Søg Kærlighedens Gud

Søg Kærlighedens Gud.

Søg Kærlighedens Gud i din sjæl og himmelrummet.

Søg Ånde Giveren, som gennem sit væsen giver dig livet hvert sekund.

Søg Det Store Lys, som gennem visdom og erfaring hjælper dig til at forstå.

Søg Den Store Ånd, som bringer dig indsigt i Livets uendelige mysterium.

Søg Den Højeste Høvdings guddommelighed, som fører dig til fuldkommenhed.

Søg Den Store Lærer, som gennem undervisning beriger din personlighed.

Søg den Ene Sandhed i stedet for de mange, så du ikke fare vild i egen sindsforvirring.

Søg Den Eneste Kilde til Livet, den levende som fører dig mod uendelighedens evighed.

Søg Gudernes Gud, skaberen af alt mellem intet og det hele.

Søg Kærlighedens Gud, hvor end du er, for han er til stede i tilværelsens eksistens, i universernes univers, i dit indre, uagtet din manglende formåen til at opdage det.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Historien om hvad et hjul kan gøre ved en mand.

Historien om hvordan ChangHigh Cirkus, Københavns Unicykel Klub, Københavns Cirkus klub og Fyns Cirkus Klub blev til.

Der var engang en hel almindelig mand. Som senere skulle vise sig at være ret så usædvanlig. I 1979 købte han en ethjulet cykel, idet han havde udtænkt den snedige plan at forære sin 5 års datter en som hun kunne lege med, når de skulle på ferie på Bornholm, og så han selv imens kunne ligge uforstyrret på stranden, og læse sine bøger.

Der var næppe gået mere end 5 minutter efter overrækkelsen af gaven, før hans datter Catjaya med høj stemme forkyndte at en sådan cykel kunne hun så absolut IKKE køre på og i øvrigt var den alt for stor. !”Du kan selv prøve, far.” var hendes sidste ord, inden hun temmelig uinteresseret forlod pladsen.

Nu måtte jeg til min store irritation prøve kunsten. Det var hverken let eller særlig behageligt, mest af alt mindede det mig om middelalderens tortur bukke, dem hvor man bliver opsat tværs over en bjælke med store tunge lodder i benene. Jeg knoklede som besat med bare at få mig selv op og sidde stille et øjeblik, men hver gang faldt jeg hurtigt ned.
Af flere uforklarlige årsager, som jeg ikke her skal redegøre nærmere for, skete det forunderlige. Nej ikke at jeg kom op og sidde, men at jeg blev besat af lysten til at kunne. Jeg var som tryllebundet, forhekset og på mærkelig vis underlagt den ethjuledes magiske kraft … hvis eneste stemme hele tiden sagde “Op, prøv igen! Op, prøv igen! Op, prøv igen.” i en let monoton hvislende og indsmigrende decibel.

3 dage senere vågnede jeg op i sengen, hævet, rød, hudløs og delvis lammet imellem benene, helt oppe fra skridtet og ned til knæene. Jeg kunne kun med meget besvær komme ud af sengen, og gå …..det var totalt umuligt. Dette føltes værre, end hvad jeg nogensinde tidligere havde prøvet af smerte … jeg var omtåget og befandt mig i en stærk beruset, euforiserende tilstand, hvis eneste lindring syntes at være mere børnepudder.

Som månederne gik, blev det noget lettere og med ankomsten af foråret 1980, unicyklede farmand uden besvær hen over græs, grus, sten og asfalt. Måske ikke helt så elegant som en gazelles spring hen over steppen, men snarere noget som lignede en blækspruttes forsøg på enarmet linegang.!

Da efteråret kom, føltes alt helt anderledes.!
Nu var ethjulet cykling op ad strøget blevet til en følelse af at være en hurtig svømmende ål mellem en flok sløve krabber. Med tiden skulle selv denne følelse ændre sig til noget helt andet, noget meget mere sublimt og svævende.

Ved begyndelse af året 1982 havde jeg lært flere børn at unicykle og vi besluttede at starte en lille klub. Først kaldte vi den Dansk Unicykel Union, meget senere Københavns Unicykel Klub, en lands-dækkende altfavnende organisation, hvis overordnede mål var og stadig er, at udbrede interessen for den ethjulede cykelsport / kunst.

Vi optrådte på strøget, fik små jobs på forskellige børne- og ungdomsinstitutioner og nu kaldte vi os Cirkus ChangHigh.

Fritidslovgivning gav os mulighed for at låne en offentlig gymnastiksal og hele vinteren trænede vi hver lørdag og søndag. Mange drenge og piger blev medlemmer og årene gik. Den ethjulede cykel sport spredte sig til utallige institutioner og tusindvis af børn stiftede bekendtskab med den ethjulede cykelkunst.

KUK afholdt ligeledes i 1982 sit første RUNDETÅRN UNIRACER RALLY, Rundetårn op & ned på en ethjulet cykel.

I 2016 afviklede jeg vores 35 års Jubilæums Royal Rundetårn UniRacer Rally Ræs  og unicyklede for første gang op og ned på verdens første elektroniske total sinds computerstyret ethjulet cykel.

I 1984 afviklede vi landets første Danmarksmesterskab og tog samtidig kontakt til Tyskland, Holland, USA og Japan.

  1. Den ethjulede cykel er meget mere end et legeredskab.
    Jeg har observeret, at unge piger og drenge igennem deres egen individuelle træning og leg med den ethjulede cykel og jonglering, bliver mere harmoniske og får en speciel stærk selvbevidsthed om egne evner og egenskaber.

Den ethjulede cykels stabiliserende og ergo-dynamiske stimulering af de 2 hjerne halvdele fremmer en harmonisk fysisk og psykisk udvikling hos børn. Det er min opfattelse, at såfremt samfundet satsede mere på kreative fag, contra de materielle, ville kriminalitet, narkomani, sindssygdomme og andre typer af personligheds forvrængninger blive markant formindsket. Lige som jeg mener at en stimulering eller beskæftigelse af børn, uden at sætte dette ind i en større immateriel sammenhæng kun frembringer selvhøjtidelige egoister der mangler forståelse for deres egen plads i en større sammenhæng.

Ethjulet cykling og jonglering er ikke et universal middel mod åndelig og spirituel reducering, men en ud af flere måder, hvorved vi, samfundets “fornuftige voksne” kan ændre og forebygge fremtidens problemer for vores børn.

Børn har brug for viden i ordets bogstaveligste forstand. Viden om alt, hvad der vides noget om. Viden er som værktøj, der kan bruges, når der er brug for det. Børn, hvis viden er mangelfuld, bliver ufuldstændige og umodne individer i et selvudviklende samfund, som ikke vil være i stand til at opbygge noget nyt, men snarere fortære og nedbryder det allerede opbyggede, når dets borgere er underudviklet, mangler basis uddannelse i åndsforståelse, viden, kendskab og kosmisk indsigt i livets realiteter. Ligeledes så er mangelfuld motorisk udvikling et handicap, når dette ikke stimuleres gennem leg og  frivillig øvelse, men udelukkende gennem selvisk idrætsforeninger (DGI) og fitness centre.

Når et samfund ikke kan se det værdifulde i at udvikle selvstændige selvregulerende og selvmotiverende individer som gennem selvbeherskelse af sind, ånd, og personlighed, så nedbrydes selve ideen om  ethvert demokratisk betalings princip, hvis hovedformål er at hjælpe til selvhjælp. Når de styrende ministre og folkevalgte ikke foregår folket med et positivt eksempel, så er det yderst vanskeligt at overbevise befolkningen om  rigtigheden   og værdien af deres social kulturelle prædiker, politikker og lovreguleringer når deres umoralske  handlinger viser at de ikke selv er underlagt egne idealer og principper.

Når falskhed, løgn og bedrag “alternative alternativer” præsenteres som grundlovs gyldige sandheder, mens de i kosmisk virkelighed er  manipulerende illusoriske påstande baseret på frygt og uvidenhed, så vildledes folket  med vilje og dette vil i sidste ende føre til samfundets nedbrydning.

  1. At unicykle i dag kan siges under følgende motto:

Alt hvad du gør på 2 ben, gør vi på et hjul..
Kom og prøv selv, det er svært, sjovt og spændende.
Få styr på dine 2 hjernehalvdele, lær selvkontrol, balance og harmoni.
Lad det ikke kun snurre mellem benene, men også mellem ørene.
Bliv Unicyklist for en dag eller Universal forever…
Test dig selv på toppen af Livets hjul.
Begrebet Frihed er relativt i forhold til bevægelse….udvikl din 4 dimension, bevæg dig fremad, sidelæns, baglæns, samt opad, nedad, udad og indad.
Bliv kosmisk bevidst om dine uendelige muligheder som Gøgler og Menneske af Guds Nåde.

 

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden.

Med  varme hilsner fra gøgleren Chango alias Jean i ChangHigh Cirkus

Jean Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Det moderne menneske

Debatindlæg: Det moderne menneske skammer sig alt for meget og mere og mere.Indløg af Krista Korsholm Bojesen, søndag 8 Januar 2017 i Politiken.

Grundlæggende er hele konceptet  om menneskets tilstand er  godt gennemtænkt og  vel forstået, men selve  årsagen, kilden, som fejlagtigt er betegnet  perfektionssyge er mere end misvisende, den er essentielt forkert forstået.

Perfektion eller fuldkommenhed er ikke en lidelse som forårsager skam, tværtimod. Der er intet skamfuldt eller syndigt over at  udvikle sig fremad mod  perfektion.  Selvkontrol, selv beherskelse af egne energier, følelser og tanker samt handlinger er alle  egenskaber af værdi og når disse beherskes i en harmonisk symbiose opnås fuldkommenhed med tiden.

Kontroltab som beskrevet skyldes manglende selvudvikling, selvforståelse og kosmisk indsigt i den virkelighed som mennesket er en del af og hvorfra det nedstammer.

Vores alles Skaber har endda anmodet os i næstekærlighedens navn om at arbejde mod fuldkommenhed, selverkendelse og  guddoms forståelse.

Den nåde du med rette omtaler er barmhjertighed til ens næste, så tilgivelse over for det uperfekte, det ikke fuld udviklet individ, ikke bliver problematisk (skamfuldt) men  en befrielse, en opløsning af skammen (fejlen).Ingen  mennesker fødes perfekte, det er netop målet at blive dette, gennem visdoms indsigt, ånds forståelse og næstekærlighed.

Når mange mennesker i dag skammer sig alt for meget og heri har du ret, så er årsagen en anden.

Nemlig, at det samfund, hvori vi her og nu befinder os, både socialt, kulturelt, uddannelsesmæssigt , økonomisk og filosofisk,  samt religiøst har valgt at udradere, delete, fjerne, slette det absolutte mest ultimative og essentielle i  vores altomfavnende  (kærligheds) liv, selve den grundlæggende algoritme, kerne og første kilde og årsag til den kosmiske virkeligheds  eksistens og tilværelse.

Når ethvert menneske  fratages retten til med egen fri vilje at relatere sig til Skaberen af universernes univers  med alt hvad deri er, så nedbrydes sjælen og den levende  kærlige ånd får sine rødder skåret over og derved forhindres individets  højere udvikling. Der sker en nedbrydning, som ender i meget mere end skam og skyld, men også i lidelse, synd og selvdestruktion.

Dette mit lille indlæg,  er ikke skrevet for at udlede alle trådene  og måske kunne man indvende at mennesket har ret til at tro hvad end det finder brugbart at forholde sig til, men når den moderne civilisation ikke  anerkender andre idealer og værdier end selvtilfredsstillelse og egenrådig begærlighed, så er det med til at fremkalde  emotionelle årsagssammenhænge til  personlig utilstrækkelighed, mindreværd, manglende energi, frygt og i sidste ende fysisk, psykisk og åndelig  nedbrydning og det er netop her skammen, skylden og  synden tager over. Dette er diametralt modsat- dette er ufuldkommenhedens / det uperfektioneret kaos. Åndsforvirringens  antiklimaks og sindets selvudslettelse.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Til Kirkeministeren Mette Bock

Til Kultur – & Kirkeminister                                                                           1.1 2017

Mette Bock

På foranledning af din kronik i Politiken lørdag 31 december 2016, vil undertegnede gerne forespørge om følgende:

Med baggrund i artiklen, men især de 2 sætninger:

Citat: ”Det eneste, der ikke står til forhandling, er evangeliet – og sådan må det være hos os protestanter.                                                                                                                                                               ”Det er i hvert fald meget uprotestantisk ikke at turde udfordre og trykprøve de rammer, der gennem samtlige 500 år har ændret sig med jævne mellemrum – trods evangeliets urørlighed.”

Der synes at være en direkte modsætning i disse to udsagn. Evangeliet er ikke til forhandling (bestemt, afgjort) og det uprotestantiske i ikke at turde udfordre og trykprøve rammerne – på trods af evangeliets urørlighed.

Det er jo netop evangeliet, dets fortolkning, doktriner som til stadighed forhindre mennesket i at finde sandhed, skønhed og næstekærligheden.

Når evangeliet prædiker:

At bibelen er Guds sande ord og at dette ikke kan ændres.                                                               Når menneskebarnet fødes i synd.                                                                                                           At Jesus er selve Gud og guds søn. Denne gud og selvsamme søn som via korsfæstelsen gennemgår døden og dette værende guds måde at formilde, tilgive (2 personer i en, selvofring), som en offergave. Ved at ofre sin søn, sig selv til forløsning af synden som han selv gav. Det såkaldte sonoffer.                                                                                                        Menneskets tilblivelse som skabt væsen, uafhængig af evolutionens udvikling.                        Kirkens egenrådige påstand om at være Gud Skaberens eneste sande repræsentant på jorden og at gudsdyrkelse skal ske i organiseret menigheder og fællessammenkomster, efter ritualer.                                                                                                                                             Doktrinen om jomfrufødsel, helvede, den enbårne (eneste fødte søn af Skaberen), begrebsopfattelsen om Faderen som en hævngerrig, vred Gud… disse og flere endnu, er alt sammen dele af evangeliet og fremstår i dagens Europa som fundamentalistisk bibel fortolkning.

Er alt dette slet ikke til debat?

Hvorledes stiller ministeren sig til disse fortolkninger, kristne kirkelige (delvise hel og halv katolske) doktriner, dekreter og egne lovregler?                                                                        Er disse emner slet ikke til debat?

Evangeliet er så absolut ikke urørligt, men bør grundlæggende ændres gennem bevidstheds forståelse, indre åndelig begrebsopfattelse. I sidste ende så er samtlige af disse doktriner, kun personlige opfattelser og kan aldrig anvendes som religiøs vejledning for andre end en selv.

Desværre viser erfaringer, at hverken folkekirkens personale, fra graver til biskop, har den mindste interesse i at ændre på bestående, og med god grund. Disse personers livs grundlag, i særdeleshed det økonomiske er jo opretholdt af staten, der som du erkender, anerkender religions frihed men ikke religions lighed. Stats religiøs finansiel understøttelse af en privilegeret gruppe af troende, er ikke, uanset teksten i grundloven, guddoms bestemt og bør som sådan ikke lovgives på denne måde. Samtlige tidligere kirkeministre har heller ikke fundet anledning til at opløfte de kirkelige dekreter og doktriner til kosmisk sandhed i overensstemmelse med Jesu budskab om at være for sin næste hvad man ønsker denne bør være for en selv.

Det klassificeres bedre som religiøs kultur diskriminering at tildele særstatus, privilegeret økonomisk sponsorat til en gruppe troende mens man forholder sig uengageret i alle andre, men som en slags kompensation giver man disse retten til eksistens i samfundet med alm. skattefradrag.

Religions dyrkelse i et samfund bør være menneskene frit stillet, når blot disse ikke udøver magt, tvang, skade, vold eller andet mod anderledes troende. Religiøse fællesskaber bør selv finansiere alle deres aktiviteter. Sælg kirkerne til dem som gerne vil tilbede den kristne kirkes gud eller bedre transformer disse huse om til sande Guds huse, hvor alle uanset tro kan dyrke tilbedelsen. Lad samtlige menighedsråd bestå af repræsentanter for flere forskellige religioner.

Dette princip, bør grundlæggende også gælde hele skolesystemet. Ideen med særskilte religiøse skoler uanset om disse er muslimske, jødiske eller kristne, bør alle kunne fungere under samme tag så at sige. Hvis du virkelig ønsker at ændre samfundets åndelige forståelse af religiøsitet, så arbejd for anerkendelse af universel kosmisk bevidsthed.  Samtlige omtalte religioner bekender sig grundlæggende alle til den samme Gud og ikke kun burde men skal kunne samarbejde i den sociale udvikling af menneskebørnenes, borgernes børns udvikling indenfor åndelig viden og forståelse. Der er intet manipulerende, indoktrinerende hjernevask forbundet med at uddanne menneskebørnene om en Universel Skaber af alt livet, lyset og den næstekærlighed som gennemstrømmer vores sind og personligheder. Kan disse religioner ikke samarbejde om sådanne tanker og lærdomme, så er de slet ikke egnet eller kvalificeret til at kalde sig en religion. Deres evne til at udbrede kærlighed til livet, med alt hvad dette indebærer, er dokumentation for deres sande væsen og natur. Selv Jesu siger, at det er på frugterne af vores arbejde at vi bekræfter vores sande kærlighed.

Guddoms opfattelse, uanset hvilken, bør i et demokratisk samfund, altid være, et individuelt spørgsmål. Staten bør tilvejebringe lige rammer for alle, (og disse behøves ikke at være af økonomisk art) men kan i sin egen natur naturligvis ikke give forrang til nogen. En stats administration kan have medlemmer som er personlige religiøse, men staten (som ikke er en personlighed) kan som sådan ikke være det. Relationen til vores Fader er altid personlig og ethvert religiøst fællesskab, kan godt samarbejde om udbredelse af en sådan individuel religiøs selvstændighed, men aldrig kan selvsamme organisation stigmatisere, institutionalisere eller legalisere en sådan på bekostning af alle andre tilsvarende religiøse fællesskaber. Det er ikke ordene i en trosopfattelse som udgør troen, men bevidsthedens handling i relation til sin næste.

Lad mig ligeledes henlede ministeren på nedenstående. Ministeren skriver citat: ”Jeg fornemmer en stigende interesse for eksistentielle spørgsmål, som vi måske har haft lidt for vanskeligt ved at tale om. Sproget har tabt.”

Hvis ministeren virkelig seriøst mener overstående citat og gerne vil ændre på sin sproglige erfaring og udtryksmønster i åndelig relation til guddommelighed og dens virke på jorden, så kan jeg anbefale læsning af ” The Urantia Book” på dansk Urantia Bogen.

Denne findes på flere sprog, og der arbejdes i øjeblikket på færdiggørelse af anden udgave på Dansk, med håb om en mulig trykning i løbet af få år.

Teksten kan dog downloades, hentes fra dette link: http://urantia.dk/

På nuværende tidspunkt er samtlige 2100 sider, 196 kapitler, oversat til dansk og heraf er de første 20 blevet bearbejdet, redigeret for anden gang og denne redigering er løbende frem mod 2018, hvor det forventes at samtlige kapitler er færdig redigeret anden gang.

I fald at ministeren kunne tænke sig en engelsk version, sendes en sådan gerne vederlagsfrit.

Urantia Bogen er uden overdrivelse den mest gennem bearbejdet tekst omhandlende ikke kun Jesus liv og lære, men også hvad angår præsentation af universets opbygning, konstruktion og administration, samt de historiske kilder som fyldestgørende beskriver menneskets tilblivelse og eksperientielle evolution frem til i dag.

Urantia Bogens mission er at fostre personlig spirituel erfaring og en forhøjet opmærksomhed på vores individuelle forhold til vores Universelle Fader og til hinanden. Dens mission er at harmonisere filosofi, kosmologi og religion så det står i et rimeligt forhold til den intellektuelle og kulturelle udvikling i en tidsalder med hastige videnskabelige fremskridt.
Bogens mission er at bringe alle folk på jorden forhøjet kendskab til Jesus, og samtidig fortrænge den traditionelle teologiske religion om Jesus med en ny dynamiske, levende fortolkning.

Med Liv, Lys & Kærlighed vil vi forandre os selv og verden.
Med varme hilsner fra

Jean Ascher
Hesbjergvej 10
5491 Blommenslyst, Fyn
Danmark.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Til Min Datter og hendes søn.

Til Min elskede Catjaya

Sender denne budskab til dig, med et inderligt håb om at du vil fordybe dig i essensen af forståelse og forhåbentlig opnår den erkendelse og erfaring, som er nødvendig for at vi begge kan komme videre.

Teksten er formuleret, indeholdende det vigtigste i relation til den konflikt og situation som jeg oplever, at vi er i. Dette er ikke en social psykologisk gennemgang af samtlige fakta og relevante kendsgerninger, men et koncentrat deraf.

Det er hverken en verbal skideballe eller en nedvurdering af dig som menneske, kvinde og mor. (i den rækkefølge). Men det er en yderst kortfattet indsigt i de vanskeligheder som vi mennesker altid er konfronteret med og som vi efter bedste evne og med vores kærligste egenskaber skal forsøge at løse for at komme videre, ikke kun gennem det jordiske livs trivielle besværligheder, uanset om disse er materielle eller intellektuelle, men i særdeleshed de spirituelle og åndelige udviklings niveauer som er krævet for at vi som mennesker kan udvikle os til glade, harmoniske og elskelige væsener.

Du tilbragte 24 timer her i huset, hvoraf du var fraværende fra mig i de 12 og ud af de resterende 12 timer tilbragte du de 3 med Søs og Kenan og 8 med din søn. Mentalt var du lukket, uengageret og udviste ingen særlig stor interesse for noget som helst, udover at klistre dig i forfejlet moderkærlighed klods op af din søn, overbeskyttende, regulerende og yderst bestemmende i samtlige af hans adfærdsmønstre. Disse egenskaber kan under de rette forhold været ganske fornuftige og formålstjenstlige men som de blev præsenteret her i huset var de forvirrende og helt usammenhængende, da hverken drengen eller dig selv fik lov til at være dem de normalt er. Din rolle havde karakter af social samfunds kontrollør, overvåger og dominerende (fængselsbetjent) og din søn fangen. Drengen der aldrig fik lov til at gøre noget på egen hånd, drengen som følelsesmæssigt er knyttet(fast bundet i sin uvidenhed) til dig og ikke er i stand til af egen fri vilje at kunne handle.  I virkede som et ægtepar med mere end 50 års samliv, den ene underkuende den anden som havde opgivet selvstændigheden. (Forstå det nu rigtigt).

Da du sidst lørdag eftermiddag, lidt tid inden i skulle i seng, tog Normerne (bogen) frem og jeg så den, smilede jeg indvendig, i det undertitlen hed” Den eventyrlige eventyr” og da du hentede den tilsvarende bog på mit skriveborg, hed undertitlen” Vores Største eventyr” og selvom du læste et par sider højt, midt i bogen, mens Benji tegnede og ikke udviste særlig stor interesse for hverken teksten eller billederne i bogen, (som du ikke gav nogen forklaring på), så var der en eneste særlig relevant tilkendegivelse som kom til udtryk, ved denne lille boglæsnings begivenhed.  Måske betyder den ikke ret meget for dig, du reagerede i hvert fald ikke særlig overrasket eller forbavset, eller som om at du ikke vidste bedre, havde kendskab til netop denne ikke ubetydelig begrebsopfattelse som din søn, uden den mindste tvivl eller ”uafklaret” fremsagde med en ganske bestemt tone, som en velgennemtænkt konklusion, nemlig: ”At Gud ikke eksisterede.”

Bemærkelsesværdigt er det, at han som 6 årig er fremkommet til denne konklusion, og at du som menneske, kvinde og mor ikke synes at tage særlig notits af sådan en udtalelse, for det eneste jeg  hørte dig sige var; ”Jeg har da fortalt dig om, at mennesker har forskellig opfattelser.”

Ja, menneskerne har forskellige opfattelser, men ALLE OPFATTELSER og selvopfundne koncepter er IKKE ALLE rigtige.

Utallige mennesker, vælger af egen fri vilje, ikke at forholde sig, undersøge, efterprøve, gennemtænke, forstå og bearbejde de tanker som gennemstrømmer deres sind, sjæl og personlighed og som har deres oprindelse i den guddommelige del, som er iboende i vore indre. Dette valg er frivilligt, den Højeste tvinger ingen, absolut ingen, til at relatere deres ånd, deres væsen og karakter til en guddommelig oprindelse, uagtet at dette netop er hvad mennesket ER. Skaberen, Gud har givet dig og mig og alle, inklusiv Benji, livet som en gave, til at forvalte efter bedste evne. Det er hverken Annette eller mig som har givet DIG livet, vi har ikke gjort andet end at forbinde os, sammenknytte 2 selvstændige guddommelige elementer, sammenflettet 2 DNA kæder til en NY, nemlig dig. At dette så i et jordisk billedet kaldes kønsakten og mange andre ord er ikke i dette budskab relevant.

Når du og Tom, tilsvarende har sammensmeltet jeres genetiske potentialer, til et nyt skabt væsen med et levende liv i ånden, midlertidig her på jorden, så er det en gave til jer, således som du er en gave til Annette og mig.

Denne gave er vores afkom, og som forældre er vi forpligtede til at rådgive, vejlede vores børn i deres søgen efter sandhed, skønhed, godhed og glæde. Dette er hvad dette budskab er.

Når du nu selv står som mor, så er det livsvigtig at du forholder dig til den guddommelige kærlighed som flyder gennem dit væsen, fra Tankeretteren, den guddommelige del, vores Fader har givet hver enkel af os i gave, til at hjælpe os fremad, indad og opad. Hvis mennesket nægter (fravælger) at samarbejde med dette fragment, denne guddommelige del fra Gud, så vil det ikke kunne udvikle sig i balance og harmoni (synkron) med Faderens vilje, som gennem hele vores evolutionære historie (eventyr) har været udtrykt således: ” Vær fuldkommen (perfekt), således som jeg er.” Vi fødes alle ufuldkomne (uperfekte), som nyskabte individer, enkel individualiteter med guddommelig potentiale til erfaringsmæssigt og eksperimentalt, at fuldkommengøre OS. Dette har vores Fader bestemt, men selvsamme har foræret OS, i gave, en vejleder, en kosmisk turistguide (ja, en universel guddommelige upersonlig del af sig selv), en Mysterieledsager til at hjælpe OS i vores kosmiske evolution (eventyret) mod forening og sammensmeltning med (dvs. blive en del af Gud, men stadig være dig) den Første Kilde og Center, den Eneste uforårsaget Årsag, den Universelle Fader, Guddomsabsoluttet, Den Ultimative og Den Evige Uendelige. Benji er et barn af denne Højeste og du bør efter bedste evne præsentere ham for Skaberen af universernes univers og alt hvad der heri findes. Der ville intet være, hverken i tiden eller rummet, eller udenfor såfremt den Almægtige, selveksisterende, selvopretholdende, selvstændige og selvudviklende identitet, hvis bolig både er i Paradiset (som er udenfor tid og rum), såvel som i alle bevidste levende væsener, (i tid og rum, samt i evigheden) ikke var en kosmisk realitet og universelt faktum.

For mere end 50 år siden sagde du engang til mig:” Far, jeg vil kun besøge dig, hvis du er klar i hovedet, i dit sind og ikke påvirket af noget kunstigt.” Dette ultimatum, lidt anderledes formuleret, J.)  rettede jeg mig efter.

Senere i livet sagde du: ”Far, hvorfor oversætter du ikke Urantia Bogen til dansk, så er det meget lettere at forstå den.” Dette har jeg nu gjort. Ikke for at tilfredsstille dig eller opfylde dit personlige ønske men for at hjælpe alle dem, som gennem deres liv, finder det meget svært og næsten umuligt at forstå vores elskelige Fader, som gennem sin helt egen specielle måde, metode, stil og form har valgt at frembringe det absolutte, ultimative kosmiske univers med alt hvad deri ER.

Selv har denne Skaber engang sagt: ”Jeg ER, den jeg ER.”

Vi er alle børn af denne, den Højeste og vi har et (frivilligt) ansvar, en uforpligtende forpligtigelse til at give vores erkendelse af denne kærlighed til livet, videre til dem der kommer efter os.

Døden er ikke en endestation for det individuelle liv, din identitet og personlighed, kun en forvandlings fase, en transformation til næste niveau (klasse, klode, eksistens) og det er din opgave at forvalte livets gave, på en sådan måde, at du er klar, når dagen kommer for opdatering.

Ligeledes er det din opgave, at formidle denne viden, forståelse og kundskab videre til dit afkom og alle andre som vandrer gennem livets labyrint i søgen efter forståelse, indsigt og kærlighed.

Dette er det vigtigste i dette liv. Det er ikke relevant hvorvidt vores afkom bliver socialt tilpassede funktionsdygtige individer, hvis deres sind, ånd og personlighed er i kaos.  Hvorvidt man er gadegøgler, bonderøv, social outsider eller statsminister, rigmand eller velhavende er fuldstændigt underordnet, hvis man ikke er søgende i udviklingen efter guddommelig kærlighed og praktisere denne efter bedste evne og af egen fri vilje, når man hen ad vejen finder højere erkendelse.

Derfor anmoder jeg dig om, at forholde dig til dette budskab, bære mine ydmyge ord til dit hjerte og videre til din søn, på en sådan måde, at vi alle 3 og mange andre i fællesskab kan få glæde derved.

Hvis du med baggrund i ovenstående budskab, ikke er af den opfattelse at mine ord er relevante (til at tro på) eller at forståelsen deri ikke har din interesse eller er vægtet af værdi for dig og din søn, og at du med klar bevidsthed ikke er enig heri, så må det være således.

Din jordiske far.


17 November 2016. fra Catjaya Ascher

Kære menneske

Jeg kan ikke være enig og oplever at du slet ikke kender mig.

Jeg oplever mig ikke elsket af dig.

Jeg har prøvet at forbedre vores relation i hele mit voksne liv, men har ikke oplevet at min vinkel eller min indsigt har værdi eller effekt hos dig.

Der er mangel på omsorg, fællesskab og kærlighed i vores familie.

Min søn kan være ligeså provokerende og spontan som sin morfar og udsagn om tro er ofte oppe her hjemme, og forskellige reaktioner er løbende repræsenteret.

Din tro har været stor inspiration til min tro, men min kontakt til mine tankerettere er ikke synlig for dig. Og jeg oplever ikke at du anerkender muligheden for at denne kontakt er intakt og har stor effekt på mit liv og mine gerninger. Og jeg ønsker ikke at blive prædiket for.

Jeg vil ikke gå længere i min argumentation, da jeg oplever du skriver på en måde, hvor jeg kun kan sige enig eller uenig og så afvente min fars reaktion på mig. Min erfaring er at jeg oftest er forkert i dine jordiske øjne, forblændet af din opfattelse af at være et meget åndeligt udviklet menneske modsat os andre. Jeg savner balance og udvikling hos dig i din jordiske form. Og jeg vil gerne leve med en grundlæggende oplevelse af at være et helt ok menneske med balanceret kontakt til både mit jordiske og åndelige selv. Her skal en far ikke dømme.

Dont be disappointed, I am human.

Trust god


18 November 2017

Til min elskede Datter Catjaya

Essentielt og i relation til det væsentligste i din respons, så tillad mig, uden at du hverken skal  føler dig forurettet eller prædiket for, at orientere dig om at din far elsker dig, uanset at du tilsyneladende ikke oplever  det tilsvarende. Af denne grund og flere andre relateret til hvad kærlighed egentlig er, synes at være årsagen til din forvirring og uafklarethed.

At den omsorg, fællesskab og kærlighed du ikke kan få øje på i familien ikke skyldes, at den ikke er tilstede, men beror på den kendsgerning at du ønsker at definere hvad dette skal være, frem for at forholde dig til hvad der rent praktisk, faktisk og i kosmisk virkelighed er og sker.

At du præsentere forskellige variationer af begrebsforståelse er udmærket, men  du synes at vægte alle lige ( eller er de ligegyldige), uden at forholde dig til essensen af kosmisk realitet. Menneskeskabte religioner, er som navnet angiver menneskeskabte, (man made on earth), mens åbenbaret  livsopfattelse synes at være et ukendt emne  i din bevidsthed.

At du tilsyneladende er af den overbevisning, at hvad du gør er forkert i din jordisk fars øjne og at denne (mig ) skulle være forblændet af min egen åndelige udviklet tilstand, i modsætning til dig og alle andre,  er intet andet end din egen personlige undskyldning for ikke selv at ville udvikle dig. Du skriver endda ” savner balance og udvikling hos dig i din jordiske form” – men du ser åbenbart ikke at årsagen er, at du ikke selv har engageret dig seriøst i mange år med at opløfte, udvikle, og lære om kosmiske realiteter. Så når afstanden mellem os er vokset , så skyldes dette primært at du ikke har ville engagere dig i det arbejde som jeg gennem samtlige af alle dine voksne år har været fuldtids beskæftiget med. Engang sagde du ”Når Urantia Bogen er oversat til Dansk, vil jeg læse den.” Det er den nu, men ikke engang et lille 30 sider hæfte  gider du forholde dig positivt til, uanset at dette i sig selv netop ville kunne hjælpe dig til bedre at præsentere kosmisk guddommelig sandhed for dit barn, frem for  forskellige variationer af menneskeskabte manipulerende religions opfattelser.(Som alle tilhører fortiden.)

At du  i fejlagtig misforståelse omtaler det forhold at vi mennesker har flere Tankerettere, må bero på  uvidenhed. Hvert mennesker har en særskilt, speciel del, et fragment, en individualiseret  upersonlig del  fra Skaberen af  universernes univers med alt hvad disse indeholder. Denne upersonlige del, er netop upersonlig, idet vores himmelske Fader ikke  giver nogle af sine væsener særlig forrang, alle er i et ligeværdigt forhold til Guddommen. Men når disse væsener, hvad enten dette er i tid og rum, eller i evigheden reagere på omgivelserne, så gør de netop dette ud fra deres erfaring, visdom og kærlighed, som de har opnået i deres evolutionære udvikling mod  guddommelighedens kilde. Selv mennesker handler i overensstemmelse med deres evne  og egenskaber til at implementere denne  lærdom, i relation til vores Faders vilje og i overensstemmelse hermed.

At betegne, mit sidste budskab som dømmende, og igen, at hvad jeg skriver til dig som  værende prædiken, bekræfter kun at du ikke er modtagelig for åndelig kommunikation og altså at dit forhold til din Tankeretter ikke er intakt. Hvis din jordiske far ikke engang kan skrive seriøst til sin datter og forvente at blive modtaget  med fornuft og  indsigt, hvordan skulle da din himmelske Fader, som via Tankeretteren kunne formidle indsigt og vejledning, samt rådgivning i kærlighedens måde at virke på.

Det er helt sikkert at Tankeretteren har en stor effekt på de væseners sjæl og personlighed, hos hvem de bor, men de tvinger ingen til noget som helst, men afventer  majestætisk  individets egen frie vilje til, at vælge, at ville følge Faderens vej. Husk: Det er på dine frugter at du er kendt. Ikke  vores  ord eller børn, men vores handlinger i relation til næstekærlighed.

At når du ikke ønsker at kommunikere, fordi jeg skriver på en måde, du ikke er tilfreds med, eller  rigtig forstår, eller som du i egen forventning og dømmende har besluttet er udtryk for at jeg opfatter dig forkert, så forholder du dig slet ikke til indholdet, men er udelukkende  selvoptaget og fanget i din egen  uafklaret begrebsforståelse om hvorledes en far skal reagere, respondere og være i relation til sine børn. Dette er beklageligt, uheldigt og yderst sørgmodigt. Bedre havde det været om du i egen person havde fundet min udstrakte hånd, kærlig og venlig, frem for dømmende, dominerende og  styrende. Man bliver ikke grundlæggende  ”et helt OK menneske” sådan af sig selv uden indsats, bestræbelser og  mange anstrengelser på at finde  forståelse, kundskab og visdom i ens vandring gennem denne sfæres  mystiske labyrint på sin eventyrrejse i søgen efter  Guds højere, dybere og evige kærlighed.

26 November 2016

Til Min Datter Catjaya

På forunderligste vis har du valgt ikke at responde tilbage fra sidste email og hvorvidt dette skyldes at du fastholder begrebsopfattelse fra din egen tidligere email eller hvorvidt du finder din far uegnet til at kommunikere med, ved jeg ikke. Det er dog i egen og fælles væsentlighed nødvendigt at vi fastholder kontakten, men mindre du altså er nået til en konklusion der for dig peger i modsat retning.

Det er dog forbavsende  bemærkelsesværdigt, at du, selv uden min ”råbende stemme” men med de skrevne ord forbliver tavs. Vigtigheden af lydvolumen var altså ikke det afgørende som du ellers tit har påpeget.

At indholdet i mine emails har været alvorligt, siger vel sig selv, idet disse emner er dem vi er berørt af, dem som for os er essentielle, men når du ikke af hjertet og med beslutsomhed  vælger at sende feedback, så er selv dette jo et svar. At svaret så er af en afvisende karakter er også dit valg.

Når jeg som far påpegede hvad jeg tidligere har skrevet, så var dette netop fordi at det var hvad jeg oplevede og selv om du ikke er eller var enig heri, så forandre dette ikke den kendsgerning  som er relateret til hvad der foregik.

At du gennem mere end 1 år har været tilbageholdende med besøg o.lign.  og  dømmende i næsten alt hvad jeg  arbejdede med, eller rettede du har været afstandstagende til det meste, og generelt kun været fokuseret på, at jeg skulle  understøtte dig, og selvom jeg i  samtlige alle år har tilgodeset dig i ethvert alvorligt ønske du har forelagt for mig så vælger du vedvarende at forkaste enhver  forklaring, om  rigtig mange emner, som jeg har forsøgt at  orientere dig om, og inklusiv  din og Benjis adfærd ved sidste besøg.

Det er du som menneske naturligvis i din gode ret til – ja du er endda  social realistisk nok til at påpege at familien lider af social omsorg, manglende fællesskab og kærlighed i familien, men af uforklarlig årsag så synes din email kun at udtrykke, at det er alle os andre, Kenan, Søs og undertegnede som har disse såkaldte emotionelle vanskeligheder. Du bortforklarer endda din manglende lyst til at kommunikere med, at du kun kan være enig eller uenig, afventede min reaktion. Ser du ikke at sådan en holdning er fordømmende.. ser du ikke resten af selvsamme paragraf som værende  afvisende og direkte i strid med de kendsgerninger som vi begge er bekendt med og som jeg forhåbentlig ikke behøves i dette brev at remse op. Du savner balance og ligevægt i din far, men har jeg nogensinde været ude af balance og ude af ligevægt,?? Ser du ikke at jeg siden du  fik bevidsthed har handlet fornuftigt, rationelt, og hensynsfuldt og endda med kærlighed i mange af de situationer som du har været en del af.

Du vil gerne være et helt OK menneske med balanceret kontakt til både dit jordiske og åndelige selv. Men hvis ikke din far må komme og være til hjælp, hvis ikke jeg, hvem da ? har jeg ikke gennem hele dit liv udvist omtanke, hensyn og forståelse i alle seriøse situationer, har jeg ikke  trådt til, når du kaldte, har jeg ikke været dig hver gang du havde behov derfor, har jeg ikke også støttet din mor i flere af hendes alvorlige livssituationer…..???? Men hvis du ikke ønsker din far i dit liv, uanset hvilken årsag du end kan begrunde en sådan handlig med, så er selv dette dit eget frie vilje valg og jeg vil ikke tage det fra dig.

Kig på verden, kig dig rigtig godt omkring og spørg så dig selv, hvad denne har brug for ?

Det er ikke en fornærmet datter, som følger sig tilsidesat på grund af hendes fars betragtninger ang. datterens og hendes barns adfærd. Benji har brug for en moden stærk kvinde og morfar (mormor) som kan vejlede, guide og føre det unge uerfarne sind med dets guddommelige ånd fremad, indad og opad mod  ophøjede værdier af evig gyldighed, bibringe sindet indsigt og forståelse langt udover  jordisk social pædagogik og psykologi. Forøge den verdslige bevidste viden med guddommelig forståelse og dybde, samt  udvide livserfaringens oplevelser til meget mere end fysiske tilfredsstillelser  og behageligheder og erstatte det med at undervise det spirende sind om sandhed, godhed og skønhed. Selvudvikling og selvforståelse er meget mere end Darwin, Freud og Einstein og nogle flere…. modenhed, selvkontrol og selverkendelse er værdier som hvis de i deres almene væsentlighed beherskes vil berige enhver som giver sig i kast med at søge efter det højeste, det mest absolutte, det ultimative og mest guddommelige og du kan sikkert selv sætte ord på hvad det er.

Din Far som stadig elsker både dig og din søn.

26 November fra Catjaya

Kære far

Du er ikke afskrevet som far, som jeg hører det, du hentyder til. Men jeg kan ikke acceptere din måde at kommunikere på. Det bliver utrygt. Det bliver for ekstremt og negativt.

Kh. Catjaya

Sendt fra min iPad

Midnat 26/27 November

Til Catjaya

Jamen dog stakkels lille dig..hvor må det være slemt ikke at kunne kontrollere og bestemme hvorledes din far bør kommunikere før du finder velbehag deri…

Med rette kunne man måske i et øjeblik af sarkasme sige, at  hvad du skriver er netop hvad du selv gør.

Når jeg kalder det dømmende og kontrollerende så er det jo netop fordi at du ingen ret har til at nedgøre alvorligheden og indholdet på bekostning af din manglende   motivering til at forholde dig til indholdet.
Fremfor at afslå al kommunikation pga. indholdet burde du netop relatere dig selv til dette, men at udtrykke det som ekstremt og negativt  kan kun skyldes at du ikke har åndskapaciitet til at forholde dig til indholdet  og så er det jo behageligt nemt, elegant og  yderst irrelevant at nedgøre hele brevet til 2 ord…

ikke særlig smart, klogt eller hensynsfuldt.  Men er det hvad du vil.. så værsko.. det står dig frit for at at kommunikere i et minimalistisk ord  forbrug, men bliv så ikke forbavset, når du ikke får svar ….for en ting er ganske sikkert….. der er mere end en milliard spørgsmål flere i dette univers som IKKE kan besvares med  enten ja eller nej, men som indebærer en forklaring, men når denne ikke kan gives grundet modtagerens manglende evne eller begavelse til at forholde sig til det udtrykte, så hensættes Far – datter forholdet til en præ-artikulation niveau, svarende til et 3-5 årig barn.

Så langt vil du vel ikke ned… ???? eller finder du velbehag i denne type  handlinger.???

Du behøver kun at svare med ja eller nej til denne kommunikation…..

Din Far.


 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Earth manifesto

Another kind of  Earth manifesto:

I did this some years ago..if you can use if feel free to do so..If you can improve it, do so and let me know..

 

Earth Rights

# 1: Earth is created as a whole, beauty in balance
All elements of the soil must be treated with respect, reverence and gratitude.

# 2: The Earth has a right to be treated with love.
Destruction, contamination, degradation is not something that appear by itself.
This right applies to everything that we humans can’t create.

# 3: Earth is entitled to human considerations and sensible social conventions.
Earth has the right to remain clean, healthy and safe from human greed.

# 4: Earth are entitled not to be abused for personal selfish purposes.
Earth has the right to demand that its fruits are for the common benefit of mankind.
All of its natural resources must be profit free while the work can be honored.

# 5: The Earth is existential, and the natural resources belong to all of us together.
No people, organization or other types of communities have the right to ownership of the earth’s resources. All land is only on loan and harvest its diverse fruits etc. must be fair and reasonable.

# 6: Earth requirements must be maintained by law.
No people or state, nation, group or organization can be exempted from liability in relation to the Earth’s rights.

# 7: Earth’s rights are valid across the globe.

With Light, Life & Love will we change ourselves and the world.

Jean Ascher

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jordens Rettigheder

Jordens Rettigheder

 

#1: Jorden er skabt som en helhed, skønhed i balance

Alle elementer af jorden skal behandles med respekt, ærbødighed og taknemmelighed.

#2: Jorden har krav på at blive behandlet med kærlighed.

Ødelæg, foruren, nedbryd ikke noget som ikke af sig selv kan genopstå.

Denne rettighed gælder for alt som vi mennesker ikke kan skabe.

#3: Jorden har krav på menneskelige hensyn og fornuftig omgangsform.

Jorden har ret til at forblive ren, sund og i sikkerhed fra menneskelig grådighed.

#4: Jorden har krav på ikke at blive misbrugt til personlige egoistiske formål.

Jorden har ret til at kræve at dens frugter er til fælles gavn for menneskeheden.

Alle dens naturressourcer skal være profit fri.

#5: Jorden er eksistentiel og dens naturressourcer tilhører os alle i fællesskab.

Ingen mennesker, organisation eller andre former for fællesskaber har ret til ejerskab over jordens ressourcer. Al jord er kun til låns og høsten af dens frugter o. a skal være fair og fornuftig.

#6: Jorden krav skal opretholdes ved lov.

Ingen mennesker eller stat, nation, gruppe eller organisation kan fritages for ansvar i forhold til jordens rettigheder.

#7: Jordens rettigheder er gældende overalt på kloden

Posted in Uncategorized | Leave a comment