I Jesu navn og til hans Ære

I Jesu navn og til hans Ære

Dette er ikke en sød julehilsen i en travl tid, men en bøn med et budskab til alle jer hvis forfædre for mere end 1000 år siden blev kristne af Harald Blåtand.
I den kommende tid vil I i Jesu navn, uden overhoved at sende en eneste fødselsdagshilsen kaste jeres energi og personlighed ind i at fejre den. I vil fordøje tonsvis af medicin- og kemikaliefyldt svinekød, forbruge flere millioner på alverdens mest nytteløse materielle goder, i vil nedsvælge alkoholiske drikke på størrelse med Gudenåen, I vil jagte og jage jeres egoistiske behov for at dokumentere jeres ægte næstekærlighed, jeres stuer vil blive fyldt med glitter, bling og små rød/hvide pap nisser alt i mens i fejrer det spirituelle, kulturelle og sociale fællesskab ved den klassiske døde dans rundt om industri profittens gift træ imens i ærer og dyrker sangens skønhed med ord i ikke allerdybest inde hverken kender eller egentlig forstår og slet ikke lever efter – alt sammen i Jesu navn og til hans Ære.
Men er det nu det der var meningen med Jesu liv og lære?
Budskabet om at elske sin næste som Vor Fader elsker os – budskabet om at med god vilje at være og dele det bedste man har med sin næste – budskabet om at elske ikke kun dem man kender men især de fremmede – budskabet om at bestræbe sig på at ens vilje må være i overensstemmelse med Guds – budskabet om at tale sandt, være tilgivende og respektfuld og budskabet om at god vilje og fred må udvikle sig på denne jord – er alle essentielle guddommelige opfordringer til enhver dødelig med et sind, sjæl og personlighed som eksistentielt fungerer normalt.
Babyen Joshua Ben Joseph alias Jesus af Nazareth blev født om eftermiddagen d. 21. august B.C.7 i Betlehem, Israel og hans ord og gerninger har op gennem tiden virket som inspiration og hjælp til milliarder af mennesker, som gennem deres liv har søgt efter svar på mange af menneskets forunderligste spørgsmål.
Ud af denne verdens mest gennemgribende og dybdeborende undersøgelser gennem de sidste mange år vedrørende Jesus’ fødselsdag, fremstår søndag d. 21. august 7 B.C. (-6 C.E) som den mest veldokumenterede åbenbaring og videnskabelige erkendelses dato.
Når nu vi ved hvornår den rigtige fødselsdags dato er, ville det så ikke være relevant og ærefuldt at ændre på julens mange traditioner, så de bedre passede med Jesus budskab?
Burde vi ikke først og fremmest hele året rundt seriøst bestræbe os på at leve naturligt og sundt!
Burde vi ikke i ærlig og seriøs oprigtighed altid forholde os til sandhed, skønhed og godhed uden selvisk egoisme!
Burde vi ikke være et godt eksempel for vores næste og fremtidens børn!
Burde vi ikke denne ene gang om året, efter bedste evne udvikle en kærligheds tradition som er i overensstemmelse med kosmisk virkelighed!
At ære og fejre Jesu af Nazareths fødselsdag burde kunne gøres – med gaver til sin næste, til dem der mangler og ikke kun med gaver til ens nærmeste.
At hylde og ære en levende guddommelighed, ikke ved dansende rundt om et dødt forgiftet juletræ, men ved en eftertænksom vandring i naturen til ære for skaberen som har bragt liv, lys og kærlighed herned.
At man åbner sit hjem for de fattige og sultne hjemløse og deler hvad man har, frem for at æde og drikke sig fra sans og samling, værende årsag til ulykke og sygdom.
Ved at udvise næstekærlighed og økonomisk hjælpe hvor behovet er, i stedet for at formøble tusindvis af kroner til egen familie og venner.
Med respekt at markere måltidet, så det usynlige fødselsdags barn har en æresplads.
At samles i samtale og samhørighed for at dele forståelse om de mennesker der gennem historien har arbejdet på at bringe fred og god vilje mellem mennesker her på jord.
Sådanne ændringer ville være opløftende for hele vores kulturelle åndelige niveau og livsstil.
At inspirere ved eget eksempel er det højeste man kan gøre, såfremt man seriøst og oprigtigt ønsker at leve i næstekærlighedens ånd og når alt er sagt – så er dette den eneste måde menneskene kan udvikle sig fremad mod en verden i fred og fordragelighed.
Videnskabelige astronomiske undersøgelser bekræfter alle i dag at “Stjernen over Betlehem” var en af de 3 konjunktion (forening, sammentræf) af planeterne Saturn og Jupiter i konstellationen Fiskene henholdsvis den 29. maj, 29. september og 5. december i året 7 B.C.

i året 1962 offentliggjort Bryant Tuckerman at det var muligt at komputer beregne og kontrollere disse datoer vedr. koordinaterne for de planetarisk positioner fra 601. B.C. til 1649 A.D.

I 1976 blev en ny computer program udviklet til at bestemme løbebanerne for planetarisk bevægelse udviklet af Propulsion Laboratorium, Californien i samarbejde med U.S. Naval Observatoriet og udgivet i 1986. Dette nye program bekræfter de beregnede datoer.
I alle officielle astronomiske kredse og indenfor historiske undersøgelser af disse planetariske positioner er der i dag ingen tvivl om disse datoer.
En vigtig kilde i disse undersøgelser er Robert Teeter bog Bethlehem rapporten, som samler de fleste dato beregninger over Jesu fødselsdag og sammenligner dem med Urantia Bogens.

Ydermere så er det alment kendt at Kejser Augustus befalede mandtal i år 8 B.C. og at dette blev gennemført i Judæa med kong Herodes som øverste administrator i år 7.B.C.
Alle analyser og undersøgelser vedr. Jesu liv, viser at Josef & Maria må være begyndt deres vandring mod Betlehem engang i midten af august år7.B.C. og da rejsen ca. varer 2-4 dage, må det antages at Jesus er født i denne periode 18 – 23 august år 7 B.C.
Nærmere den 21 august.7.B.C. som er den dato Urantia Bogen angiver.

I følge Bethlehem rapporten og Urantia Bogen så de tre vise mænd ingen stjerne til at lede dem mod Betlehem. Den meget skønne legende om Betlehem stjernen har sin oprindelse på følgende måde: Jesus blev således født den 21. august 7 B.C. samme år som de 3 konjunktion (forening, sammentræf) af planeterne Saturn og Jupiter i konstellationen Fiskene fandt sted.

På baggrund af disse tre ekstraordinære, men ganske almindelige naturlige astronomiske hændelser, fremstillede de velmenende zeloter fra den efterfølgende generation denne tiltrækkende legende om stjernen over Betlehem og de hellige 3 konger som blev ledt til krybben, hvor de så og ærede den nyfødte baby. Østerlandske og nær østerlandske sind finder storfornøjelse/behag i eventyr historier og de fortsætter stadig med at spinde sådanne fantasifulde og skønne myter om deres religiøse og politiske helte.

I fraværet af den trykte presse, da næsten al menneskelig viden passerede via mund til mund metoden, så er det meget let for myter at blive traditioner og for traditioner til at blive accepterede kendsgerninger (fakta).

Hvorfor så mange mennesker i dag ikke har interesse i at kende deres historiske rødder ved jeg ikke, men det kan virkelig godt undre, når hele vores moderne civilisation og samfund er gennemsyret af Jesu liv og lære på rigtig mange måder.
Måske er vi blevet for selvoptaget af vores egen nutid og fremtid til at ville beskæftige os med vores fortid! Måske er vores almindelige kosmiske begrebsforvirring i dag så kompleks at de fleste har opgivet at finde hoved og hale i det hele.
Måske er vores sjæle ikke motiveret for at kende de kosmiske sandheder om menneskets tilblivelse og den evolutionære udvikling.
Måske afkræver vores daglige arbejde og liv så meget energi af os at vi ikke har kræfter til at fordybe os.
Det er i hvert fald ganske tydeligt, at verden med dens 6 billioner menneskebørn ikke i dag, mere end 2000 år efter Jesus afrejse er med fred og kærlighed.
At der gennem historien har været og stadig i dag er flere tusind forskellige forgreninger, organisationer, åbenbarings sekter, kulter, religiøse kirkesamfund og apokalyptiske fællesskaber som hver og en, på hver deres egen måde har fortolket, analyseret og udbredt den menneskelige forståelse af biblen, illustrere kun at menneskets søgen efter svar er alsidig og vedvarende.
Sandhed er ikke et absolut, ubøjeligt og ultimativt, men snarere en yderst personlig indsigt som ikke kan klassificeres og organiseres i grupperinger, organisationer eller fællesskaber.
Religiøsitet fotolket til religions tro er intet andet end spiritualitet/åndsforståelse omsat til litteratur. En levende personlig naturlige kosmiske forståelse kan aldrig transformeres, forvandles til en skreven beretning som mange vil være enige om. Religiøsitet er en individuel personlig sjæls indsigt i livets og dermed universets mange underfundige spørgsmål og problem stillinger, men aldrig kan denne begrebsopfattelse overføres til andre.
Sandhed kan deles med sine medmennesker men den kan ikke gives som en gave, til evigt ejerskab for andre end en selv. Et samfund hvor det store flertal slet ikke er søgende efter en personlig sandhed, men i blinde og af uvidenhed kun vælger at anerkende de videnskabelige forklaringer som gyldige, mens de personlige forbliver uforståelige, er åndeligt og sjæleligt på afveje, i forfald og vil som konsekvens heraf blive så sekulariseret at den administrative stat vil været tvunget til liberalisere (frigive) åndsforståelse, kosmisk indsigt og religiøs frihed fra selve statsadministrationen, så definitionen på ytringsfrihed ikke kun kommer til at omhandle retten til at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse men også retten til at praktisere sine religiøse liv og tanker, uden at staten skal censurer religiøsitet ved at godkende hvilken religiøse tanker der kan godkendes.
Enhver stat i ethvert land bør, uanset befolkningens personlige religiøse tilhørsforhold, forholde sig neutral til disse, og ikke som nu hvor statsadministrationen har godkendt samfundets stats religion. En stat kan ikke være religiøs, religiøsitet er altid et personligt levende forhold til en skaber eller noget andet, uanset om dette er guddommeligt, kosmisk, ateistisk eller sekulært.
Der findes ingen andre saglige samfunds relaterende argumenter eller begrundelser for at en stat skal godkende en statsreligion andet end profit og eller sindskontrol.
Den Gyldne Regel eller reciprocitetsetikken er et moralsk princip, som i forskellige varianter kan findes i mange kulturer og religioner. Helt grundlæggende lyder princippet: “Behandl andre, som du selv ønsker at blive behandlet.” Således bør enhver stat i dets grundlov og dets retssystem forholde sig. Såfremt en stats administration valgte at gøre dette ville befolkningen opnå en meget større selvstændighed, modenhed og dets selv udvikling ville alt andet lige opløfte samfundet mod en mere harmonisk, fredsfyldt og sund levemåde.
Tiden er derfor inde til at ændre disse middelalderlige, dybt indoktrinerende og illusoriske livsopfattelser af kristendommen, Jesus og julen.
Lad os derfor gøre plads ved fødselsdagsfesten, ikke kun ved bordet men nærmere i vores hjerter, sind og personlighed til de fremmede og ikke kun Jesus.
Lad os vandre ud i skoven, naturen og her samles til sang og bøn.
Lad os dele vores rigdom og give gaver til dem som ikke har.
Lad os ære de mennesker som gennem deres liv har arbejdet på at etablere fred på denne jord.
Personer som: Martin Luther King, Gandhi, Moder Theresa, Guru Nanak, Mohammed, Athanasius, Rodan af Alexandria, Aristoteles, Platon, Sokrates, Zarathustra, Lao Tse, Konfucius, Gautama Siddharta, Ezekiel, Jeremia, Elias, Abraham, Ikhnaton, Amenemope, Jesus, Melkisedek, Enoch, Seth og mange flere, der alle på deres egen måde har bidraget til en fredeligere verden..
Vi, hele menneskeheden står i dag stadig overfor mange udfordringer og ubesvarede spørgsmål angående vores oprindelse og hele klodens udvikling, men som enhver opdagelsesrejsende finder vi nye og dybere svar end vores forfædre og det er med håbet om at vi, på trods af vores fejlslagne forsøg på at skabe fred og på tilvejebringelse af en progressiv civilisation hvor vi menneskebørn kan udvikles og fyldes med sandhed, godhed og skønhed, at vi alligevel sender vores dybeste følelser og lykønskninger i anledning af Jesus fiktive virtuelle fødselsdag.

Godt nok er Jesus hverken født den 24 eller 25. december år 0, men 21. august år 7 B.C, men det er en hel anden historie. Og det at alle menneskebørnene holder Nytår og kalder det år 2015, selvom det i kosmisk virkelighed er år 2022, er også en hel anden historie. Men sådan er der så meget i denne verden som ikke lige er hvad det tilsyneladende ser ud til at være!
Denne kronik er udarbejdet med baggrund i 38 års studier af Urantia Bogen og dertil relaterende historiske undersøgelser, primære kristologiske og religiøse kilder af en hver slags, DGT,DNT, Tora, åbenbarings bøger, hermetiske beretninger, faglitterære værker, specialundersøgelser, videnskabelige rapporter o.a.og det er kronikkens forfatters håb at læserne vil bringe budskabet ind i deres sind, sjæl, ånd og personlighed og ud i verden, til glæde og gavn for os alle.

About Yourantiaman

About me there is not much to say..those who know dont talk and those of you who read will know. With Light, Life & Love will we change ourselves and the world as long as we don't forget to "Devote our life to proving that love is the greatest thing in the world."
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to I Jesu navn og til hans Ære

 1. yourantia says:

  With Light, Life & Love to all of You who in Spirit read it.

 2. Thomas says:

  Tungt, men yderst informativt og ikke mindst rigtig spændende læsning.
  Du forstår at ramme hovedet på sømmet og sætter virkelig nogle tanker i gang.

  Jeg er enig i at vi trænger til en revideret udgave af vores religionsopfattelse og at stat og kirke på ingen måde hører sammen, at vi bør praktisere religion mere som noget personligt og at der bør gives plads til langt mere tolerance og empati i den måde vi opfatter tingene på og den måde som vi agerer på i forhold til vores medmennesker.

  Jeg håber at du vil skrive flere indlæg på mitstandpunkt.dk

  Med venlig hilsen
  Thomas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s