Det er meget tankevækkende, det du skriver.  Mange tak for at dele dine tanker og for, at du tog dig tid til at skrive.

Bedste hilsner

Kirsten
Journalist
POLITIKEn
Rådhuspladsen 37
DK-1785  København V
Tlf: +45 33471382

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

How can I see black holes which are sucking all of the lights and radiation?

Tesla Otto, studied at University of Michigan

Black holes have an event horizon which means past a certain point

nothing is visible but anything around a black hole can still emit light, in form of x-rays which is a common way of finding black holes

also we can see a black if it is siphoning material off of a star because at a certain point the star will just be consumed and disappear

A video

My response

this video explain nothing but the theory of BH, but theory is hardly the same as cosmic facts. The mind of man can invent whatever in theory, but it done not mean it is real. Science like to explain everything, it try, until a another mind invent a new theory. Science history has been like this for many years, and only in the backmirrow, can a reasonable mind conclude the mistakes.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment